Psychosociale hulp aan kinderen en jongeren

Sinds 2015 is met de invoering van de nieuwe Jeugdwet de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

 • Hoe ging dat in 2015?
 • Waar staan we nu?
 • En hoe heeft dat vorm gekregen bij psychosociaal therapeuten in holistisch werkende praktijken en complementaire zorg?

Omdat gemeenten hun eigen invulling geven aan de wijze waarop de Jeugdwet uitgevoerd dient te worden kunnen we ons maar het best beperken tot datgene wat er vanuit de rijksoverheid over gecommuniceerd wordt.

Los van wat er in de jeugdwet is geregeld, kan een complementair therapeut natuurlijk altijd nog een beroep doen op een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering als de ouders daarvoor verzekerd zijn. Mits die hulp geen hulp is die geregeld is in de Jeugdwet.

Wat is deze psychosociale zorg voor jeugd?

Psychosociale hulp aan kinderen omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen. Dit kan variëren van een simpel advies of een opvoedcursus tot begeleiding en ondersteuning van processen en vaardigheden bij het kind tot een verblijf bij pleegouders of psychiatrische zorg.

Veranderingen in 2015

De verandering was dat niet langer de provincies als indicerend orgaan, maar de gemeenten verantwoordelijk werden voor alle jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en ook de jeugdreclassering.

Deze veranderingen hadden tot gevolg dat zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2015 geen zorg meer vergoedden uit de Zorgverzekeringswet en de Wlz die valt binnen de uitvoering van die Jeugdwet. Daarmee kwam ook de vergoeding van psychosociale hulp aan minderjarigen vanuit het budget voor Alternatieve zorg in de aanvullende verzekering te vervallen.

De contacten verliepen niet langer meer via provincie en zorgverzekeraars, maar via gemeenten. Aanspreekpunten kwamen dichter bij huis te liggen, lokaler. Maar er kwamen tegelijkertijd ook veel méér verschillende aanspreekpunten. Dat werd nog duidelijker toen bleek dat iedere gemeente een eigen draai aan het beleid mag geven. Kennis van het beleid van de gemeente waar jouw jeugdige cliënt woonachtig is, is dus zeer wenselijk.


Gemeenten zijn vanaf 2015 voorliggend en zij kunnen met elke zorgaanbieder op GGZ/psychosociaal terrein overeenkomsten sluiten. Zij zijn niet gehouden aan de voorbehouden die Zorgverzekeraars wel kennen vanuit de huidige Zorgverzekeringswet. Gemeenten zijn in regiobijeenkomsten geïnformeerd over het zorgaanbod, dat eerder nog onder de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgverzekeraars viel.

Waar staan we nu?

Anno 2021 zijn de gemeenten nog steeds voorliggend. Tegelijkertijd is er meer druk vanuit de overheid om de geleverde kwaliteit aan criteria te laten voldoen, te toetsen, te borgen en te registreren. Niets mis mee, mits het een doel dient!

De overheid heeft tot en met 2021 ruim € 1 miljard beschikbaar gesteld aan gemeenten voor jeugdzorg, waarmee gemeenten extra middelen krijgen om hulp en ondersteuning te bieden.

Maar hoe verder na 2021? Eerder was al bekendgemaakt dat gemeenten in 2022 extra geld voor jeugdzorg krijgen: het gaat om 1,3 miljard euro. Maar het demissionaire kabinet hakt ook in de op prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota en begroting geen knoop door over het jeugdzorgbudget na 2022. Aldus het laatste bericht van Jeugdzorg Nederland.

Hoogleraar Jochen Mierau pleit voor langjarige contracten tussen gemeenten en aanbieders. Zodat het ook lonend is voor professionals om te investeren en te innoveren. Nu worden er vooral eenzijdig kwaliteitseisen gesteld. In de praktijk komt dit het kind en gezin nauwelijks ten goede. Het zet de professional onder druk en laat het verhoudingsgewijs vaak meer administratieve handelingen verrichten dan zorg verlenen.

De criteria waaraan de kwaliteit moet voldoen, toetsen, borgen en registreren ervan brengt veel administratieve handelingen met zich mee. De registratie moet bij voorkeur digitaal en uiteraard conform de regels van de AVG. Dit vraagt om gedegen software en apparatuur waaraan kosten verbonden zijn die lonend moeten zijn voor zowel organisaties als de zelfstandige professional. Jeugdhulp aanbieders dienen vooraf geregistreerd te zijn bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd als jeugd en gezinsprofessional. Het register staat primair open voor Jeugdhulpverleners die over een regulier relevante HBO bachelor opleiding beschikken. Op basis van de hardheidsclausule kan je ook een aanvraag voor registratie doen met je complementaire diploma’s.

Psychosociale complementaire zorg aan jeugdigen

Alle VIV leden werken met een informed consent. Dit is een behandelovereenkomst waarin de cliënt wordt geïnformeerd over de werkwijze van de therapeut. Hierin worden vooraf alle afspraken vastgelegd.

Wanneer de cliënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt

 • Ondertekent het kind vanaf het 12e jaar zelf het informed consent en de behandelingsovereenkomst
 • Dienen beide ouders / voogden dit informed consent te ondertekenen

Wanneer de cliënt minderjarig is, maar ouder is dan 16 jaar

 • Volstaat dat 1 ouder samen met de minderjarige tekent

Vitaler leven door loslaten en vertrouwen, hoe doe je dat?

Een veelgehoorde kreet in de praktijken van onze VIV-leden is “Hoe doe ik dat dan?”
En het antwoord weten in je hoofd, betekent niet dat je het ook om kan zetten naar handelen. Weten is namelijk niet hetzelfde als kunnen en dat geeft de vragen:

 • Hoe laat ik los?
 • Wat moet ik doen om me meer ontspannen?
 • Hoe vertrouw ik meer en makkelijker?

Het lichaam spreekt, wie luistert?

Elke verandering start met bewustzijn. Dat geldt ook voor het ontspannen, loslaten en vertrouwen. Wil je meer vitaliteit, dan moet je eerst weten waar deze stagneert.

