sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Toelatingsprocedure

Toelatingsprocedure

 

Aanmelden kan indien je voldoet aan de VIV-lidmaatschapseisen middels het digitale aanmeldformulier voor lidmaatschap. Daarnaast is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Hieronder vind je alle informatie omtrent het aanvragen en de kosten van een lidmaatschap.

Aanvragen

Stap 1 Vul het digitale aanmeldformulier in.

Stap 2 Vraag je VOG aan en stuur deze op

 

Stap 2

Download het Aanvraagformulier VOG, print deze uit en vul de gegevens in op de eerste pagina. Vergeet niet de datum in te vullen bij vraag 2.6 op pagina 4. De gegevens van VIV zijn al ingevuld. Het ingevulde formulier kan ingediend worden op het gemeentehuis. Na enkele weken (per gemeente verschillend) wordt de aangevraagde VOG thuisgestuurd.

Alleen een originele VOG, aangevraagd met het door VIV ingevulde aanvraagformulier, wordt geaccepteerd bij de aanvraag voor lidmaatschap. Een eerder afgegeven VOG, voor een andere reden dan het lidmaatschap van de VIV, wordt niet geaccepteerd.

LET OP: De originele VOG dient opgestuurd te worden naar: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, Secretariaat, Postbus 279, 1400 AG  Bussum 

Aanvraagkosten

Aanvraagkosten

De kosten voor een lidmaatschapsaanvraag bedragen € 225,- (2017). Nadat het VIV-aanvraagformulier voor lidmaatschap bij het secretariaat binnengekomen is, ontvang je een factuur per e-mail. Na bijschrijving van dit bedrag en ontvangst van de originele VOG word je aanvraag in behandeling genomen.

Restitutie van de aanvraagkosten is niet mogelijk, ook niet na een mogelijke afwijzing.

 

Administratiekosten

De factuur voor de aanvraagkosten dient binnen één maand voldaan te worden. Betaal je niet op tijd en reageer je niet tijdig op herinneringen, dan vervalt je aanvraag voor lidmaatschap. De factuur voor de aanvraagkosten wordt in dat geval gecrediteerd en je ontvangt een factuur voor de administratiekosten à € 75,-.

Ook indien je zelf je aanvraag annuleert, dan worden deze administratiekosten in rekening gebracht. Indien je de aanvraagkosten reeds hebt voldaan, dan wordt dit bedrag teruggestort minus de administratiekosten. Indien de aanvraagkosten niet betaald zijn, dan wordt die factuur gecrediteerd en ontvang je een nieuwe factuur voor de administratiekosten.

Toelatingsgesprek

Na het toelatingsgesprek wordt bepaald of je aangenomen wordt als VIV-lid. Uiteraard zijn je behaalde diploma’s belangrijk, maar de juiste papieren alleen is niet voldoende; de VIV wil ook graag de mens achter de therapeut ontmoeten. Daarnaast wordt er gekeken naar congruentie in je handelen als mens en als therapeut: doe je waar je voor staat? Ook word je beoordeeld op je beroepsgerelateerde ervaring en professionaliteit, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch.

Bij een toelatingsgesprek wordt een kandidaat uitsluitend getoetst of deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden die de VIV aan het lidmaatschap stelt. Het toelatingsgesprek is daarmee geen toetsing bedoeld om de kandidaat uitgebreide feedback te geven en te adviseren over diens verdere persoonlijke of professionele ontwikkeling of opleidingstraject.

Contributie en collectieve verzekering

2018 – Contributie

De contributie bedraagt in 2018 € 335,- per kalenderjaar. Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt de contributie naar rato (per kwartaal) berekend.

2018 – Collectieve verzekering, Geschillencommissie en klachtfunctionaris

Voor het VIV-lidmaatschap is het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. VIV heeft een collectieve verzekering afgesloten bij BALENS voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en de dekking voor de geschillencommissie. Tenzij je al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, wordt de premie gefactureerd naast de jaarlijkse contributie voor je VIV-lidmaatschap.

Op jaarbasis bedraagt de verzekeringspremie € 86,- (premie 2018), de aansluiting bij geschillencommissie bedraagt €20,00 en aansluiting bij de klachtfunctionaris (via de RBCZ) kost €5,00. Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt enkel de verzekeringspremie naar rato (per kwartaal) berekend.