Onderwerpen nascholingen najaar 2016 bekend

Met veel plezier presenteren wij de volgende onderwerpen voor de nascholing:
 
8 oktober – ALV + nascholing Karakterstructuren, te Drakenburg in Baarn
Jannie IJzendoorn volgde na het VWO de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk. Daar maakte zij kennis met NLP en raakte zo enthousiast dat ze begon met de opleiding tot Practitioner in NLP. Dat enthousiasme bleef en inmiddels is zij internationaal gecertificeerd NLP trainster, gecertificeerd Familie- en Systemisch werk opleider, geautoriseerd TCC Trainer en werkt zij met Karakterstructuren.
NB: Voor de ALV ontvang je tweede helft augustus de uitnodiging. Inschrijven is vanaf dan ook mogelijk.
 
26 november – nascholing Voeding als vergeten medicatie, te Kameryck in Kamerik
Rineke Dijkinga is orthomoleculair therapeut en zij is auteur van het boek: Weten of (H)eerlijk Eten (deel 1 en 2). Na haar 6 jarige HBO opleiding voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie in Bloemendaal heeft zij de 2 jarige Psycho-neuro-immunologie opleiding gevolgd.
NB: Dit is de betaalde nascholing. De investering voor het bijwonen van deze nascholing is €125,-. Dat is inclusief lunch, materialen en accreditatieaanvraag door de SNRO.
 

Nascholing SNRO geaccrediteerd

In 2016 hebben er wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de accreditatie van opleidingen en nascholingen.
ViV doet dit niet meer zelf, maar heeft dat uitbesteed.
Voor de opleidingen geldt dat eerder door VIV geaccrediteerde opleidingen uiteraard door ons erkend blijven. Deze geldigheid is, zoals bij elke accreditatie, gebonden aan tijd. Voor zowel de bij- en nascholing van bestaande leden als de opleidingen van nieuwe leden geldt dat wij opleidingen van instituten geaccrediteerd door de HBO raad, CPION, SKB en SNRO erkennen.
 

SNRO-keurmerk-hbo-bij-en-nascholing
 
Voor toelating geldt naast een accreditatie van de opleiding een eis van een complementaire opleiding van minimaal 160 contacturen.
Voor nascholing geldt naast een accreditatie een eis van contact tijdens de scholing.
Pure online scholingen zonder het opdoen van ervaring worden niet erkend.
Lees hier de praktijkcode nascholingsreglement.

Iedere therapeut een eigen klachtenfunctionaris?

Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen zorg ingegaan. Het jaar 2016 is voor deze wet een overgangsjaar waarin de zorgverleners zich kunnen voorbereiden op de eisen die geformuleerd zijn in die wet. Vanaf 1 januari 2017 moet echter alles geregeld zijn en aan de eisen worden voldaan.
Een van de zaken die dan geregeld moet zijn is dat iedere hulpverlener over een “klachtenfunctionaris” dient te beschikken.
Uit de inventarisatieformulieren…. lees hier het volledige artikel.

