1. Studentlidmaatschap
 2. Lidmaatschap
 3. Sponsorlidmaatschap

Leuk dat je lid wilt worden

Heb je de toelatingsprocedure gelezen en wil je lid worden van VIV beroepsvereniging? Geweldig! Wij heten je van harte welkom en hebben een checklist voor je samengesteld. Hieronder lees je de volledige procedure met uitgebreide toelichting.

Naast het reguliere lidmaatschap bieden we sinds dit jaar ook een sponsor- en studentlidmaatschap aan. Klik hier voor meer informatie over deze 2 lidmaatschappen.

Benodigde documenten

In de mail die je ontvangt staat een link die je toegang geeft tot het aanmeldformulier. Het formulier bestaat uit een aantal tabbladen die je stuk voor stuk moet doorlopen. Lees de mail goed door, dat helpt je bij het invullen en zo ga je er makkelijk doorheen.

Wat je in ieder geval moet toevoegen zijn:

 • Diploma’s hbo of hbo-niveau
 • Complementaire diploma(‘s)
 • CV

Kijk hier welke diploma’s je nodig hebt voor de toelating.
Heb je géén door VIV erkende opleiding, maar ben je van mening dat jouw opleidingen wél aan onze opleidingseisen voldoen? Noteer dit dan onder het kopje ‘motivatie’ in het aanmeldingsformulier.

Na het invullen van het formulier maak je een account aan en kun je via iDeal de administratiekosten van € 75,- betalen.

Toelatingsprocedure

Nadat wij de administratiekosten hebben ontvangen, start de toelatingsprocedure. Alles hierover lees je op de pagina ‘toelating’. Bij een positieve beoordeling gaat het lidmaatschap in en is 1 jaar geldig. De contributie bedraagt € 355,- per jaar (2020), maar wordt naar rato berekend op het moment dat je instapt. In dat jaar word jij binnen ongeveer 3 a 4 maanden door de toelatingscommissie gevisiteerd in jouw praktijk als onderdeel van de toelatingsprocedure. Je krijgt hiervan tijdig bericht en na de visitatie heb je vervolgens nog maanden de tijd eventuele verbeterpunten door te voeren. Ook kan je aanspraak maken op een ‘buddy’ in de vorm van een ervaren therapeut en lid tijdens dit proces, als je daar behoefte aan hebt.
Uiteraard profiteer jij in dat jaar wel al van alle voordelen van het VIV-lidmaatschap.

Een ander bijkomend voordeel is dat jouw toelating en de visitatie in 1 x kan gebeuren. De kosten daarvan zijn € 265,-. Als de toelatingscommissie jouw visitatie positief beoordeelt, is het lidmaatschap definitief.

Meld je nu aan

 1. Door op onderstaande link te klikken, registreer je je voor aanmelding.
 2. Klik hier om je aan te melden.
 3. Na aanmelden ontvang je van het secretariaat binnen één werkdag de link om je persoonlijke dossier aan te vullen met de rest van je gegevens.
 4. Nadat je dossier compleet is, ontvang je binnen 14 dagen bericht van de toelatingscommissie over je toelating.
 5. Download hier de checklist.

De VOG verklaring is onderdeel van de aanvraag en is het enige wat je per post moet opsturen. Je kunt de VOG op 2 manieren aanvragen:

 1. Download het Aanvraagformulier VOG, print deze uit en vul de gegevens in op de eerste pagina. Vergeet niet de datum in te vullen bij vraag 2.6 op pagina 4. De gegevens van VIV zijn al ingevuld. Het ingevulde formulier kun je indienen op het gemeentehuis. Na enkele weken (per gemeente verschillend) krijg je de aangevraagde VOG thuisgestuurd.
 2. Je kunt de VOG ook digitaal aanvragen, klik daar voor hier. De kosten voor de aanvraag zijn hetzelfde. De procedure is als volgt:
  – Invullen gegevens & betaling van € 7,50
  – Binnen 24 uur ontvang je een mail van Dienst Justis
  – Bevestig de mail van Dienst Justis met je DigiD en betaal per iDeal € 33,85
  – Na goedkeuring ontvangt je de VOG per post op je huisadres
  – De originele VOG stuur je dan per post naar het VIV secretariaat

