Soorten lidmaatschap

 1. Lidmaatschap (zie hieronder)
 2. Studentlidmaatschap
 3. Sponsorlidmaatschap

Op deze pagina vind je de stappen en voorwaarden van een VIV lidmaatschap.
Klik op Studentlidmaatschap of Sponsorlidmaatschap voor die voorwaarden.

Toelatingseisen en toelatingsprocedure

Als beroepsvereniging voor vitaliteitsprofessionals staan kwaliteit en professionaliteit bij ons voorop. Zodat we kunnen bijdragen aan de vitaliteit, gezondheid en kwaliteit van leven van jouw cliënten. Daarom hebben wij een aantal toelatingseisen waaraan je moet voldoen als je lid wilt worden. We zetten ze voor je op een rij.

Onze toelatingsprocedure bestaat uit 3 delen, waarvan het invullen van het aanmeldingsformulier met uploaden van jouw diploma’s, CV, uitreksel KvK en betalen van de registratiekosten a € 75,= deel 1 is.

Onze toelatingseisen lidmaatschap

In het kort moet je voldoen aan onze eisen voor wat betreft:

 • Holistische beroepsopleiding
 • Praktijkervaring
 • Eigen website
 • Beroepscode & praktijkcode
 • Profiel VIV-lid (of hieraan willen voldoen na de start van je lidmaatschap).
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Opleidingseisen

Je kunt een VIV-lidmaatschap aanvragen als je minimaal 1 door ons erkende natuurgeneeskundige, complementaire beroepsopleiding op hbo-niveau hebt gevolgd met een minimum van 160 les-contacturen. Ervaring leert dat dit ongeveer 40 lesdagen in ca 2 jaren beslaat. Ook heb je binnen deze beroepsopleiding ervaring opgedaan en heb je een diploma ontvangen.

Let op: les -contacturen zijn exclusief stage/praktijk uren, exclusief uren MBK/PsBK, exclusief andere studie belastingsuren die veelal buiten de les-contacturen plaatsvinden.

Let op: Met deze opleiding bedoelen we niet een MBK/PsBK-opleiding, maar een holistische en vakgerichte/ therapeutische/ complementaire beroepsopleiding.

Praktijkervaring

We verwachten van een lid dat hij/zij al enige ervaring heeft in het complementaire werkveld en een eigen praktijk heeft.

Eigen website

Sinds de invoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is het verplicht om een eigen website te hebben. Daarop moeten bepaalde gegevens staan zoals je adres, bereikbaarheid en verschillende registratiegegevens. Op de pagina ‘Website verplicht in kader WKKGZ’ vertellen we je precies wat er allemaal op je site moet staan en geven we je tips voor een goede website. Je toelating kan pas in werking treden wanneer jij een actieve, functionele website hebt.

Beroepscode en praktijkcode

Vaak ben je hier al in je opleiding mee gestart en voor ons is het belangrijk dat jij je ook kunt vinden in onze beroepscode en praktijkcode. Door je hieraan te houden werk je integer, professioneel, veilig en volgens de wettelijke regels.

Profiel VIV-lid

Als VIV-lid oefen jij het beroep van integraal complementair therapeut uit. Je hebt een eigen praktijk met een representatieve praktijkruimte, rekent marktconforme tarieven en houdt een praktijk- en cliëntenadministratie bij. Je hebt beroepsgerelateerde ervaring en een professionele houding, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Ook laat je je continu bijscholen en volg je aanvullende opleidingen in jouw vakgebied.

Daarnaast is het belangrijk dat je je committeert aan het klacht- en tuchtreglement. VIV-leden zijn verplicht zich permanent te laten nascholen en volgen aanvullende opleidingen op hun vakgebied. In het document ‘Profiel VIV-lid’ vind je uitgebreide informatie.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor het VIV-lidmaatschap is het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. VIV heeft een collectieve verzekering afgesloten voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en de dekking voor de geschillencommissie. Tenzij je al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, factureren wij de premie naast de jaarlijkse contributie voor je VIV-lidmaatschap.

Op jaarbasis bedraagt de verzekeringspremie € 80,- (premie 2021). De aansluiting bij de geschillencommissie bedraagt € 20,- inclusief de aansluiting bij de klachtfunctionaris (via de RBCZ). Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt alleen de verzekeringspremie naar rato (per kwartaal) berekend.

Toelatingsprocedure

Heb je de toelatingseisen gelezen en voldoe je eraan? Volg dan de volgende stappen.