Jaarafsluiting 2015

Nieuwsbulletin vrijdag 18 december 2015
JAARAFSLUITING
Aan het einde van elk jaar blikt ook het bestuur terug op het afgelopen jaar. 2015 lijkt voorbij geraasd. Er is veel onrust op de markt, veel onrust binnen het veld en ongerustheid binnen de vereniging; wat gaat 2016 allemaal brengen, op welke manier kunnen we onze identiteit bewaken, maar toch ook als serieuze gesprekspartner voor overleg en gesprekken blijvend worden uitgenodigd? Niet enkel op het niveau van onszelf als leden, maar ook op bestuurlijk niveau voor de vereniging als geheel zorgt dat zo nu en dan best voor flinke hoofdbrekers.
Jullie bestuur heeft eerder een weg ingeslagen en besloten om de VIV te onderscheiden van andere beroepsverenigingen door voorop te willen lopen als het gaat om het meten van kwaliteit en het afleveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Dat betekent dat het bestuur trots is op de vereniging en de professie van haar therapeuten onderschrijft. Sterker nog; dat is het uitgangspunt van het varen van deze koers. De therapeuten van de VIV leveren kwaliteit en daarmee kunnen we onszelf onderscheiden!
Een fiks karwei, organisatorisch, persoonlijk en verenigings-technisch, was de invoering van het ISO handboek. Dat is achter de rug; het profijt begint nu heel langzaam zich te laten zien. Dit blijkt niet enkel door de vele overleggen met externe partijen waarin dit (steeds  vaker) ter sprake komt, ook uit zich dit in herziene interne processen en het (her)inrichten van website, ledendossiers (software) en marketingactiviteiten.
2016 staat te popelen…, gelukkig heeft 2015 nog een tweetal weken te gaan zodat we op alle puntjes een “i” kunnen zetten, en er letterlijk met een schone lei het jaar begonnen kan worden. Waar 2015 aanvoelt als een tussenjaar, waarin we meer dan ons lief was, moesten anticiperen en reageren op veranderingen die er zitten aan te komen, wensen we de vereniging als geheel, maar ook jullie als therapeuten voor 2016 een jaar van eendracht en bloei.
Lilian – bestuurssecretaris
 
Rest ons voor nu met deze wens jullie te groeten: Wij wensen jullie fijne feestdagen!
Ingrid, Rob, Lilian en Paul
 
RBCZ AANSLUITING
VIV in 2016 lid van de RBCZ.
Het bestuur van de VIV heeft het toelatingsdocument  ondertekend en is daarmee lid geworden van de RBCZ. Dat betekent dat VIV leden die voldoen aan de opleidingseisen en zich bij het VIV secretariaat hebben gemeld, opgenomen worden in het RBCZ register.
Het bestuur van de VIV wilde aanvankelijk geen aansluiting bij de RBCZ, omdat daarmee een deel van de autonomie van onze vereniging wordt ingeleverd. De mening van het bestuur is op dat punt niet veranderd, temeer daar aansluiting bij de RBCZ uitsluitend van nut is voor therapeuten die hoofdzakelijk cliënten hebben die bij VGZ verzekerd zijn. Door een aparte rechtspersoon gelieerd aan de VIV op te richten voor die leden die lidmaatschap van de RBCZ i.v.m. hun cliëntpopulatie van belang achten, veronderstelden wij zowel de kool als de geit te kunnen sparen.
Er is echter meer tijd voor nodig om dit te realiseren, omdat ook die nieuwe rechtspersoon naast het lidmaatschap van de RBCZ koepel om erkenning van de zorgverzekeraars vraagt. Er zal in 2016 verder onderzocht worden of het oprichten en laten erkennen van een nieuwe rechtspersoon zinvol is, zodat de VIV haar lidmaatschap van de RBCZ weer op kan heffen.
Het bestuur gaat er vooralsnog van uit, dat het lidmaatschap van de RBCZ uitsluitend consequenties heeft voor die leden die opgenomen worden in het RBCZ register.

NASCHOLINGSLINK

We hadden de link zo graag op tijd gelanceerd, maar helaas is dat niet gelukt. De programmeur(s) zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan de koppeling tussen invullen van het digitale formulier en de verwerking daarvan in de persoonlijke “dossiers” van al onze therapeuten. In januari krijgen jullie de link per e-mail toegestuurd. Dan kunnen de nascholingen digitaal verwerkt worden. We vragen jullie dan ook om de e-mail met betreffende link af te wachten en nog geen nascholingen naar het secretariaat op te sturen cq te e-mailen.