Een weergave uit de praktijk van een psychosociaal coach en therapeut:

Ze zit halverwege de zitting van haar stoel en oogt alsof ze elk moment weer uit haar stoel op kan springen. Ze praat honderduit over wat ze allemaal al gedaan heeft en ondersteunt dit met handgebaren. Ik hoor hoe de adem opraakt tijdens het spreken, ze heeft een hoge ademhaling, de borst gaat op en neer tijdens het ademhalen.

Ik vraag haar naar de reden van haar komst en ze wordt stil. Haar lichaamshouding verstijfd zich en ik zie de spanning in haar lichaam toenemen. Haar adem stokt even en ik zeg haar dat het ok is de tijd te nemen om te voelen wat ze hierin nu met mij wil delen.

Ze valt stil en kijkt me aan. Ik doorbreek het en vraag haar of de stoel comfortabel genoeg is. Ze gaat met haar aandacht naar zichzelf en de stoel. “Kan je de stoel onder je voelen?” vraag ik haar? En het antwoord duurt even, maar is een ‘ja’. “En kan je de rugleuning ook voelen?”, vraag ik. Ze gaat verzitten naar een manier waarop ze nu óók de rugleuning kan voelen en ze me bevestigend kan antwoorden.

Afstand geeft vertrouwen

Met compassie kijk en luister ik. “Wat brengt je hier?” vraag ik nu nog eens met een zachtere stem. En ze begint opnieuw te praten. Rustiger, zachter, bedachtzamer en vermoeid. De moeheid klinkt door in haar stem en wordt zichtbaar in haar lichaam die meer en meer onderuit zakt. Ze weet dat ze het op deze manier niet langer volhoudt op haar werk, maar ze vindt het zo leuk en ze zou niet weten wat ze anders moet of kan …

Het lichaam heeft hard gewerkt, zij heeft hard gewerkt. We starten met ontspannen op de stoel en bewust ademen. Ze begint te huilen. Dit is nu net wat ze niet wilde voelen, die moeheid. Dit voelt als falen, vertelt ze en ze komt juist om te horen wat ze moet doen om met vertrouwen weer door te kunnen … Een reeks van gedachten en overtuigingen volgen:

 • Ik ben een paar dagen vrij geweest en dat had ik niet moeten doen. Ik had de verkeerde tijd gekozen, dat had ik van tevoren eigenlijk zelf al kunnen bedenken.
 • Er ligt nu zoveel te doen en dat moet ik aanpakken, daar ben ik tenslotte voor aangenomen, maar het is zoveel en dadelijk denken ze dat ik het niet kan
 • Ik weet gewoon niet meer waar ik moet beginnen
 • Help, ik weet niet meer wat ik moet doen.
 • Ik ben hier ook gewoon niet goed in …

Haar stem is verandert. Haar lichaam heeft vele houdingen en momenten van spanning laten zien.

Laten we even afstand nemen van deze situatie en eerst even iets anders doen. Laten we starten met weer leren voelen hoe jij je voelt, hoe jouw lichaam zich voelt. Luisteren naar wat je lichaam jou te vertellen heeft. Alles is al in jou aanwezig. Zullen we samen even stil zijn? Samen onderzoeken welke gedachten en overtuigingen een rol spelen? Natuurlijk nemen we je vraag mee. Zodat jij je weer leert verbinden met jouw ware zelf, je passies, talenten, wie jij in essentie bent.

Na een aantal minuten stilte en ademen stel ik haar nog eens de vraag: “Wat brengt je hier?” Ze geeft aan dat ze het gevoel heeft dat ze er alleen voor staat en haar collega’s werk afschuiven en ze getest wordt. Ze voelt zich buitengesloten. Ik zie haar en hoe haar lichaam reageert. Ik hoor de woorden die ze spreekt en hoe haar stem trilt. Dit is waar het voor haar in de kern om draait. Hier zit haar verdriet en de pijn die zo intens en moeilijk voelbaar en aanvaardbaar is. “Herken je dit uit andere situaties? Vraag ik haar en de sessie gaat voort …

Lichaam en geest zijn beide belangrijk

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en VIV therapeuten kijken op een holistische manier naar jou. Of je nu op de behandeltafel ligt voor een massage of in de praktijk voor een psychosociaal consult. De non-verbale aspecten zijn net zo belangrijk als de verbale aspecten.

Neem eens contact op met een van onze leden om kennis te maken en te ervaren op welke manier zij jou (weer) meer in contact kunnen brengen met jouw vertrouwen en jouw (levens)vitaliteit.

Klik hier en vind een therapeut bij jou in de buurt

Ontspannen, loslaten en vertrouwen voor vitaliteit

Ontspannen, wie wil dat niet? “Dan moet je gewoon loslaten”, ken je die? Ja, gewoon ontspannen, loslaten en vertrouwen. “Makkelijker gezegd dan gedaan”, is een veelgehoorde kreet in de praktijk van onze VIV leden. Want hoe doe je dat nou, ontspannen? Loslaten? Vitaler leven?

Ontspannen is loslaten en essentieel voor een vitaler leven

Een weergave uit de praktijk van een massagetherapeute:

Ze ligt op haar rug op mijn massagetafel en voelt echt wel dat haar schouders naar voren gericht zijn in plaats van ontspannen op de tafel. Ze weet ook echt wel dat het veel beter voor haar zelf zou zijn als ze “gewoon” kan ontspannen. Maar haar lichaam doet het niet of in ieder geval niet uit zichzelf.

Als ik mijn handen tussen haar schouders en de massagetafel leg, als uitnodiging om verder te zakken, voel ik haar verstrakken onder mijn handen. Ze voelt de uitnodiging en voelt daarnaast haar eigen weerstand tegelijkertijd.

De weerstand om zich toe te vertrouwen, over te geven aan het moment van rust en om de aanwezige spanning los te laten. Ik weet het en zijn weet het, ze heeft altijd alles alleen moeten doen en ze kan het ook heel goed alleen doen. Maar dat hoeft nu niet… Ze is echter gewend om de touwtjes altijd strak in eigen hand te houden en om die nu zomaar los te laten.