 1. Meld je aan via de pagina ‘aanmelding’ . Je ontvangt dan een mail met daarin een link om je te registreren.
 2. Download het Aanvraagformulier VOG, print deze uit en vul de gegevens in op de eerste pagina. Vergeet niet de datum in te vullen bij vraag 2.6 op pagina 4. De gegevens van VIV zijn al ingevuld. Het ingevulde formulier kun je indienen op het gemeentehuis. Na enkele weken (per gemeente verschillend) krijg je de aangevraagde VOG thuisgestuurd.
 3. Je kunt de VOG ook digitaal aanvragen, klik daar voor hier. De kosten voor de aanvraag zijn hetzelfde. De procedure is als volgt:
  – Invullen gegevens & betaling van € 7,50
  – Binnen 24 uur ontvang je een mail van Dienst Justis
  – Bevestig de mail van Dienst Justis met je DigiD en betaal per iDeal € 33,85
  – Na goedkeuring ontvangt je de VOG per post op je huisadres
  – De originele VOG stuur je dan per post naar het VIV secretariaat

  Bij de digitale aanvraag kun je het volgende invullen:
  – Waarvoor is VOG nodig: kies aanmelding/registratie (beroeps)register
  – Naam organisatie/instelling: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
  – Plaats organisatie/instelling: Almere
  – Doel/reden aanvraag: kies overig
  – Toelichting: vul in lidmaatschap Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
  – Kies onder specifiek screeningsprofiel voor 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

Let op: alleen een originele VOG, aangevraagd voor de VIV, wordt geaccepteerd bij de aanvraag voor lidmaatschap. Een eerder afgegeven VOG, voor een andere reden dan het lidmaatschap van de VIV, kunnen wij helaas niet accepteren.

Stuur je VOG per post op naar:
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Secretariaat,
Postbus 22142
1302 CC Almere

Na ontvangst van jouw volledige aanmeldformulier met jouw diploma’s, CV, uittreksel KvK en je betaling van de aanmeldkosten (€ 75,-) maken wij een ledendossier voor je aan. Hierna volgt deel 2 van jouw aanmelding en nodigen we je uit dit dossier zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden compleet te maken. 2 maanden, omdat je VOG aanvraag tijd kan kosten.
Vervolgens beoordeelt de voorzitter van de toelatingscommissie of je lid kunt worden. Zo ja, dan word je voor 1 jaar lid.
LET OP: Als het je niet binnen deze termijn lukt en je hebt dat niet voortijdig aangeeft, dan vervalt je aanvraag voor een lidmaatschap en dien je deze opnieuw in te dienen.

In dat jaar krijg je binnen 10 maanden een toelatingsvisitatie (kosten € 265,-) en wordt jouw lidmaatschap bij goed resultaat definitief en voor onbepaalde tijd. In dat eerste jaar betaal jij contributie (€ 355,- per kalenderjaar voor 2021), die wij na een eventuele afwijzing naar rato terugbetalen. Ben je toegelaten? Dan krijg je elke vijf jaar een visitatie.

Belangrijk voor ons is dat je:

 • Voldoet aan het profiel VIV-Lid, inclusief een actieve website
 • Complementaire werkervaring en/of cliënt-contacturen hebt
  (als je nog geen betaalde cliënt-contacturen hebt, kun je jouw begeleider een ondertekend evaluatieformulieren laten opsturen).

Heb je geen enkele door de VIV erkende opleiding gevolgd en denk je met jouw achtergrond en opleidingen (regulier én complementaire samen) toch bij de VIV te horen? Voeg dan een extra motivatie toe en een tijdstip waarop de voorzitter van de toelatingscommissie jou kan bellen zodat jij jouw motivatie kunt toelichten.
V

Van deze beroepsopleiding verwachten wij dat je ons het volgende aan kan tonen:

 • Mensgericht met een holistische benadering
 • Minimaal 160 lescontacturen
 • Ervaring opgedaan met de methodiek/specialisatie tijdens en na de opleiding

Mocht je toegelaten worden, met en/of zonder een door ons erkende opleiding, dan verwachten wij dat je in de periode tot de toelatingsvisitatie (maximaal 1 jaar) aantoont hoe je voldoet aan het VIV-profiel met de door jouw gevolgde opleiding(en), competenties en mogelijkheden.

Voor ons zijn niet alleen diploma’s belangrijk, maar ook de mens achter de therapeut. Verder kijken we naar jouw handelen als mens en therapeut: doe jij waar je voor staat?
Nog niet alle vragen beantwoord? Check eerst onze FAQ voordat je jouw vraag bij ons secretariaat neerlegt.

Let op: Restitutie van de aanmeldkosten is niet mogelijk, ook niet na een mogelijke afwijzing.

Downloads:

Aanvraagformulier VOG
Beroepscode
Lijst geaccrediteerde opleidingen
Lijst vrijgestelde opleidingen van MBK – PBSK
Praktijkcode
Profiel VIV-Lid
Stappenplan starten als ZZP-er in de zorg
Toelatingsprotocol

Vragen of meer informatie?

Is er iets nog niet helemaal duidelijk? Staat jouw vraag niet in onze FAQ?
Laat het ons dan weten en neem contact met ons op. Wij staan je graag te woord.