ROUWEN IN FEESTMAAND DECEMBER

Een onmogelijke combinatie; het dragen van verdriet en allerlei georganiseerde festiviteiten om je heen… Waar is plek voor degenen die verdriet met zich mee dragen? Hoe rekening te houden met je eigen draagkracht? Wat kun jij doen voor degene in jouw omgeving die treurt? Hoe kunnen we zorgen voor elkaar? Hierbij een paar tips om rouw ruimte te geven tijdens de feestdagen.
Onze feestdagen kenmerken zich veelal door allerlei verplichtingen en familietradities die zich al jaren herhalen.
Tip 1: bekijk per dag wat je prettig vindt. Verplicht jezelf tot niets. Licht mensen die je op dat moment het liefst bij je hebt in over hoe je je voelt en wat je wenst te doen. Zijn jullie altijd thuis met de kerst? Dan vind je het misschien nu fijn om er op uit te gaan. Maak jij altijd een buffet van enkele desserts en zie je dat nu niet zitten? Dan doe je het niet en schuif je eens gewoon aan. Voor degenen die om iemand heen staan: ga met diegene in gesprek, doe geen aannames en probeer iemand liefdevol te betrekken, maar respecteer de wensen en gesteldheid van de ander. Het kan dus ook zijn dat diegene toezegt te komen en daar toch van af ziet. Ga dan niet aandringen, informeer liefdevol of diegene dat zeker weet en of hij/ zij het fijn vindt later die dag nog even contact te hebben.
Tip 2: zie je er tegenop om kerstinkopen te doen? Vraag dan of iemand je kan helpen. De mensen om je heen willen je vaak heel graag helpen, maar weten niet hoe. Dit is een concrete (hulp)vraag waar je vrienden en familie iets mee kan. Zie je de kerstinkopen helemaal niet zitten? Kijk of je de moed kunt verzamelen iets online te bestellen of geef anders eerlijk aan dat je deze kerst niet actief deelneemt, maar “passief” meeleeft. Voor degenen die om iemand die rouwt heen staan: informeer naar de wensen en gedachten van de ander. Kun je meehelpen? Is er een moment dat je samen online kunt shoppen? Of help de ander door voor het inkopen doen vast online wat voorwerk te verrichten, zodat de ander gespaard blijft van uren in winkels hangen.
Tip 3: waar kerst voor veel mensen bestaat uit diverse logische handelingen, kan het zijn dat dat voor iemand die in de rouw is helemaal wegvalt. Je kunt dan ook de ander uitnodigingen voor voorbereidingen bij jou thuis. Breng hem of haar wat van wat je gemaakt hebt, bied aan om samen naar een kerstbijeenkomst te gaan of te dineren. Dring alleen niets op. Het kan zo zijn dat de ander er gewoon niet aan toe is. Respecteer dat dan en bied aan zo nu en dan even kort contact te hebben (en houd je dan ook aan die belofte).
Tip 4: voor degene die verdriet draagt, is het belangrijk om te delen. De mensen om jou heen kunnen helaas niet ruiken waar je behoefte aan hebt, wat je prettig vindt. Zij kunnen enkel gissen en jou liefdevol bijstaan. Verstop je verdriet dan ook niet! Verdriet een plek geven doe je alleen, maar de mensen om jou heen kunnen je wel bijstaan, troost bieden en bemoediging geven. Als dat betekent dat je even huilen moet aan het kerstdiner/ tijdens de kerstdienst/ bij het bekijken van de kerststal van een (klein)kind, dan is dat zo. Geef aan dat je zoveel gemis voelt en je zult de warmte van de liefde die om jou heen is kunnen opnemen.
Tip 5: verlies jezelf niet in overdaad… Cadeaus kopen, geld uitgeven, veel drinken of eten zorgt er helaas niet voor dat het gemis wordt opgevuld. Sterker nog; het gapende gat van verdriet wordt na die korte afleiding alleen maar duidelijker en beter voelbaar. Vraag als je gaat winkelen iemand mee, drink niet alleen, en leid jezelf af door buiten een rondje te lopen, iemand te bellen, een douche te nemen, kaarsen aan te steken, de kast op te ruimen, een cake te bakken enz. Voor degenen die om iemand heen staan: wees zorgzaam voor de ander zonder overbeschermend op te treden. Bied aan om mee te gaan, ga langs, ook als de feestdagen voorbij zijn. Bij iemand die zich ‘groot houdt’ tijdens de feestdagen of de feestdagen redelijk doorstaat, kan het gemis zomaar extra aankomen als de feestdagen voorbij zijn.
Tip 6: wees lief voor jezelf. Voorkom dat je gaat zitten in schuldgevoel of spijt. De persoon van wie je zoveel houdt, is er niet meer. Wat had je nog tegen hem/ haar willen zeggen? Wat wil je hem/ haar meegeven? Wat had je nog nodig van die persoon? Zorg er voor dat degenen die nu nog om je heen staan, weten hoe belangrijk ze voor je zijn. Deel hetgeen (of stukjes van) je niet hebt kunnen delen met degene van wie je afscheid hebt moeten nemen, met je vrienden en familie. Het zal troost bieden. Misschien past er wel een heel nieuw ritueel bij wat je zelf bedenkt en naar eigen behoefte kunt uitvoeren? Geef jezelf ruimte.
Bovenstaande tips geldt ook voor alleenstaande ouders met kinderen of gezinnen die niet meer compleet zijn door het overlijden van een kind. Iedereen heeft zijn/ haar eigen rouwruimte nodig, maar dat wil niet zeggen dat er in die eigen ruimte geen behoefte is aan contact. Juist! Jullie gezin heeft hetzelfde doorgemaakt; om de verbinding die verbroken is weer heel te maken, is verbinding/ communicatie en hechting nodig. Dat bereik je niet door op je eigen eiland te blijven zitten, maar door uit te reiken naar de anderen. Wat kunnen jullie samen doen om het verlies te dragen, wat kunnen jullie samen ondernemen om tijdens die verschrikkelijke (eerste) feestdagen de persoon die ontbreekt te herdenken? Hoe kunnen jullie elkaar betrekken bij het proces van heling en omgaan met de ontstane situatie van dat een belangrijk iemand er niet meer is? Kom met (eigen) ideeën, laat je adviseren, spreek je wensen/ gedachten/ gevoel uit. Je zult zien dat jullie daar van uit de aansluiting met elkaar weer vinden.
 

