sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Veelgestelde vragen

Klik op je vraag, dan verschijnt het antwoord direct.

1. Wanneer kan ik een lidmaatschap aanvragen van de VIV?

Indien je minimaal 1 certificaat kan overleggen van een opleiding, die de VIV accreditatie heeft verleend of die de VIV erkent. Zie hiervoor onze opleidingenlijst. Heeft iemand geen enkele geaccrediteerde of erkende opleiding gedaan en denkt diegene wel met zijn opleiding en instelling bij de VIV te horen, dan mag er ook een lidmaatschap worden aangevraagd middels de toelatingsprocedure.

 

2. Hoe kan ik me aanmelden en wat kost dat?

Je kunt een lidmaatschap aanvragen middels het aanmeldformulier voor lidmaatschap. Dit formulier is te vinden op de pagina toelatingsprocedure. Op die pagina staat de toelatingsprocedure beschreven alsmede kosten van de contributie en onze collectieve verzekering (optioneel).

 

3. Als ik niet aangenomen wordt, krijg ik dan mijn aanmeldkosten terug?

De aanmeldkosten zijn bedoeld om de kosten te dekken van het administratieve voortraject. Deze worden niet geretourneerd.

 

4. Hebben jullie een collectieve verzekering?

Ja, de VIV stelt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Indien je deze niet elders hebt afgesloten, val je automatisch onder onze de met collectieve korting afgesloten verzekering. Deze is afgesloten bij Balens. Elk aangesloten lid ontvangt een individuele polis, toegespitst op ‘integrale vitaliteit’. Hier zit ook een bedrijfsaansprakelijkheid en een stuk in beroepsrechtsbijstand. De premie is € 86 per jaar (premie 2018). Bij tussentijds instappen betaal je naar rato (per kwartaal).

 

5. Zijn jullie aangesloten bij een Geschillencommissie?

Ja, VIV leden zijn aangesloten bij een Geschillencommissie. Deze Geschillencommissie is vanwege kwaliteit en kosten opgericht door een samenwerkingsverband waarin de VIV participeert; de coöperatie CAM (Complementary Alternative Medicine).

 

6. Wat doet de VIV voor hun leden?

 • Nascholingen. De VIV organiseert diverse nascholingen per jaar, waarvan 2 gratis zijn voor onze leden.
 • Informed Consent, Algemene Voorwaarden, BHV-plan.
 • Collectieve belangenbehartiging; wij zitten rond de tafel met diverse zorgverzekeraars, overkoepelende organen, andere verenigingen.
 • Klacht/tuchtrecht. Professionele uitstraling naar je cliënten toe.
 • Websitevermelding. Interactieve website met downloads voor onze leden.
 • Regelmatig een nieuwsbulletin met actuele ontwikkelingen.
 • Facebook.

 

7. Hoeveel nascholingen verlangt de VIV?

De VIV verplicht haar leden tot minimaal 4 dagdelen aan nascholing per jaar. Deze nascholingen hoef je niet perse te volgen bij de VIV. Wij accepteren alle nascholingen/cursussen/workshops/opleidingen mits erkend, die te maken hebben met het bijhouden van je vakgebied. Zie hiervoor onze Nascholingsreglement.

 

8. Wanneer worden toelatingsgesprekken gehouden?

De Toelatingscommissie houdt sinds augustus 2018 geen toelatingsdagen meer; deze zijn vervangen door een toelatingsvisitatie. Voor deze visitatie word je uitgenodigd als

 1. de aanvraag compleet ontvangen is en de voorzitter van de toelatingscommissie jouw aanvraag positief heeft beoordeeld, waardoor je lid voor de bepaalde tijd van 1 jaar bent, en je
 2. de betaling van de contributie hebt voldaan.

 

9. Word ik altijd vergoed door de zorgverzekeraars?

Dat hangt van verschillende factoren af: sommige zorgverzekeraars vergoeden al onze leden, sommige alleen leden met een AGB-code. De VGZ-groep vergoedt alleen als een VIV-lid tevens een registratie heeft bij ons overkoepelend orgaan (RBCZ). De Registertherapeut BCZ® dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Diploma basiskennis medisch-sociale beroepen of psychosociale beroepen, afgestemd op de gevolgde praktijkopleiding (ten minste 240 ects) en de keuze van de therapie, die in zijn of haar praktijk wordt gegeven óf is in het bezit van een diploma van een opleiding welke op de hbo-lijst vermeld staat, gevolgd door een post hbo-opleiding binnen de complementaire alternatieve geneeswijzen.
 2. Is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht en de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.
 3. Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede een rechtsbijstandverzekering die voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten door de Geschillencommissie Complementaire Alternatieve Geneeswijzen.
 4. Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.
 5. Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie. De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid van de cliënt te bevorderen.
 6. Is in het bezit van een AGB-code in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de VEKTIS. 

 

10. Wat zijn AGB-codes?

Dit zijn codes, waar zorgverzekeraars naar kijken. In combinatie met een lidmaatschap van een beroepsvereniging worden je nota’s dan sneller vergoed. Bij toekenning krijg je een zorgverlenersnummer én een praktijknummer.

 

11. Kan ik me meteen aanmelden voor een AGB-code of RBCZ-registratie?

De route voor aanmelding is:

 1. Eerst een VIV-lidmaatschap aanvragen.
 2. Daarna AGB-codes (zorgverlenersnummer en praktijkcode) aanvragen.
 3. RBCZ-registratie aanvragen.

Uiteraard ondersteunen wij onze leden in dit proces met beschrijvingen van de diverse procedures. Lees hier verder.