Onze bestuursleden

Wij vinden het belangrijk dat we onze zaken goed geregeld hebben. Naast bestuursleden die zich bezighouden met bijvoorbeeld scholing, PR of zorgverzekeraars, hebben wij ook verschillende commissies.

Bestuursleden: even voorstellen

Rob Moeke: voorzitter | Zorgverzekeraars PR en externe contacten

Lid van de VIV sinds: Lid sinds 2010 en bestuurslid sinds 2012.

Quote: “Meer samenwerken bevordert onze gezondheid(szorg)”.

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur: Ik doe de PR en onderhoud contacten met de meeste verzekeraars om de erkenning van onze beroepsvereniging te handhaven en te versterken. Namens de VIV zit ik in het bestuur van de CAMCoop en ben coördinator bij de RBCZ.

Waar ben je trots op bij de VIV? Dat de VIV vooroploopt in de professionalisering van onze beroepsgroep. Dat de VIV het lef heeft om een onafhankelijke koers te varen en respect afdwingt.

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Door mijn werk voor de VIV kom ik in contact met veel mensen met uiteenlopende achtergronden. In mijn behoefte om daarbij aan te sluiten kan ik mijn wereldmodel laten groeien.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? Dat we als bestuur samenwerken met dezelfde doelen voor ogen. En dat we openstaan voor feedback ende bereidheid hebben om constant van elkaar te leren.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik maak al jaren deel uit van verschillende besturen in de reguliere gezondheidszorg, de ledenraad van de Rabobank en sinds kort een sportfederatie. Er is nu geen tijd meer om te coachen of te trainen. Als ik echt vrij ben, ga ik graag met mijn echtgenote naar een filmhuis of lange wandelingen maken in de natuur.


Léonne Meijs van Dijk: secretaris | Leden, scholing & toelating

Lid van de VIV sinds: 2007, bestuurslid sinds 2016

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur? Als secretaris ben ik eerste aanspreekpunt van het secretariaat en de leden. Ik houd me bezig met operationaliseren van beleid, bewaken van de voortgang, monitoren van ontwikkelingen binnen zowel de vereniging als het werkveld. Daarnaast organiseer ik de bijscholingen, maak de nieuwsbrieven en verzorg de marketing. Ik opereer als vertrouwenspersoon voor leden en ik ondersteun en neem deel aan visitaties en de toelating van nieuwe leden.  

Waar ben je trots op bij de VIV? Op de aanwezige kwaliteit, deskundigheid en dat de VIV haar leden als zelfstandig professionals benadert. En trouw blijft aan haar missie om de kwaliteit van leven voor mensen voorop te stellen door actief de complementaire zorg in Nederland op de kaart te zetten met ons als leden. Dat we als VIV inmiddels onze eigen visiteurs opgeleid en actief in het CAM veld hebben!

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Door het bijwonen en uitvoeren van bijscholingen, toelatingen en visitaties krijg ik meer contact met de leden. En maak kennis met de diversiteit aan scholing, werkzaamheden en professies. Het zet me dichter bij mijzelf en maakt het uitdagender om op de hoogte te blijven van alle complementaire ontwikkelingen. De projecten binnen het bestuur verbreden mijn visie en vergroten mijn kennis en kunde. Het geeft me de mogelijkheid te blijven leren.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? Voor mij zijn de leden het belangrijkst. Korte lijntjes, duidelijkheid en saamhorigheid. Het vraagt flexibiliteit en vertrouwen, van zowel mij als onze leden. Hiervoor instaan vind ik belangrijk in mijn werk bij de VIV.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik werk als internationaal gecertificeerd NLP-trainer binnen mijn eigen opleidingsinstituut Aago en als Intuïtief transformatie coach/procesverbeteraar in het bedrijfsleven. Daarnaast werk ik als health-coach op het gebied van ‘work-life balance’. Ik doe dat voornamelijk met vrouwelijke professionals. Ik geef vaak communicatietrainingen en coach veel mensen die uitgevallen zijn om verschillende redenen. Daarnaast reis ik graag, ben ik de uitdaging aangegaan gitaar te leren spelen en sla ik graag een balletje met mijn softbal-team.