Praktijkeisen in de complementaire sector

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) beschikt, als eerste beroepsvereniging in de aanvullende zorg, over het KIWA-certificaat Kwaliteitskader Complementaire Zorg.

Het kwaliteitskader beoogt het zichtbaar en meetbaar maken van de kwaliteit van geleverde zorg en het doorlopend verbeteren daarvan. De VIV bevestigt hiermee haar focus op de professionalisering en kwaliteit van complementaire zorg als volwaardig onderdeel van de zorgketen en als essentiële bijdrage aan de kwaliteit van leven.

Onderstaande profielen kunt u beschouwen als een checklist. Daarmee ziet u direct waaraan een goede praktijk moet voldoen:

6 september 2015 | Body & Mind Language

Introductieworkshop Body & Mind Language.
De interventies uit Body & Mind Language zijn direct inzetbaar in de praktijk en vormen een meerwaarde, omdat gesproken taal, houding en beweging aan elkaar worden gekoppeld.
De relatie tussen onze lichaamshouding en levenshouding (de wijze waarop we door het leven zijn gevormd) wordt weerspiegeld in het lichaam en geeft onschatbare informatie.
Binnen BML wordt niet slechts gepraat over de mogelijkheid van verschuiving, maar wordt  verbreding  in het hier en nu ervaren.
Van 13.00 tot 16.00
kosten: gratis.
Trainer; Jos Dolstra.
Adres: walkade 36 te Ijsselstein. (U)
Aanmelden via: www.bmli.nl (introductiedagen)

Nascholingsdag over vergeving, datum 15-09-2014

Léonne Meijs, deelnemer en VIV lid schrijft:

Vergeven, dat is het thema waar we afgelopen nascholingsdag mee aan de slag gingen. Het was Willem Glaudemans die ons deze dag meenam op een ontdekkingsreis die startte in een vijver van misvattingen over vergeven. Wat is vergeven niet en hoe ga je er als begeleider mee om wanneer een van de misvattingen over vergeven toch als de juiste overtuiging als vergeving door je cliënt bij jou gedeponeerd wordt?

