Wil je meteen antwoord op jouw vraag? Wij hebben de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Wanneer kan ik een lidmaatschap aanvragen?

Als je minimaal 1 certificaat kunt laten zien van een door ons erkende of geaccrediteerde opleiding én dat aan ons urencriterium van 160 contacturen voldoet. Zie hiervoor onze opleidingenlijst . Heb je geen geaccrediteerde of erkende opleiding gedaan, maar denk je met jouw opleiding en instelling toch bij de VIV te horen? Dan mag je ook een lidmaatschap aanvragen. Dat kan via de pagina ‘Aanmelden’. 

Hoe kan ik me aanmelden en wat kost dat?

Je kunt een lidmaatschap aanvragen met het aanmeldformulier. Deze vind je op de pagina ‘Aanmelden’ . Op de pagina ‘Toelating’  staan de toelatingsprocedure, de kosten van de contributie en onze verzekering (optioneel).

Als ik niet toegelaten word, krijg ik dan mijn aanmeldkosten terug?

De aanmeldkosten zijn bedoeld om de kosten te dekken van het administratieve voortraject. Deze worden niet teruggestort.

Hebben jullie een collectieve verzekering?

Nee, om lid te worden moet je wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Als je deze niet ergens anders hebt afgesloten, kun je gebruik maken van de beroepsverzekering zorg  die de VIV ieder jaar voor haar leden regelt. Elk aangesloten lid ontvangt een individuele polis, toegespitst op ‘integrale vitaliteit’. Hier zit ook bedrijfsaansprakelijkheid en beperkt rechtsbijstand in. De premie is € 80 per jaar (2019). Bij tussentijds instappen, betaal je naar rato (per kwartaal).

Zijn jullie aangesloten bij een geschillencommissie?

Ja, als VIV-lid ben je aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen. Deze Geschillencommissie is vanwege kwaliteit en kosten opgericht door een samenwerkingsverband waarin de VIV deelneemt: de CAMCoop.

Wat doet de VIV voor haar leden?

 • Bijscholingen. De VIV organiseert verschillende bijscholingen per jaar, waarvan 2 gratis zijn voor onze leden.
 • Juridisch getoetste documenten: Informed Consent, Algemene Voorwaarden, BHV-plan, AVG voorbeeld formulieren.
 • Collectieve belangenbehartiging:wij zitten rond de tafel met verschillende zorgverzekeraars, overkoepelende organen en collega-organisaties.
 • Wkkgz: een interne en een volstrekt onafhankelijke klachtenfunctionaris
 • Onafhankelijk extern georganiseerd tuchtrecht.
 • Websitevermelding en interactieve website met downloads voor onze leden.
 • Regelmatig een nieuwsbulletin met actuele ontwikkelingen.
 • Facebook; met de bijscholingsagenda, nieuws en updates.

Hoeveel nascholingen verlangt de VIV?

De VIV verplicht haar leden tot minimaal 4 dagdelen aan bijscholing per jaar. Deze nascholingen hoef je niet per se te volgen bij de VIV. Wij accepteren alle bijscholingen/cursussen/workshops/opleidingen mits erkend, die te maken hebben met het bijhouden van je vakgebied. Zie hiervoor ons Nascholingsreglement.

Wanneer vinden de toelatingsgesprekken plaats?

De Toelatingscommissie houdt sinds augustus 2018 geen toelatingsdagen meer. Deze zijn vervangen door een toelatingsvisitatie. Voor deze visitatie word je uitgenodigd als:

 1. Wij jouw aanvraag compleet ontvangen hebben en de voorzitter van de toelatingscommissie jouw aanvraag positief heeft beoordeeld. Je bent dan lid met alle rechten en plichten voor de duur van 1 jaar.  
 2. Je de betaling van de contributie hebt voldaan.

Wordt mijn behandeling altijd vergoed?

Dat hangt van verschillende factoren af: de meeste zorgverzekeraars vergoeden al onze leden, die beschikken over het diploma medische basiskennis of psychosociale basiskennis. De VGZ-groep en de Friesland verzekeringen vergoedt alleen als een VIV-lid ook een registratie heeft bij het overkoepelend orgaan RBCZ. De Registertherapeut BCZ® moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Diplomabasiskennis medisch-sociale beroepen of psychosociale beroepen, afgestemd op de gevolgde praktijkopleiding (tenminste 240 studiepunten en de keuze van de therapie, die in zijn of haar praktijk wordt gegeven. Of is in het bezit vaneen diploma van een opleiding die op de hbo-lijst vermeld staat, gevolgd dooreen post hbo-opleiding binnen de complementaire alternatieve geneeswijzen.
 2. Onderwerpt zich aan het TCZ-tuchtrecht en de klachtenregeling en geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.
 3. Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering die voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten door de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.
 4. Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.
 5. Praktijken praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie (VIV). De therapie moet er opgericht zijn de kwaliteit van leven van de cliënt te bevorderen.
 6. Is in het bezit van een AGB-code in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en VEKTIS. 

Wat zijn AGB-codes

Dit zijn codes, waar zorgverzekeraars naar kijken. Bij toekenning krijg je een zorgverlenersnummer én een praktijknummer. Op de pagina ‘Facturatie’ lees je precies wat er op jouw facturen moet staan.

Kan ik me meteen aanmelden voor een AGB-code of een RBCZ-registratie?

De route voor aanmelding is:

 1. Eerst een VIV-lidmaatschap aanvragen .
 2. Daarna AGB-codes (zorgverlenersnummer en praktijkcode) aanvragen.
 3. RBCZ-registratie aanvragen.

Uiteraard ondersteunen wij onze leden in dit proces met beschrijvingen van de verschillende procedures.