Rob van der Niet: penningmeester | Beheer penningen en organisatie activiteiten | Practice Based Werken

Lid van de VIV sinds: Lid sinds 2016 en bestuurslid a.i. sinds juni 2020.

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur: Ik ben als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Daar hoort onder andere bij: het controleren en betalen van facturen, het innen van de lidmaatschapsgelden, het voorbereiden en uitvoeren van het financiële beleid en het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen.

Waar ben je trots op bij de VIV? In de eerste plaats voel ik me zeer verwant met de leden: zelfstandige, goed opgeleide en verantwoordelijke professionals die een serieuze beroepsvereniging hebben uitgekozen. In de tweede plaats waardeer ik de eigen signatuur van de VIV: luisteren naar de leden en niet vooral achter hypes aanlopen. De VIV houdt haar blik gericht op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in ‘het veld’, formuleert haar eigen wensen hieromtrent en brengt deze onder de aandacht van alle relevante partijen. Daarnaast stelt ze zich natuurlijk ten doel haar leden op alle fronten te ondersteunen in hun beroepsuitoefening en volgens mij lukt dat goed!

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Ik krijg mede dankzij de VIV een dieper inzicht in het functioneren van de (organisatie van de) zorg. Daardoor word ik me nog bewuster van de uitdaging waar we allemaal voor staan: uiteenlopende vormen van zorg combineren tot een vorm die de cliënt het beste past en die bovendien zowel werkbaar als betaalbaar is. Dát betekent voor mij ‘integrale zorg’. Doordat ik daar veel van meekrijg binnen de VIV, wordt mijn eigen perspectief verbreed en dat heeft uiteraard een (positieve) invloed op mijn werk als therapeut. 

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? Het beheren van het geld van de vereniging is mijn primaire verantwoordelijkheid en dus aandachtspunt. Maar ik wil benadrukken dat geld geen doel op zich is. Geld is een middel, dat moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging; dát is de toetssteen voor de keuzes die worden gemaakt. Het gaat tenslotte om de leden en de ondersteuning die zij ontvangen vanuit hun beroepsvereniging.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik werk al zo’n 25 jaar als energetisch therapeut en spiritueel begeleider in mijn eigen praktijk, Equilibre. Op dit moment zetel ik in Den Haag; met ingang van 2021 ga ik vooral werken vanuit Voorst (Gld), waar mijn vrouw en ik binnenkort naartoe verhuizen. Ik wandel en fiets graag in de natuur, dus daar kan ik mijn hart ophalen! Daarnaast lees ik veel, met name non-fictie op het gebied van heling en spirituele ontwikkeling, en maak ik graag reizen naar landen met een andere cultuur dan onze westerse. Dat vind ik behalve fascinerend ook heel leerzaam en vormend. Een tip? India! Bijzonderder wordt het volgens mij niet.

Meer weten over Rob? Kijk op www.stukkenbeter.nl

Ellen Roderkerken: Algemeen Bestuurslid

Lid van de VIV sinds: bestuurslid sinds november 2019

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur? Als rechterhand cq assistent van de secretaris houd ik me bezig met de inhoud van de nieuwsbrieven, het up-to-date houden van het handboek, de marketing, het schrijven van blogs, de screening van nieuwe leden en de voorzitter ondersteunen bij juridische vraagstukken en verzekeringen. Daarnaast zal ik vanaf 2020 opgenomen worden in het visitatie team.

Waar ben je trots op bij de VIV? De professionaliteit van de organisatie en de deskundigheid van de leden. Dat de VIV ondanks alle bewegingen die er in het complementaire veld zijn trouw blijft aan haar missie om de kwaliteit van leven voor mensen voorop te stellen door actief de complementaire zorg in Nederland op de kaart te zetten samen met alle leden.  