Een oefening met overtuigingen waarvan één of meerdere overtuigingen bij ieder van ons resoneerde. Met sommige (misvattende) overtuigingen over vergeven voelde we ons niet of minder verbonden en bij andere (misvattende) overtuigingen kon het gevoel van “Maar dat is toch ook zo?” ontstaan. Ook al wisten we rationeel wel beter.

Met dat gevoel wilde Willem met ieder van ons aan de slag.

 • Gevoelens uit momenten waar we ons bijvoorbeeld eenzaam, gekwetst, verlaten of vernederd hebben gevoeld.
 • Momenten uit het verleden die we door de ander zo graag anders ingevuld hadden gezien en waar we nu nog met weemoed aan terug kunnen denken.
 • Momenten waar ons innerlijke verlangen niet vervuld werd en waarvan we de pijn van de leegte hierin nu nog steeds kunnen voelen als we hieraan terugdenken.

Vergeven heeft altijd met het verleden te maken en dat laat Willem ons in beeld en taal ervaren. Niet alleen door de oefening die we samen op deze dag doen, maar ook door de manier waarop hij ons toespreekt.

Een dag waarna mensen meer straalden en onder de indruk waren van de inzichten die het hen had opgeleverd. Kortom, een schitterende dag!
Voor meer informatie over de spreker kun je bij www.willemglaudemans.nl kijken.

Evaluatie nascholingsdag ‘Vergeving’

Op 15 september jl. heeft Willem Glaudemans de VIV-nascholingsdag verzorgd. Er waren 196 VIV-leden aanwezig en 156 mensen hebben het evaluatieformulier ingevuld. Het overgrote deel van de leden kwam voor het nascholingsonderwerp.

Locatie.
Drakenburg is met een dikke acht gewaardeerd. Velen waren te spreken over de prachtige locatie gelegen in het bos. Het was een warme dag en veel mensen hebben het binnen als te warm ervaren. De deuren konden niet open, vanwege de airco, maar die redde het niet helemaal om de zaal te verkoelen. Het biologisch lunchbuffet, voor het overgrote deel vegetarisch, was weer fantastisch. Drakenburg had het zo opgesteld, dat er van 4 kanten van het buffet gepakt kon worden. Dit is niet door iedereen begrepen, waardoor velen het als chaotisch ervaren hebben.

Organisatie van de dag.
Eerder in een nieuwsbrief hebben we laten weten, dat we geen uitnodigingen meer sturen voor een VIV-nascholing. Vooral met de nieuwe website staat de aankondiging op de home-pagina, waardoor dit duidelijk genoeg is. Het nieuwe nieuwsbulletin wordt automatisch naar alle leden en belangstellenden gestuurd. Ook daar wordt de nascholing apart genoemd en omschreven. Onderaan iedere nieuwsbulletin staat altijd een up to date agenda, waar de aankomende en geplande activiteiten staan vermeld.
We waren met een grote groep en dat is altijd een uitdaging met de planning van ontvangst (er zijn altijd mensen, die later komen binnenstappen), de pauzes en aan het einde van de dag met het aftekenen van de presentielijst. Deze dag was ruim op tijd afgelopen, dus iedereen had de tijd om de evaluaties in te vullen en om zich af te melden.

De nascholing door Willem Glaudemans.
Op een enkeling na, was iedereen razend enthousiast over het onderwerp. Willem kreeg alle lof hoe hij met veel humor deze nascholing verzorgde. Velen vonden het praktisch toepasbare heel fijn; je kon er meteen zelf iets mee, maar ook het geleerde meenemen om te gebruiken in je eigen praktijk

Enkele losse kreten.
Fantastische dag! Bedankt voor deze mooie dag! TOP! Fijn om hier te zijn. Fijne, inspirerende, energieke dag! Superdag! Smaakt naar meer!