Het lichaam houdt het bekende, vertrouwde patroon van het aangespannen vasthouden van de touwtjes nog even aan. Het is zwaar, ze wil dit niet meer, geeft ze aan. Ook de pijn in haar schouders vertelt haar dat het zo niet veel langer meer vol te houden is, het niet langer zo door kan gaan.

Het is tijd voor een andere manier, een zachtere en meer liefdevollere manier, met name voor zichzelf. Langzaam en met een schokje dalen haar schouders een klein stukje. Ik voel het, zij voelt het en we geven het de tijd.

Ze is onderweg naar meer ontspanning en loslaten. En iets wat je jaren op een bepaalde manier hebt gedaan, vaak tientallen jaren. Heb je zelden tot nooit in 1 dag aangepast naar een nieuwe manier. Dit vraagt tijd en een liefdevolle blik naar de tijd die het lichaam hiervoor neemt.

Het lichaam spreekt, wie luistert?

Binnenkort een nieuwe blog over ontspannen, loslaten en vertrouwen voor meer vitaliteit.

Dan met een weergave uit de praktijk van een psychosociaal coach en therapeut.

Afdrukken

Massagetherapie versterkt immuunsysteem

Massage kan je ook op jezelf toepassen. Met zowel zelfmassage als massagetherapie versterk jij je immuunsysteem. Een belangrijk onderdeel van ieders welzijn en vitaliteit.

Massage versterkt het immuunsysteem

Met masseren wordt het lymfesysteem in beweging gezet welke direct het immuunsysteem positief beïnvloedt. De keuze van de massage techniek is hierin van belang. Voor massagetherapie verwijzen we je naar onze VIV Massagetherapeuten.

Massagetechnieken

Niet alle technieken zijn geschikt om het lymfesysteem en de stroming van het lymfevocht te stimuleren. Het zijn met name de zachte massagetechnieken die een positief effect hebben op de stroming en daarmee op het immuunsysteem. Veel zachte massagetechnieken zijn zelf toe te passen.

Zachte massagetechnieken waarbij lichte huidverschuiving plaats vindt hebben een positief effect op de stroming van het lymfevocht en daarmee op het immuunsysteem.
Het zacht strijken over de huidrichting de sleutelbeenderen waarbij je huidverschuiving krijgt heeft al een gunstig effect op het lymfesysteem.

Ook ritmisch masserende bewegingen hebben een kalmerend effect op het zenuwgestel en geven na een aanhoudende tijd een diepe ontspanning in lichaam en geest.

Massage houdt je gezond en vermindert klachten

Massage, massagetherapie en zelfmassage dragen alle 3 bij aan het versterken van jouw immuunsysteem en verhogen van jouw vitaliteit

 • Stress
 • Lichamelijke spanningen
 • Psychische spanningen
 • Algemene overspannenheid
 • Pijnklachten

Zelfmassage / zelfzorg

Je immuunsysteem is een belangrijk onderdeel voor vitaliteit. Je kan dit zelf gezond houden met eten, drinken en rust, maar ook met massage.

Wist jij dat je met zelfmassage jouw immuunsysteem kan versterken?

VIV Lid Nancy de vries deelt haar tips voor zelfmassage bij pijnlijke en stijve spieren

VIV Lid Jacky Bekers demonstreert zelfmassage met een tennisbal.

Van top tot teen kan je jezelf masseren met zelfmassage

Klachten die je kunt behandelen met massage(therapie)

 • Stressklachten.
  Mensen die druk zijn om werk, gezin en zorg voor anderen te combineren. Vaak hebben ze last van werk gerelateerde klachten, zoals vastzittende schouders en nek of merken dat ze door alle stress last hebben van een ‘kort lontje’. Jezelf regelmatig masseren in dit gebied zorgt ervoor dat je jezelf beter in balans houdt.
 • Fysieke en mentale klachten als gevolg van life-events
  Denk hierbij aan overlijden, scheiding, pensioen, ontslag, huwelijk, verhuizing, geboorte e.d. Fysieke aanraking en therapie helpt je door deze moeilijke periode heen te komen en stukje bij beetje weer bij jezelf te komen. De gevoelens zijn niet fijn omm te voelen, maar wel helend als je ze kan voelen. Maak ze voelbaar en geef ze ruimte, deze gevoelens. Erna voel je je steviger en minder labiel. 
 • Overspannenheid en burn-out. ‘
  High-achievers’ en perfectionisten maken meer kans om vroeg of laat tegen een burn-out aan te lopen. Onder hen opvallend veel jonge mensen. Massagetherapie helpt om terug te keren naar de basis, waarvan zo ver zijn afgedwaald. Door onvoldoende te luisteren naar het lichaam, of signalen te negeren, is men ver over de grenzen heen gegaan. Door zachte aanraking ervaar je weer meer lichaamsbewustzijn en kan je stapje voor stapje nare gevoelens loslaten, grenzen voelen en daardoor beter aangeven. De zachtheid van de massage helpt je om zachter naar jezelf te kijken.
 • Psychische problemen. 
  Mensen met psychische problemen ervaren vaak onzekerheden en soms ook angsten, Soms ook het vertrouwen in hun lichaam verloren of voelen zich gevangen in hun eigen lijf. Het ontbreekt ze aan veiligheid. Door een (heel) zachte aanraking wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin de relatie met het lichaam stukje bij beetje weer ‘geheeld’ kan worden en er een gevoel van geborgenheid en vertrouwen kan ontstaan. 

Wanneer geen zelfmassage of massagetherapie?

Er zijn ook momenten waarop je je beter niet kan (laten) masseren en zelfmassage en massagetherapie je door de massagetherapeut afgeraden wordt:

 • Verkoudheid
  Nee, zeker in de eerste week niet. Laat je in de eerste week niet masseren, maar neem rust. Massage wordt gezient als een releatieve contra indicatie. Pas na een week kan de massagetherapeut met manuele lymfe drainage gaan werken. Doe in deze week ook geen zelfmassage, maar neemt de rust die je lichaam nodig heeft.
 • Griep
  Nee, dit zien we als een CONTRA INDICATIE. Het lichaam heeft het zelf veel te druk met genezen. Geef jezelf in deze periode ook geen zelfmassage.

