Onze bestuursleden

Wij vinden het belangrijk dat we onze zaken goed geregeld hebben. Naast bestuursleden die zich bezighouden met bijvoorbeeld scholing, PR of zorgverzekeraars, hebben wij ook verschillende commissies.

Bestuursleden: even voorstellen

Rob Moeke: voorzitter | Zorgverzekeraars PR en externe contacten

Lid van de VIV sinds: Lid sinds 2010 en bestuurslid sinds 2012.

Quote: “Meer samenwerken bevordert onze gezondheid(szorg)”.

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur: Ik doe de PR en onderhoud contacten met de meeste verzekeraars om de erkenning van onze beroepsvereniging te handhaven en te versterken. Namens de VIV zit ik in het bestuur van de CAMCoop en ben coördinator bij de RBCZ.

Waar ben je trots op bij de VIV? Dat de VIV vooroploopt in de professionalisering van onze beroepsgroep. Dat de VIV het lef heeft om een onafhankelijke koers te varen en respect afdwingt.

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Door mijn werk voor de VIV kom ik in contact met veel mensen met uiteenlopende achtergronden. In mijn behoefte om daarbij aan te sluiten kan ik mijn wereldmodel laten groeien.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? Dat we als bestuur samenwerken met dezelfde doelen voor ogen. En dat we openstaan voor feedback ende bereidheid hebben om constant van elkaar te leren.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik maak al jaren deel uit van verschillende besturen in de reguliere gezondheidszorg, de ledenraad van de Rabobank en sinds kort een sportfederatie. Er is nu geen tijd meer om te coachen of te trainen. Als ik echt vrij ben, ga ik graag met mijn echtgenote naar een filmhuis of lange wandelingen maken in de natuur.


Renie Rieffe: penningmeester | voorzitter visitatiecommissie

Lid van de VIV sinds: Lid sinds 2016, bestuurslid sinds 2017.

Quote: “Wees benieuwd, want dan krijg je andere informatie. Als je oordeelt, krijg je alleen bevestigd wat je al wist.”

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur? Controleren en bewaken van en voorstellen doen over de financiën van de VIV als penningmeester. Het aansturen van de visiteurs en als bestuurslid meedenken en samenwerken, zodat het bestuur als geheel prettig samenwerkt in het belang van de VIV. Daarnaast het organiseren van gezellige extra’s zoals een BBQ en daar waar nodig bemiddelen, naast de inzet van klachten- en geschillencommissie.

Waar ben je trots op bij de VIV? Dat een vrijwillig bestuur de vereniging professioneel aanstuurt.

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Ik heb veel bestuurlijke ervaring en je leert van alles wat je meemaakt.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? Betrouwbaarheid en communicatief vaardig zijn.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik ben zelfstandige in mijn praktijk voor psycho sociale hulpverlening & coaching ‘Renergetica’. Daarnaast ben ik trainer, opleider en adviseur op de terreinen medezeggenschap en arbeidsomstandigheden, eveneens als zelfstandige met “BuroBaat”.


Léonne Meijs van Dijk: secretaris | scholing & toelating

Lid van de VIV sinds: 2007, bestuurslid sinds 2016

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur? Als secretaris ben ik eerste aanspreekpunt van het secretariaat en de leden. Ik houd me bezig met operationaliseren van beleid, bewaken van de voortgang, monitoren van ontwikkelingen binnen zowel de vereniging als het werkveld. Daarnaast organiseer ik de bijscholingen, maak de nieuwsbrieven en verzorg de marketing. Ik opereer als vertrouwenspersoon voor leden en ik ondersteun en neem deel aan visitaties en de toelating van nieuwe leden.  

Waar ben je trots op bij de VIV? Op de aanwezige kwaliteit, deskundigheid en dat de VIV haar leden als zelfstandig professionals benadert. En trouw blijft aan haar missie om de kwaliteit van leven voor mensen voorop te stellen door actief de complementaire zorg in Nederland op de kaart te zetten met ons als leden. Dat we als VIV inmiddels onze eigen visiteurs opgeleid en actief in het CAM veld hebben!

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Door het bijwonen en uitvoeren van bijscholingen, toelatingen en visitaties krijg ik meer contact met de leden. En maak kennis met de diversiteit aan scholing, werkzaamheden en professies. Het zet me dichter bij mijzelf en maakt het uitdagender om op de hoogte te blijven van alle complementaire ontwikkelingen. De projecten binnen het bestuur verbreden mijn visie en vergroten mijn kennis en kunde. Het geeft me de mogelijkheid te blijven leren.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? Voor mij zijn de leden het belangrijkst. Korte lijntjes, duidelijkheid en saamhorigheid. Het vraagt flexibiliteit en vertrouwen, van zowel mij als onze leden. Hiervoor instaan vind ik belangrijk in mijn werk bij de VIV.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik werk als internationaal gecertificeerd NLP-trainer binnen mijn eigen opleidingsinstituut Aago en als coach/procesverbeteraar in het bedrijfsleven. Daarnaast werk ik als health-coach op het gebied van ‘work-life balance’. Ik doe dat voornamelijk met vrouwelijke professionals. Ik geef vaak communicatietrainingen en coach veel mensen die uitgevallen zijn om verschillende redenen. Daarnaast reis ik graag, ben ik de uitdaging aangegaan gitaar te leren spelen en sla ik graag een balletje met mijn softbal-team.


Bestuursfunctie visitatie & toelating: VACANT

Bestuursfunctie visitatie & toelating: VACANT


Visitatiecommissie: Voorzitter Renie Rieffe en visiteurs Maud van Struijck, Jeanette Arends, Herniz Brink, Marcella Westland, Léonne Meijs, Ria Kerstens, Marion van Westing

Toelatingscommissie: Voorzitter Léonne Meijs en externe beoordelaar Ellen Roderkerken

Denktank: Voorzitter Sytze Wierda en diverse leden (wisselend)

Heb jij interesse in een van de vacantebestuursfuncties? Stuur dan een mail naar info@vivnederland.nl.