Goed dat je lid wilt worden!

Om je aanvraag voor lidmaatschap in behandeling te nemen, hebben we wat informatie en documenten van je nodig. De informatie en documenten kun je met dit formulier insturen.

Let op:

  • vul àl je relevante opleidingen in
  • geef per opleiding aan of deze in de lijst van door VIV erkende/geaccrediteerde opleidingen staat
  • wanneer deze niet in de lijst staat, geef dan per opleiding aan of je aan de 160 contacturen eis en hbo niveau voldoet

VIV heeft ook criteria met betrekking tot ervaring en het aantal praktijkuren dat je nu in jouw praktijk maakt. We zien graag jouw aanvraag zo volledig mogelijk tegemoet. Wanneer je aanmelding goed ontvangen en voldoende is, krijg je vervolgens een link om je CV en diploma’s te uploaden. Wanneer jouw gegevens, inclusief recente VOG, volledig bij ons binnen, verwerkt en akkoord bevonden zijn, ontvang je de uitnodiging voor het toelatingsgesprek. Bij vragen kun je bellen naar 035 69 54 105 of mailen naar info@vivnederland.nl.

We verzoeken je de volgende documenten door te nemen en akkoord te geven:


Personalia

Opleidingen

Voer per opleiding in één van de opleidingsvelden uw VIV/SKB/CPION/SNRO geaccrediteerde-, niet geaccrediteerde mensgerichte- óf niet mensgerichte opleiding opleiding in. Vul vervolgens de duur van uw opleiding in, uw diplomajaar en upload uw diploma. Wilt u meerdere opleidingen opgeven? Kies hierboven dan voor een hoger aantal.
Opleiding 1 - Kies uw opleiding of voer deze handmatig en en vul de overige gegevens aan.
Diploma
Upload kopie diploma
Opleiding 2 - Kies uw opleiding of voer deze handmatig en en vul de overige gegevens aan.
Diploma
Upload kopie diploma
Opleiding 3 - Kies uw opleiding of voer deze handmatig en en vul de overige gegevens aan.
Diploma
Upload kopie diploma
Opleiding 4 - Kies uw opleiding of voer deze handmatig en en vul de overige gegevens aan.
Diploma
Upload kopie diploma
Opleiding 5 - Kies uw opleiding of voer deze handmatig en en vul de overige gegevens aan.
Diploma
Upload kopie diploma
Diploma
Upload kopie diploma
Bewijslast 160 contacturen
Upload bewijslast
Diploma
Upload kopie diploma
Bewijslast 160 contacturen
Upload bewijslast
Diploma
Upload kopie diploma
Bewijslast 160 contacturen
Upload bewijslast
Diploma
Upload kopie diploma
Bewijslast 160 contacturen
Upload bewijslast
Diploma
Upload kopie diploma
Bewijslast 160 contacturen
Upload bewijslast

Aanvraag AGB code
Als zorgaanbieder heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen declareren. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Het is dus belangrijk dat je registratie juist en volledig is. Vektis beheert het AGB-register.

Wil je voor vergoeding in aanmerking komen en een AGB code aanvragen. Zo ja, kies dan uit de lijst - op basis van je complementaire beroepsopleiding - de VIV erkenningcode en je kwalificatie. De toelatingscommissie zal op basis van je opleidingen checken of deze juist zijn.

Gegevens praktijk/onderneming

*Heeft u nu geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan wordt u bij uw lidmaatschap automatisch hiervoor aangemeld bij onze verzekering.
Upload je beroepsaansprakelijkheid polis

Werkzaamheden

Certificaten nascholingsverplichting

Accountgegevens

Vul uw gewenste account gegevens in. Hiermee maakt u een account aan bij VIV Nederland waardoor u in het toelatingsproces wordt opgenomen.

Na het voltooien van deze registratie wordt u automatisch doorgestuurd naar de pagina waar u eenvoudig de betaling van de administratieve verwerking voor de toelatingsprocedure kunt voldoen.