Onze bestuursleden

Wij vinden het belangrijk dat we onze zaken goed geregeld hebben. Naast bestuursleden die zich bezighouden met bijvoorbeeld scholing, PR of zorgverzekeraars, hebben wij ook verschillende commissies.

Bestuursleden: even voorstellen

Rob Moeke: voorzitter | Zorgverzekeraars PR en externe contacten

Lid van de VIV sinds: Lid sinds 2010 en bestuurslid sinds 2012.

Quote: “Meer samenwerken bevordert onze gezondheid(szorg)”.

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur: Ik doe de PR en onderhoud contacten met de meeste verzekeraars om de erkenning van onze beroepsvereniging te handhaven en te versterken. Namens de VIV zit ik in het bestuur van de CAMCoop en ben coördinator bij de RBCZ.

Waar ben je trots op bij de VIV? Dat de VIV vooroploopt in de professionalisering van onze beroepsgroep. Dat de VIV het lef heeft om een onafhankelijke koers te varen en respect afdwingt.

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Door mijn werk voor de VIV kom ik in contact met veel mensen met uiteenlopende achtergronden. In mijn behoefte om daarbij aan te sluiten kan ik mijn wereldmodel laten groeien.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? Dat we als bestuur samenwerken met dezelfde doelen voor ogen. En dat we openstaan voor feedback ende bereidheid hebben om constant van elkaar te leren.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik maak al jaren deel uit van verschillende besturen in de reguliere gezondheidszorg, de ledenraad van de Rabobank en sinds kort een sportfederatie. Er is nu geen tijd meer om te coachen of te trainen. Als ik echt vrij ben, ga ik graag met mijn echtgenote naar een filmhuis of lange wandelingen maken in de natuur.


Léonne Meijs van Dijk: secretaris | Leden, scholing & toelating

Lid van de VIV sinds: 2007, bestuurslid sinds 2016

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur? Als secretaris ben ik eerste aanspreekpunt van het secretariaat en de leden. Ik houd me bezig met operationaliseren van beleid, bewaken van de voortgang, monitoren van ontwikkelingen binnen zowel de vereniging als het werkveld. Daarnaast organiseer ik de bijscholingen, maak de nieuwsbrieven en verzorg de marketing. Ik opereer als vertrouwenspersoon voor leden en ik ondersteun en neem deel aan visitaties en de toelating van nieuwe leden.  

Waar ben je trots op bij de VIV? Op de aanwezige kwaliteit, deskundigheid en dat de VIV haar leden als zelfstandig professionals benadert. En trouw blijft aan haar missie om de kwaliteit van leven voor mensen voorop te stellen door actief de complementaire zorg in Nederland op de kaart te zetten met ons als leden. Dat we als VIV inmiddels onze eigen visiteurs opgeleid en actief in het CAM veld hebben!

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Door het bijwonen en uitvoeren van bijscholingen, toelatingen en visitaties krijg ik meer contact met de leden. En maak kennis met de diversiteit aan scholing, werkzaamheden en professies. Het zet me dichter bij mijzelf en maakt het uitdagender om op de hoogte te blijven van alle complementaire ontwikkelingen. De projecten binnen het bestuur verbreden mijn visie en vergroten mijn kennis en kunde. Het geeft me de mogelijkheid te blijven leren.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? Voor mij zijn de leden het belangrijkst. Korte lijntjes, duidelijkheid en saamhorigheid. Het vraagt flexibiliteit en vertrouwen, van zowel mij als onze leden. Hiervoor instaan vind ik belangrijk in mijn werk bij de VIV.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik werk als internationaal gecertificeerd NLP-trainer binnen mijn eigen opleidingsinstituut Aago en als coach/procesverbeteraar in het bedrijfsleven. Daarnaast werk ik als health-coach op het gebied van ‘work-life balance’. Ik doe dat voornamelijk met vrouwelijke professionals. Ik geef vaak communicatietrainingen en coach veel mensen die uitgevallen zijn om verschillende redenen. Daarnaast reis ik graag, ben ik de uitdaging aangegaan gitaar te leren spelen en sla ik graag een balletje met mijn softbal-team.


Ellen Roderkerken: Algemeen Bestuurslid

Lid van de VIV sinds: bestuurslid sinds november 2019

Wat zijn jouw taken binnen het bestuur? Als rechterhand cq assistent van de secretaris houd ik me bezig met de inhoud van de nieuwsbrieven, het up-to-date houden van het handboek, de marketing, het schrijven van blogs, de screening van nieuwe leden en de voorzitter ondersteunen bij juridische vraagstukken en verzekeringen. Daarnaast zal ik vanaf 2020 opgenomen worden in het visitatie team.

Waar ben je trots op bij de VIV? De professionaliteit van de organisatie en de deskundigheid van de leden. Dat de VIV ondanks alle bewegingen die er in het complementaire veld zijn trouw blijft aan haar missie om de kwaliteit van leven voor mensen voorop te stellen door actief de complementaire zorg in Nederland op de kaart te zetten samen met alle leden.  

Hoe draagt de VIV bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Ik word uitgedaagd in mijn Pipi Langkous principe “ik heb het nog nooit gedaan en ik denk het te kunnen”. Mijn drijfveren zijn “de hoe dan en de waarom” te ontdekken. Daardoor doe ik steeds weer nieuwe dingen en wordt mijn kennis vergroot. Het leven is één grote leerschool en daarin wil ik me graag blijven ontwikkelen. Het is een uitdaging om als buitenstaander de in- en outs van de VIV als organisatie te leren kennen. Het contact met de kandidaat-leden en de leden zorgt voor de verbinding. Het voelt als een warm bad.

Wat is belangrijk in jouw werk bij de VIV? De leden en de professionaliteit van de vereniging zijn voor mij het belangrijkst. Snel kunnen anticiperen, korte lijntjes, vertrouwen en transparantie zijn essentieel. En daar waar nodig de puntjes op de i zetten.

Wat doe je naast je werk voor de VIV? Ik werk als internationaal gecertificeerd NLP-trainer bij opleidingsinstituut Aago. Daarnaast in mijn eigen bedrijf Gewoon ELLEN. als coach/adviseur/trainer in het bedrijfsleven met als specialisatie burnout en stresspreventie en businesscoaching. Steeds meer word ik gevraagd voor preventieve coaching en begeleiding om op die manier uitval door stress en burnout te verminderen of zelfs te voorkomen. Ook geef ik communicatie- en sales trainingen. In mijn vrije tijd ben ik in de natuur te vinden en als het even kan dan laad ik mij het liefst op door in de bergen te lopen. 

Bestuursfunctie Penningmeester: VACANT
Bestuursfunctie Algemeen Bestuurslid: VACANT


Visitatiecommissie: Voorzitter Léonne Meijs en visiteurs Maud van Struijck, Herniz Brink, Marcella Westland, Léonne Meijs, Ria Kerstens, Marion van Westing, Rianne Zandee, Ellen Roderkerken

Toelatingscommissie: Voorzitter Léonne Meijs met bestuurslid Ellen Roderkerken

Denktank: Voorzitter Sytze Wierda en diverse leden (wisselend)

Project Practice Based werken: Harry Vos

Heb jij interesse in een van de vacantebestuursfuncties? Stuur dan een mail naar info@vivnederland.nl.