Maak kennis met massagetherapie via VIV massagetherapeuten

VIV Lid Nancy de vries deelt haar tips voor zelfmassage bij pijnlijke en stijve spieren

VIV Lid Jacky Bekers demonstreert zelfmassage met een tennisbal.

Welke wetgeving geldt voor mij als therapeut?

De juridische kant van therapeut zijn brengt je in contact met de wetgeving en specifieke regelgeving in de zorg en het CAM-veld. Het veld van complementaire zorg.

Aanleiding voor deze blog is de recente evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die op 19 februari 2021 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uit deze eerste evaluatie blijkt dat de wet bijdraagt aan het versterken van de positie van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van de zorg. Maar de evaluatiecommissie ziet wel punten ter verbetering.

Werken als therapeut valt onder allerlei wet- en regelgeving. Kwaliteit en veiligheid worden sinds 1 januari 2016 geregeld door de Wkkgz. Deze wet beoogt de veiligheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te versterken. De Wkkgz kwam in de plaats van de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).

Wkkgz en Wkcz, wat is nieuw?

Nieuw was dat de Wkkgz ook van toepassing werd op aanbieders van ´alternatieve geneeswijzen´ en cosmetische zorg. Verschillende incidenten waren de aanleiding geweest voor deze uitbreiding. In de politiek maakte men zich zorgen over de kwaliteit van en het ontbreken van toezicht op de alternatieve zorg. (De cosmetische zorg blijft in deze blog verder buiten beschouwing.) In de Tweede Kamer was er discussie over het feit dat er in de alternatieve zorg nog geen professionele standaard aanwezig was ¨als gevolg van het ontbreken van een wetenschappelijke basis¨. Als men alternatieve genezers zou willen aanpakken, waaraan moest dan getoetst worden? De minister meende dat de Wkkgz van toepassing moest worden om de inspectie (nu de IGJ) de mogelijkheid te geven in te grijpen. Voor de reguliere zorg werd de norm van ´goede zorg´ omschreven als zorg van goede kwaliteit en van goed niveau, met verwijzing onder meer naar de professionele standaard. Voor niet-reguliere zorg werd de norm anders geformuleerd: ´een alternatieve zorgaanbieder verleent slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt (…)´ (artikel 2 Wkkgz).

Evaluatie van 4 jaar Wkkgz

Het evaluatierapport stelt dat de beroepsverenigingen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het informeren van hun leden, maar ook dat veel niet-reguliere zorgverleners niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Uit interviews is gebleken dat de alternatieve sector sinds de Wkkgz beter is georganiseerd, althans iets minder is versnipperd. Met name voor de zorgverleners zelf voelde opname in de Wkkgz als een erkenning en een mogelijkheid om gelijkwaardig, complementair, binnen de zorg te werken. Sindsdien zouden therapeuten meer cliënten hebben gekregen. Ook zou het de vergoeding via de Zorgverzekeringswet (Zvw) ten goede zijn gekomen, aldus het rapport. Bij de VIV wordt overigens alleen lifestyle coaching vergoed. Los daarvan is het beleid van zorgverzekeraars voor de niet-reguliere zorg echter niet erg stimulerend en consequent.

De kwaliteit. Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) heeft een beroepscode waar de geregistreerden zich aan moeten houden. De beroepscode wordt gezien als kwaliteitsinstrument en een leidraad voor ethische kwesties en beroepsmatig handelen. Voor beroepsorganisaties, ook voor de VIV, zijn de eigen beroepscodes en RBCZ-protocollen, naast de erkenning door zorgverzekeraar VGZ, een belangrijke reden om zich aan te sluiten bij dit register. Een beroepsorganisatie wordt geaccepteerd bij het register als zij voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Beroepsorganisaties worden verplicht driejaarlijks gevisiteerd door het kwaliteitskeurmerk Kiwa, voor aangesloten therapeuten geldt een verplichte vijfjaarlijkse visitatie. Het RBCZ wordt zelf jaarlijks gevisiteerd en beoordeeld door Kiwa voor de ISO 9001-certificering. Op deze manier probeert de sector kwaliteit te garanderen voor cliënten. Het rapport noemt een register van erkende professionals als mogelijke vervolgstap.

Wie borgt de kwaliteit van de wetgeving?

Beroepsverenigingen als de VIV spelen dus een belangrijke rol bij het kwaliteitsbeleid. Sommigen organiseren intervisie en visitaties en/of herinneren aan het vervangen van de VOG. Een deel van de therapeuten is echter niet aangesloten bij een beroepsvereniging en/of het RBCZ – een punt van zorg, aldus het rapport. Een therapeut is echter zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit in zijn/haar praktijk en de Wkkgz is op zijn/haar werk wel van toepassing. De zorgaanbieder moet beschikken over een kwaliteitssysteem (registreren, meten, verbeteren) (artikel 7 Wkkgz). Het rapport constateert dat het voor kleinere, solistische, aanbieders moeilijk is om te voldoen aan alle eisen van Wkkgz. (Ook voor kleine huisartspraktijken en fysiotherapeuten is dat soms een hele klus.) De wet is eigenlijk geschreven voor (grotere) organisaties. De IGJ is zich van dit verschil bewust en houdt daar naar verluidt bij de handhaving rekening mee.

VIM

Melden van incidenten (VIM). Iedere zorgaanbieder moet beschikken over een systeem om incidenten veilig te kunnen melden (artikel 9 en 10 Wkkgz). Incidenten kunnen worden gemeld bij Het Portaal voor Patiëntveiligheid, een landelijk meldpunt voor zorggerelateerde incidenten in het algemeen (en medicatie-incidenten in het bijzonder). De meldingen die hier (anoniem) binnenkomen worden geaggregeerd geanalyseerd. Om de veiligheid in de zorg te verbeteren deelt Stichting Portaal de opgedane kennis met zorgverleners. 95% van de gemelde incidenten houdt verband met het voorschrijven of gebruiken van medicatie. Sinds de invoering van de Wkkgz hebben zich in de alternatieve sector ´geen opzienbarende incidenten´ voorgedaan, volgens het rapport. Het klinkt een beetje verbaasd. Maar het is natuurlijk goed nieuws. De sector heeft zich bewezen als betrouwbaar en professioneel, zou ik zeggen.