Suggesties nascholingsdagen.
We hebben ruim 30 ideeën voor een nascholing ontvangen. Fijn, dat iedereen meedenkt hierover. Echter, niet alle nascholingsideeën zijn geschikt voor een grote groep. En, niet te vergeten, we hebben de in de loop van de afgelopen jaren al heel veel nascholingsonderwerpen gehad.
We houden de lijst echter bij de hand voor het uitzoeken van nascholingen voor de aankomende jaren. Je bent altijd uitgenodigd om ons te mailen indien je een mooi nascholingsonderwerp of spreker hebt gezien. We bewaren alle suggesties en kijken ieder jaar welke nascholing in het thema van dat jaar past. Als dat zo is, dan nemen we contact met je op.

Top 3 klachten in de praktijk van VIV-leden

Het bestuur heeft VIV-leden onlangs gevraagd naar de top 3 van meest voorkomende klachten in je praktijk. Het is voor de VIV belangrijk dat we aan de buitenwereld (cliënten, zorgverzekeraars) laten zien op welke terreinen we experts zijn.
De enquête, waar bijna 75% (!) van de VIV’ers heeft deelgenomen, laat de top 3 aan meest voorkomende klachten zien:

 1. burn-out
 2. depressiviteit
 3. gedragsstoornissen (vooral kinderen)

We zullen deze uitkomst in een kort en bondig artikel uiteraard iets verder nuanceren (burn-out kent natuurlijk veel verschillende symptomen). Via de VIV-website is het dan voor iedereen beschikbaar en verder zullen we het ook gebruiken in onze communicatie naar zorgverzekeraars.

Marketing is belangrijk. Ook voor je eigen praktijk is het belangrijk om een soort top 3 te hebben, die duidelijk op je website te zien is. Marketing is belangrijk en potentiële cliënten zoeken (google-en) steeds vaker op hun klachten, het type behandeling doet er veel minder toe. Anders gezegd: ze willen van hun klachten af en ‘hoe’ doet er niet zo toe, als het maar helpt.

Over marketing gesproken, uit onze VIV-zomerenquête bleek dat 80% van de VIV-leden aan PR doet en 20% kennelijk niet! Dit top 4 PR-lijstje brengt je misschien op nieuwe gedachten om marketing…ehh PR te doen:

 1.    32 % gebruikt internet (website, blogs, sociale media, meepraten op forums, etc.)
 2.    29 % legt brochures neer op publieke plekken en wachtkamers
 3.    24 % plaatst advertenties en schrijft artikelen in (lokale) kranten en magazines
 4.    14 % geeft (gratis) lezingen

Samenstelling. Uit diezelfde zomerenquête bleek dat het met de samenwerking wisselend gesteld is. Bijna 70% van ons werkt samen of verwijst actief naar complementair werkende collega’s.
De samenwerking neemt af als het gaat om professionals uit het reguliere circuit. 35% van ons werkt af en toe samen met huisarts, psycholoog, fysiotherapeut, osteopaat of tandarts.

Als bestuur denken we dat vooral de samenwerking met het reguliere circuit een belangrijke stap kan zijn om meer mensen via onze praktijken te kunnen ondersteunen. Wij, als VIV’ers, hebben veel expertise; cliënten zijn zeer geïnteresseerd, alleen de verwijzingen vinden te weinig plaats. Om die reden hebben we een van de komende scholingsdagen een arts uitgenodigd die veel kennis, ervaring en passie heeft op het gebied van Integrative Medicine. IM is het veld waar regulier en complementair nadrukkelijk samenwerken. Zij weet veel over hoe therapeuten zich moeten presenteren aan regulier werkende artsen om succesvol te zijn; welke onderwerpen hoog op de agenda staan en welke taal we moeten spreken. Ergo, hoe pakken we onze marketing aan als we communiceren met het reguliere circuit. .

Archief

 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • juni 2019
 • januari 2019
 • november 2018
 • september 2018
 • april 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • april 2016
 • december 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • september 2014
 • juni 2014