sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Toelatingsprocedure

Toelatingsprocedure

 

Aanmelden kan indien je voldoet aan de VIV-lidmaatschapseisen middels het digitale aanmeldformulier voor lidmaatschap. Daarnaast is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Hieronder vind je alle informatie omtrent het aanvragen en de kosten van een lidmaatschap.

Aanvragen

Stap 1 Vul het digitale aanmeldformulier in.

Stap 2 Vraag je VOG aan en stuur deze op

 

Stap 2

Download het Aanvraagformulier VOG, print deze uit en vul de gegevens in op de eerste pagina. Vergeet niet de datum in te vullen bij vraag 2.6 op pagina 4. De gegevens van VIV zijn al ingevuld. Het ingevulde formulier kan ingediend worden op het gemeentehuis. Na enkele weken (per gemeente verschillend) wordt de aangevraagde VOG thuisgestuurd.

Alleen een originele VOG, aangevraagd met het door VIV ingevulde aanvraagformulier, wordt geaccepteerd bij de aanvraag voor lidmaatschap. Een eerder afgegeven VOG, voor een andere reden dan het lidmaatschap van de VIV, wordt niet geaccepteerd.

LET OP: De originele VOG dient opgestuurd te worden naar: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, Secretariaat, Postbus 279, 1400 AG  Bussum 

Aanvraagkosten

Aanmelden

Sinds augustus 2018 is de aanmeldprocedure en daarmee de toelatingsprocedure gedigitaliseerd.

De kosten voor de aanmeldprocedure bedragen € 75,-.

Nadat je kenbaar hebt gemaakt dat je interesse hebt in het lidmaatschap ontvang je een registratielink. Met deze link kun je je aanmelding in orde maken. De laatste stap in deze link is de betaling (via Ideal) van de aanmeldkosten ad € 75,-. Daarna maakt het secretariaat een dossier aan waar alle via de registratielink geuploade documenten (minimaal 1 HBO en 1 complementair diploma plus een CV) in komen te staan. Dat dossier wordt met je gedeeld met het verzoek dit aan te vullen. Als je het dossier compleet hebt gemaakt en de originele VOG is bij het secretariaat ontvangen, word je aanvraag in behandeling genomen.

Het dossier dient binnen twee maanden compleet te zijn. Is het niet compleet en heb jij niet aangegeven meer tijd nodig te hebben, dan vervalt je aanvraag voor lidmaatschap.

Restitutie van de aanmeldkosten is niet mogelijk, ook niet na een mogelijke afwijzing of het niet compleet maken van je dossier binnen de genoemde termijn van 2 maanden.

De voorzitter van de toelatingscommissie beoordeelt jouw dossier. Als je wordt toegelaten is dat in eerste instantie voor de periode van 1 jaar. In dat jaar zal de toelatingscommissie een toelatingsvisitatie doen en definitief jouw toelating beoordelen. De toelatingsvisitatie kost € 205,-. Ieder VIV lid wordt eens per 5 jaar gevisiteerd.

In dat eerste jaar betaal jij contributie die bij een eventuele afwijzing naar rato gerestitueerd zal worden.

Toelatingsvisitatie

Na de toelatingsvisitatie wordt bepaald of je aangenomen wordt als VIV-lid voor onbepaalde tijd. Uiteraard zijn je behaalde diploma’s belangrijk, maar de juiste papieren alleen is niet voldoende; de VIV wil ook graag de mens achter de therapeut ontmoeten. Daarnaast wordt er gekeken naar congruentie in je handelen als mens en als therapeut: doe je waar je voor staat? Ook word je beoordeeld op je beroepsgerelateerde ervaring en professionaliteit, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch.

Bij een toelatingsvisitatie wordt een kandidaat niet uitsluitend getoetst of deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden die de VIV aan het lidmaatschap stelt. De toelatingsvisitatie is ook een toetsing van jouw praktijk en geldt als volwaardige visitatie. Alle VIV-leden worden eens per 5 jaar gevisiteerd.

Contributie en collectieve verzekering

2018 – Contributie

De contributie bedraagt in 2018 € 335,- per kalenderjaar. Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt de contributie naar rato (per kwartaal) berekend. Wordt na de toelatingsvisitatie besloten je niet toe te laten als lid voor onbepaalde tijd, wordt de betaalde contributie naar rato terugbetaald.

2018 – Collectieve verzekering, Geschillencommissie en klachtfunctionaris

Voor het VIV-lidmaatschap is het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. VIV heeft een collectieve verzekering afgesloten bij BALENS voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en de dekking voor de geschillencommissie. Tenzij je al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, wordt de premie gefactureerd naast de jaarlijkse contributie voor je VIV-lidmaatschap.

Op jaarbasis bedraagt de verzekeringspremie € 86,- (premie 2018), de aansluiting bij geschillencommissie bedraagt € 20,00 en aansluiting bij de klachtfunctionaris (via de RBCZ) kost € 5,00. Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt enkel de verzekeringspremie naar rato (per kwartaal) berekend.