VIM

Klachten. Er kan zich een situatie voordoen waarin een cliënt niet tevreden is. Voor 2016 konden cliënten ook al klachten indienen. De bedoeling van de Wkkgz was dat het proces van klachtenbehandeling efficiënter, effectiever en informeler zou verlopen, en wel met behulp van een klachtenfunctionaris. Binnen 6 weken moet de zorgverlener een beslissing nemen over een klacht. Ook moet hij/zij toegang bieden tot een onafhankelijke geschillencommissie. Volgens de evaluatie is de laagdrempelige klachtenafhandeling inderdaad effectief geweest, maar blijkt het stellen van termijnen te hebben geleid tot ongewenste formalisering. Ook de mogelijkheid om te leren van klachten blijft volgens de evaluatie onbenut.

VIM regeling

De meeste cliënten van alternatieve zorg beoordelen die zorg positief. Redenen voor een slechte beoordeling hadden te maken met financiën en het uitblijven van resultaat van de behandeling, volgens het evaluatierapport. Bij de VIV zijn er twee situaties geweest waarin cliënten zich onheus bejegend hebben gevoeld, in de tijd waarin ¨MeToo¨ veel aandacht kreeg. Het is goed als therapeut je manier van werken goed uit te leggen en de cliënt hiervoor te laten tekenen (informed consent. Artikel 466 e.v. Burgerlijk Wetboek regelt de behandelovereenkomst). Artikel 10 Wkkgz bepaalt dat de therapeut de cliënt op zijn verzoek (aanvullende) informatie geeft over de aangeboden zorg (tarieven, kwaliteit, cliëntervaringen, bewezen werkzaamheid en wachttijd). De evaluatiecommissie mopperde wel dat op de websites van alternatieve zorgverleners in de meeste gevallen informatie over de klachtenregeling niet binnen één minuut te vinden was en dat veelal geen informatie werd gegeven over klachtenfunctionaris en/of geschilleninstantie. Daar is dus voor sommige VIV-leden misschien nog werk te doen. De evaluatiecommissie verbaast zich wel over het grote aantal geschillencommissies (maar liefst 41) in de niet-reguliere zorg. Een groot deel daarvan zit duimen te draaien. Beroepsverenigingen kunnen hier wellicht in snijden! Dat zou de overzichtelijkheid voor cliënten en de professionaliteit van de sector als geheel ten goede komen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tot slot hebben we in de wetgeving ook te maken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Therapeuten moeten een meldcode vaststellen voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel 8 Wkkgz). Zij zijn verplicht (signalen van) dit geweld te melden volgens een stappenplan. Bij de VIV heeft tot nog toe één therapeut hiermee te maken gehad, maar het is belangrijk om erbij stil te staan. De vraag kan opkomen of je de cliënt of het kind in gevaar brengt als je een melding doet. Het kan voor therapeuten een moeilijke situatie zijn. Dat geldt ook wanneer je merkt dat cliënten erg depressief en suïcidaal zijn, of met suïcide dreigen. In deze tijd speelt dit voor veel (met name ook jonge) mensen extra. Het is voor een therapeut een situatie waarin je je onzeker kunt voelen. Ook in de ggz of pleegzorg bijvoorbeeld komen deze situaties voor. Je kunt als therapeut begrip tonen voor de situatie waarin iemand verkeert, door te luisteren, zo goed je kunt en opmerkzaam te zijn op al je (intuïtieve) waarnemingen of gevoelens en deze terug te geven. Tegelijk heb je ook voor jezelf en de cliënt een veilig kader te scheppen. Spreek met de cliënt af dat deze zichzelf niks aandoet tijdens de duur van de behandeling of dat hij/zij zich bij je meldt als de nood oploopt. Zeg ook dat je met de reguliere behandelaar zou willen overleggen, als cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Het is een groot onderwerp voor een paar regels tekst. Het is misschien goed om dit onderwerp te agenderen voor een ledenvergadering, nascholing, of intervisie.

Vragen?

Graag hoort het bestuur of deze blog aanleiding geeft tot discussie of vragen. Wellicht dat die in een ALV geagendeerd kunnen worden. Los van het feit dat ieder lid zijn/haar eigen website moet nalopen op volledigheid, is het goed met elkaar van gedachten te wisselen over manieren waarop de VIV samen met de leden het beste kan bijdragen aan kwaliteit en veiligheid in de sector: door te schrappen in het aantal geschillencommissies, door mee te laten kijken bij gesprekken of behandelingen, elkaar te bevragen tijdens intervisie, of nog anders?

Josta van der Wiele,
Jurist en energetisch therapeut

Evaluatie Wkkgz februari 2020

Heeft massagetherapie positieve effecten op gezondheid?

Waarom massage of massagetherapie? Van massage is wetenschappelijk bewezen dat het een positieve invloed heeft op jouw immuunsysteem. En hiermee ook op jouw welzijn en daarmee op jouw gezondheid en vitaliteit. Massagetherapie wordt door onze therapeuten op holistische wijze uitgevoerd en draagt daarmee extra bij aan jouw vitaliteit.

Wat is massage?

Massage is van alle tijden en wordt wereldwijd in verschillende varianten beoefend om te kalmeren, te genezen en te stimuleren. Een kind dat gevallen is troost je door intuïtief je hand op de pijnlijke plek te leggen. Je wrijft en verdeelt op deze manier (onbewust) het teveel aan energie over de rest van het lichaam.

In het Oosten zijn massagetechnieken volledig geaccepteerde vormen van behandeling. Het beoefenen van tuina-massage is een specialisatie van de opleiding tot arts binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Er zijn geschriften waaruit blijkt dat oosterse massage en drukpunttechnieken al meer dan 3000 jaar worden toegepast. Chinese acupunctuur en de Japanse shiatsu vinden beide hun oorsprong in de TCG.