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Ik word uitgedaagd in mijn Pipi Langkous principe “ik heb het nog nooit gedaan en ik denk het te kunnen”. Mijn drijfveren zijn “de hoe dan en de waarom” te ontdekken. Daardoor doe ik steeds weer nieuwe dingen en wordt mijn kennis vergroot. Het leven is één grote leerschool en daarin wil ik me graag blijven ontwikkelen. Het is een uitdaging om als buitenstaander de in- en outs van de VIV als organisatie te leren kennen. Het contact met de kandidaat-leden en de leden zorgt voor de verbinding. Het voelt als een warm bad.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? De leden en de professionaliteit van de vereniging zijn voor mij het belangrijkst. Snel kunnen anticiperen, korte lijntjes, vertrouwen en transparantie zijn essentieel. En daar waar nodig de puntjes op de i zetten.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik werk als internationaal gecertificeerd NLP-trainer bij opleidingsinstituut Aago. Daarnaast in mijn eigen bedrijf Gewoon ELLEN. als coach/adviseur/trainer in het bedrijfsleven met als specialisatie burnout en stresspreventie en businesscoaching. Steeds meer word ik gevraagd voor preventieve coaching en begeleiding om op die manier uitval door stress en burnout te verminderen of zelfs te voorkomen. Ook geef ik communicatie- en sales trainingen. In mijn vrije tijd ben ik in de natuur te vinden en als het even kan dan laad ik mij het liefst op door in de bergen te lopen. 

Gilbert Wind: Algemeen bestuurslid | Visitaties, Toelatingen, Marketing

Lid van de VIV sinds: 2016, bestuurslid a.i. sinds september 2020

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur? 

Als voorzitter van de visitatiecommissie werk ik samen met de visiteurs aan het bewaken van de kwaliteit van de geleverde zorg en praktijkvoering van onze leden. Door die standaard hoog te houden en er met zijn allen aan te werken dat we ook echt in praktijk brengen wat we allemaal nastreven op het gebied van die praktijkvoering kunnen we ook een zo hoog mogelijk niveau van zorg leveren aan onze cliënten. Daar draait het tenslotte allemaal om.

Waar ben je trots op bij de VIV? 

De VIV is een vereniging die haar leden benadert als de zelfstandige, terdege opgeleide professionals die ze zijn. Die allemaal hetzelfde doel nastreven wat ook voor de VIV centraal staat in alle activiteiten: de beste kwaliteit van zorg die geleverd kan worden. En kijkend naar het aanbod wat de VIV heeft op het gebied van ondersteuning en ontwikkeling kan ik niet anders dan een trots lid zijn en blij dat ik daaraan kan meewerken.

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? 

Vanzelfsprekend dragen de nascholingen bij. Maar ook de contacten met andere leden, de gesprekken en discussies, voortkomend uit de enorme diversiteit aan benaderingen die te vinden in binnen de vereniging zorgen ervoor dat ik nieuwsgierig blijf en open voor nieuwe ontwikkelingen.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV?

De visiteurs en de mensen die de lidmaatschapsaanvragen beoordelen hebben een scherp oog voor het niveau van zorg voor zowel cliënten als de manier waarop die zorg wordt vormgegeven in de praktijk van zorgverleners. Dat is enorm belangrijk: we werken op een hoog niveau en dat willen we natuurlijk zo houden, waarbij we die kwaliteit steeds blijven toetsen aan de laatste ontwikkelingen.

Wat doe je naast je werk voor de VIV?

 Ik heb een praktijk voor coaching en therapie. De basis voor mijn werkwijze is mijn opleiding als PRI therapeut, maar ik maak ook gebruik van o.a. Brainspotting. Zo probeer ik een zo breed mogelijke blik op mijn cliënten te hebben.  Ook werk ik als freelance participatiecoach en trainer binnen het sociaal domein. Daar probeer ik de mensen achter de dossiers weer steeds meer in het licht te krijgen, zodat er maatwerk geleverd kan gaan worden en de schrijnende gevallen waar we in het verleden zo vaak mee geconfronteerd werden steeds meer verdwijnen.


Visitatiecommissie: Voorzitter Gilbert Wind en visiteurs Maud van Struijck, Herniz Brink, Marcella Westland, Léonne Meijs, Ria Kerstens, Marion van Westing, Rianne Zandee, Ellen Roderkerken

Toelatingscommissie: Voorzitter Ellen Roderkerken met bestuurslid Gilbert Wind

Denktank: Voorzitter Sytze Wierda en diverse leden (wisselend)

Project Practice Based werken: Harry Vos i.s.m. bestuurslid Rob van der Niet

Vertrouwenspersoon: Monique Voulon

Heb jij interesse bij te dragen? Commissielid, redactie, project, bestuurslid?
Stuur dan een mail naar info@vivnederland.nl.