  Bij de digitale aanvraag kun je het volgende invullen:
  – Waarvoor is VOG nodig: kies aanmelding/registratie (beroeps)register
  – Naam organisatie/instelling: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
  – Plaats organisatie/instelling: Almere
  – Doel/reden aanvraag: kies overig
  – Toelichting: vul in lidmaatschap Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
  – Kies onder specifiek screeningsprofiel voor 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

Let op: alleen een originele VOG, aangevraagd voor de VIV, wordt geaccepteerd bij de aanvraag voor lidmaatschap. Een eerder afgegeven VOG, voor een andere reden dan het lidmaatschap van de VIV, kunnen wij helaas niet accepteren.

Stuur je VOG per post op naar:
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Secretariaat,
Postbus 22142
1302 CC Almere

Kosten

Contributie

De contributie bedraagt in 2020 € 355,- per kalenderjaar. Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt de contributie naar rato (per kwartaal) berekend.

Beroepsaanspakelijkheidsverzekering, geschillencommissie en klachtfunctionaris

Voor het VIV-lidmaatschap is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansluiting bij een klachten-/geschillencommissie verplicht. VIV heeft voor alle leden onderhandeld met een verzekeraar voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, (beperkte) rechtsbijstand en de dekking voor de Wkkgz. Tenzij je al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, kan je gebruik maken van het VIV-aanbod en wordt de premie gefactureerd naast de jaarlijkse contributie voor je VIV-lidmaatschap. Op jaarbasis bedraagt de verzekeringspremie € 80,- (premie 2020). De aansluiting bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen bedraagt € 20,-, inclusief aansluiting bij de klachtfunctionaris (via de CAMCoop). Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt enkel de verzekeringspremie naar rato (per kwartaal) berekend.

Lidmaatschap RBCZ

Als je voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking wilt komen, moet je in een aantal gevallen aangesloten zijn bij een koepelorganisatie. RBCZ is een register van hbo-geregistreerde therapeuten. Registratie bij RBCZ kan alléén in combinatie met een lidmaatschap van een beroepsorganisatie, zoals VIV. Wij verzorgen je aanmelding. De kosten van registratie zijn naar rato, dus afhankelijk van het moment dat je instapt. Je betaalt daarnaast eenmalig € 66,55 administratiekosten.

Lidmaatschap opzeggen?

Wil je geen gebruik meer maken van al het inkoopvoordeel of de gratis nascholingen en toch opzeggen? Dat kan uiteraard.

 • Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail of per aantekende post). De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor het einde van het jaar. Dat betekent dat de opzegging uiterlijk 1 december door ons ontvangen moet zijn.
 • Het lidmaatschap wordt bij een tijdige opzegging per 31 december van dat jaar beëindigd.
 • Wordt ná 1 december opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op dit jaar. Over het nieuwe lidmaatschapsjaar ben je dan ook weer contributie verschuldigd.
 • De opzegging is pas definitief wanneer het secretariaat de opzegging heeft bevestigd.
 • Restitutie bij tussentijdse opzegging en per directe ingang van die tussentijdse opzegging is helaas niet mogelijk.
 • Wil je toch terugkomen op je besluit om je lidmaatschap op te zeggen? Als je dat doet binnen 1 jaar nadat je lidmaatschap beëindigd is, kun je je opnieuw aanmelden zonder dat je de toelatingsprocedure opnieuw hoeft te doorlopen. (Mits je aan je jaarlijkse na- & bijscholingseis hebt voldaan en eventueel nog openstaande verbeterpunten uit je visitatie doorgevoerd hebt).

  Meld je je later dan 12 maanden na opzeggen weer aan, dan starten we een hele nieuwe aanvraag voor het lidmaatschap (inclusief de toelatingsprocedure). 

Nog vragen?

Heb je nog een vraag over het aanmelden voor je lidmaatschap? Neem gerust contact op.