Massagetherapie heeft een heilzaam, ontspannend effect en is goed voor jouw immuunsysteem

Aanraking is een essentieel onderdeel van vitaliteit

De Griekse geneesheer Hippocrates schreef in de 5e eeuw voor Christus dat een geneesheer naast kennis van kruiden en voeding ook vaardigheden moest hebben om te kunnen masseren. De massages die we nu kennen als Zweedse massage zijn in 1810 ontwikkeld door Pehr Hendrik Ling. Samen met Albert Hoffa en Johann Georg Mezger geldt hij als de vader van de klassieke massage, die om die reden ook wel Zweedse massage wordt genoemd. Hij ontwikkelde therapeutische massages – massagetherapie – en liet zich daarbij inspireren door Chinese, Egyptische, Griekse en Romeinse technieken.

Door het wereldwijde toerisme breidt het assortiment aan populaire massagevormen zich verder uit, met bijvoorbeeld Balinese en Thaise massage en Hawaiaanse lomi-lomi massage.

Wat gebeurt er tijdens een massage?

Massage werkt op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Doordat het invloed op al deze aspecten, heeft het een algeheel effect op de totale vitaliteit van de mens.

Doordat stimulatie van spieren en bindweefsel plaatsvindt, worden knopen en verklevingen losgemaakt, bloed en lymfe gaan weer stromen, opgeslagen afvalstoffen worden afgevoerd en het weefsel kan zich herstellen. De aanraking stimuleert de aanmaak van de hormonen oxytocine (knuffelhormoon) en serotonine, die ervoor zorgen dat sombere gevoelens verdwijnen en je je blijer en stabieler voelt. Door stimulatie van meridianen en drukpunten lossen energieblokkades op, waardoor de energie (‘chi’) weer vrijuit kan stromen. Lichaam, geest en emoties komen hierdoor weer in balans. Tijdens of na een behandeling kunnen emoties die zich in je lichaam hebben vastgezet loskomen. Sommige mensen zien aura’s of voelen tintelingen. De rust en diepe ontspanning hebben effect op je vegetatieve zenuwstelsel; je hartslag wordt lager en je ademhaling dieper, terwijl je spijsvertering juist actief wordt.

Wanneer is massage zinvol?

Een overdosis aan prikkels, druk op je werk of in je privéleven, vormen een belasting voor je lichaam. Je spieren spannen zich, vaak onbewust, aan. Ook de geest kan hierdoor overbelast raken. Bij langdurige belasting ontwikkel je fysieke, mentale of emotionele klachten. Massage is zinvol wanneer je behoefte hebt aan ontspanning. Structurele klachten kunnen onze massagetherapeuten goed behandelen. Tenslotte is massage erg belangrijk om klachten te voorkomen, door signalen van je lichaam tijdig op te merken en serieus te nemen.
Meer informatie over het belang van massage bij behandeling en preventie van stress en burn-out lees je in deze blog van VIV Lid en massagetherapeute Rianne Zandee.

Wat maakt massage heilzaam?

Door aanraking verbetert de circulatie van bloed, lymfe en energie. Je spieren, bindweefsel, huid en organen herstellen hierdoor sneller en voelen soepeler aan. Je ademhaling wordt dieper en rustiger en dit kalmeert je zenuwen en leidt tot ontspanning. Aanraking helpt ook bij het vinden van emotioneel evenwicht: het geeft zelfvertrouwen en bestaansrecht.

Er gebeurt heel veel tijdens een massage:

 • Massage nodigt het zenuwgestel te ontspannen, waardoor rust kan ontstaan;
 • Mentaal komt er meer rust omdat je aandacht uit gaat naar de aanraking;
 • Je wordt bewuster van jezelf en de grens naar de buitenwereld;
 • Je gaat ervaren dat je lichaam geen onderdelen is maar als een geheel is.

Het is dan ook raadzaam om na de behandeling 15-30 minuten rust te nemen. Dit bevordert het effect van de massage. Ook is het belangrijk om veel te drinken, zodat de afvalstoffen afgevoerd kunnen worden. De effecten van een massage kunnen nog 2-3 dagen doorwerken. Bij bindweefsel specifieke technieken werken de effecten nog ca. 7 dagen door. Dit kan zich uiten in andere afscheiding (transpiratie, ontlasting, oorsmeer), emotionele uitingen of lichamelijke sensaties (tintelingen, slaap, kou, kriebel). Allemaal tekenen dat je systeem aan het werk is.

Wat is massagetherapie?

Massagetherapie is een lichaamsgerichte therapie die je leert te luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft. Je zit zoveel in je hoofd, dat je vergeet hoeveel je lichaam je kan vertellen. Door aanraking kom je weer in contact met je lichaam. Je voelt waar fysieke, mentale of emotionele spanning zit. Door toepassing van diverse massagetechnieken ontspannen lichaam en geest. Massagetherapie herstelt het zelf genezend vermogen. Dit draagt bij aan herstel van de balans. Massagetherapie noemen we ook wel holistische massage. Hierbij staat niet alleen ‘de klacht’, maar de mens als geheel, d.w.z. lichaam én geest, centraal. 

Hoe werkt massagetherapie anders dan gewone massage?

Massagetherapie gebruikt masseren om storende elementen in het lichaam te elimineren. Tegelijkertijd  wordt er bewustwording  gecreëerd bij de cliënt. Hoe voelt het lichaam? Welke signalen geeft het lichaam af? Wat wil het lichaam mij vertellen? Zitten er patronen achter die de klachten veroorzaken of in standhouden? Massagetherapie gaat veel verder dan alleen masseren. Het benadert de cliënt holistisch, in diens totaliteit.

Massagetherapie maakt gebruik van diverse mogelijkheden om het lichaam te ontspannen en het herstellende vermogen van het lichaam te stimuleren en neem de cliënt in zijn geheel mee in de behandeling. Daarmee wordt bedoeld dat een massagetherapeut ook kijkt naar het psychosociale leven van de cliënt. Dit maakt dat er geen standaard behandeling voor iedereen is. Iedere cliënt heeft zijn/haar eigen verhaal.
Bij massagetherapie komt vanuit de therapeut ook een gedegen kennis aan coaching en psychologische kennis.

De Kracht van aanraking  waar een massagetherapie ook zeker aandacht aan besteedt, helpt ook bij het vinden van emotioneel evenwicht: het geeft zelfvertrouwen en bestaansrecht.

Zelf-massage

Wat kan je zelf doen met massage om jouw gezondheid positief te beïnvloeden?

Iedereen kent wel het gevoel van stijfheid en/of pijnlijke spieren. VIV Lid Nancy de vries deelt haar tips voor zelfmassage bij pijnlijke en stijve spieren

VIV Lid Jacky Bekers demonstreert zelfmassage met een tennisbal.

In de ene helft van ons leven offeren we ons leven op om geld te verdienen, in de andere offeren we geld om weer gezond te worden. En al die tijd gaan gezondheid en leven er zachtjesaan van door. ~ Voltaire ~

De tip om te ontspannen en de oefening waarmee je kan voelen wat spanning met je lichaam doet lees in deze blog van Loes Hermens

Heb je nog twijfels over het belang van massage voor jouw lichaam? Lees dan deze uitnodigende blog van VIV lid Esther Streur inzake lichamelijk bewustzijn, want hoe bijzonder kan het zijn, toch?

Ethiek en integriteit in de complementaire zorg

Binnen onze vereniging hanteren we een ethische code en hebben we ethiek en integriteit hoog in ons vaandel. We vinden het normaal binnen onze praktijk en onze houding, normaal in de complementaire zorg. Zou dat niet overal zo moeten zijn?

Bijna dagelijks komen we op internet verhalen tegen uit de politiek, ambtenarij  of het bedrijfsleven over mensen op bepalende posities die op een oneigenlijke manier misbruik maken van hun post en zichzelf ten koste van de gemeenschap verrijken of oneigenlijk hun macht uitoefenen.

Er is dan niet altijd gelijk sprake van een overtreding of nog erger “fraude”. Wel kan je je dan afvragen of er gehandeld is in overeenstemming met hoe het bedoeld is.

Binnen de lijntjes blijven

Uit een presentatie die ik ooit kreeg bij een grote verzekeraar is het mij duidelijk geworden. Ook in de reguliere zorg zijn er zowel verzekerden als hulpverleners die de randen van het betamelijke opzoeken en er af en toe over heen gaan. Tegenwoordig beschikt iedere verzekeraar over een afdeling die daar onderzoek naar doet. Wanneer er iemand heel erg in de fout is gegaan, kunnen we dat vaak min of meer geanonimiseerd in de krant lezen. Het is buiten elke twijfel, dat dit zeer schadelijk voor de gehele betreffende beroepsgroep is.

Transparant en integer handelen

Toegevoegde waarde complementaire zorg

De complementaire zorg onderscheidt zich van de reguliere zorg vooral door de grote betrokkenheid bij de cliënt. Er is veel tijd en aandacht beschikbaar en niet alleen voor het fysieke of geestelijke probleem, maar ook voor de omstandigheden van de cliënt. De verzekeraar vergoedt vaak maar een beperkt bedrag per dag per consult, waardoor de cliënt voor kosten komt te staan die hij/zij liever niet wil betalen. Het komt dan ook wel eens voor dat de suggestie door de cliënt wordt gedaan, om het consult over twee dagen te verdelen, om twee keer de vergoeding van de verzekeraar op te kunnen strijken.

Een goede en integere therapeut gaat daar vanzelfsprekend niet op in, want dan is sprake van valsheid in geschrifte. Het wordt nog bonter als therapeuten naast hun praktijk ook nog een opleiding geven en de opleidingskosten factureren als consulten. Het spreekt voor zich dat geopenbaarde fraude grote consequenties heeft voor de therapeut. Voor zowel de beroepsvereniging als het register waar de therapeut bij ingeschreven staat, zal onmiddellijk royement de consequentie zijn naast een eventuele strafvervolging door de benadeelde partij. Onjuist handelen is in strijd met dat waar wij voor staan als vereniging en branche waar het gaat over ethiek en integriteit in de complementaire zorg

Kwaliteit geborgd

Koepels en beroepsverenigingen werken voortdurend volop aan het verbeteren en borgen van de professionaliteit van de aangesloten therapeuten. Zonder allerlei malversaties is het al lastig genoeg om het imago van de complementaire therapeut op te poetsen en te laten stralen.

Wees dus waakzaam en blijf altijd integer handelen. Ook als het begrip voor je cliënt de overhand lijkt te krijgen. Je levert dan een bijdrage aan het verder uitbouwen van het vertrouwen door verzekeraars en overheden in ons prachtige vak.

Rob Moeke, Voorzitter

Bewaak je grenzen en behoud je integriteit en ethiek in onze complementaire zorg

Verhoog je vitaliteit met meer zingeving

Zingeving voor meer vitaliteit. Vraag jij je wel eens af hoe zingeving bij kan dragen aan jouw vitaliteit? Of wat je doet zinvol is? Je plezier geeft in je dagelijks leven? Je zin geeft?Zingeving heeft te maken met alles wat jij als mens als zinvol ervaart. En heb jij wel eens iets zinvols gedaan, zonder dat je daar energie van kreeg? Precies dat is wat wij bedoelen. Zinvol werken, leren en leven draagt bij aan een vitaler leven. Maar hoe kom je daar?

Meer met minder

Onder zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen en verzorgenden horen we steeds vaker dat de druk toeneemt. Er moet harder en meer gewerkt worden met minder tijd om te rusten en te doen waar ze het werk in eerste instantie voor begonnen zijn: een helpende zijn in verbinding met mensen.

Onder onze leden horen we wat klachten zijn waarvoor mensen zich tot hen wenden en stress is een veel genoemde oorzaak, maar ook gebrek aan ruimte voor passie. En dat is een vraagstuk op het gebied van zingeving. Wanneer je niet meer met plezier je werk uit kan voeren óf niet meer weet waarvoor je het eigenlijk doet, kun je vage, onverklaarbare klachten krijgen. Klachten zoals:

 • Vermoeidheid
 • Stressgevoelig worden met een steeds korter wordend lontje
 • Onzekerheid
 • Steeds in je hoofd zitten
 • Onrust
 • Slechte nachtrust en/of vermoeid wakker worden
 • Etc.

Holistisch kijken naar klachten

VIV therapeuten zijn erin gespecialiseerd op holistische wijze naar mensen te kijken. Dit houdt in dat ze niet alleen naar je klachten kijken, maar naar jou in je geheel. Naar zowel je klachten als je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Met je in gesprek gaan over wat je bezig houdt en waarin je je beperkt voelt: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Zowel lichamelijk als geestelijk kom je tot je recht bij een holistisch werkende therapeut.

Het is het totaalplaatje dat leidt tot meer vitaliteit in jouw leven.
De ene VIV-therapeut werkt meer lichaamsgericht en de andere meer psyche gericht, maar beide varianten nemen zowel lichaam als geest mee in hun behandelingen. Dat is waar élke VIV-therapeut voor staat en jou in ziet, hoort, waarneemt.

Tijd voor verandering!

 • Heb jij wel eens last van extreme vermoeidheid?
 • Ben je vaker moe dan je zou willen?
 • Heb je het idee dat ‘iets’ je blokkeert? Of ‘iets’ aan je energie vreet?
 • Zit je vaak in je hoofd en wil je meer lichaamsbewustzijn, meer leren voelen?
 • Heb je het idee dat er ‘meer’ is en wil je dat onderzoeken?

Kijk dan eens bij ‘vind een therapeut’ om te zien wie bij jou in de buurt zit en wellicht een kennismaking aanbiedt om samen jouw groeimogelijkheden voor meer vitaliteit te ontdekken.

Stress en vermoeidheid zijn net zoals piekeren en onzekerheid veel voorkomende klachten waar VIV therapeuten je bij kunnen helpen om deze klachten te behandelen en te verminderen.

Geef je leven zin en leef vitaler!

Wat onze succesvolle coaches en therapeuten ontdekt hebben is dat mensen vaak met stres gerelateerde klachten binnenkomen en dat er na een tijdje ruimte kan ontstaan voor dieper liggende vraagstukken, die verbonden zijn aan zinvolle verlangens en acties, zingeving. Denk hierbij aan:

 • Waar word ik blij en gelukkig van?
 • Wie ben ik in essentie?
 • Welke richting wil ik op met mijn leven?
 • Waar wil ik mijn tijd aan besteden?
 • Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?
 • Wat zijn mijn passies en talenten?

Door je leven meer zin te geven, jouw zingeving te ontdekken, zal je een vitaler leven leiden. Je geestelijk en fysiek meer in balans voelen en een evenwichtiger leven leiden. Zingeving leidt tot meer vitaliteit, meer plezier en geluk in je leven en dat gunnen wij iedereen!

Sommige VIV leden worden vergoed door zorgverzekeraars, zie daarvoor deze blog.

Vergoeding zorgverzekeraars 2021

Wat als je er voor kiest om zorg aan te bieden die niet door een zorgverzekeraar wordt vergoed in 2021?

Veel van onze leden kiezen ervoor om zich te confirmeren aan de regels van zorgverzekeraars om hun cliënten voor vergoeding van hun consulten in aanmerking te laten komen. Dit confirmeren is echter geen eis voor het VIV lidmaatschap, wist je dat?

Er zijn voor jou als zelfstandig en holistisch werkende coach of therapeut meer redenen om lid te worden van onze beroepsvereniging. We noemen dit collectieve voordelen,  welke je vindt op onze pagina ledenvoordeel!

Wie is VIV Nederland?


VIV is al meer dan 20 jaar dé beroepsvereniging voor holistisch werkende professionals. Wij hebben als missie een beweging in gang te zetten, waarbij de maatschappij niet meer denkt in termen van ziektekosten maar in termen van vitaliteit. Nog vaak worden holistische geneeswijzen gezien als alternatieve geneeskunde. Wij willen ons mooie vak omvormen tot complementaire, oftewel aanvullende zorg. Waarin de reguliere zorg nauw samenwerkt met onze vitaliteitsprofessionals. Omdat wij erin geloven dat een cliënt op die manier de beste kwaliteit van leven kan krijgen tegen de juiste kosten. Mét behoud van menselijke maat.

Vergoed te worden door zorgverzekeraars kan een keuze zijn om lid te worden van onze vereniging, maar wij zijn er voor álle complementaire werkende professionals die op integrale wijze en met een holistische visie werken. (Zie onze ledeneisen voor hun kwaliteiten!)

Nog studerende en toch al lid worden? Dat kan!

Zit je, of ga je naar het laatste jaar van jouw opleiding tot complementair therapeut en wil je al lid worden van onze vereniging, dan kan dat. We hebben een aangepast studentlidmaatschap.

Lid worden om vergoed te worden?

Onze vereniging zoekt gemotiveerde coaches en therapeuten met een holistische visie en integrale aanpak. Vergoeding door zorgverzekeraars is een keuze van jou als (toekomstig) lid, maar geen must voor ons lidmaatschap. Door onze kennis, ervaring en netwerk met zorgverzekeraars ligt het wel binnen onze mogelijkheden om daarin van betekenis te zijn voor complementair werkende coaches en therapeuten. En uiteraard spannen we ons daar ook voor in.

Wordt coaching vergoed door zorgverzekeraars?

Nee, coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar ziet dit als dienstverlening en niet als zorg.

Wanneer komt jouw consult dan wel in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars? De zorg uit de zorgverzekeringswet valt onder het basispakket en wordt voor iedere verzekerde vergoed door de zorgverzekeraar waarbij je cliënt is aangesloten. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Zowel coaching als complementaire zorg vallen niet binnen het basispakket en komen derhalve niet in aanmerking voor vergoeding.
Wanneer dan wel? Als je cliënt naast het basispakket een aanvullende verzekering neemt, kan hij/zij daar een pakket kiezen met vergoeding voor complementaire, alternatieve zorg.

Wanneer worden consulten CAM therapeuten vergoed?

CAM therapeuten, Complementary and Alternative Medicine therapeuten, zijn holistisch en complementair werkende therapeuten. Dit wil zeggen dat zij zorg leveren die een aanvulling is op reguliere zorg en bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

Ook online consulten worden veelvuldig vergoed in deze tijd.

De eisen waar jij als therapeut aan moet voldoen geven we je hieronder in een overzicht weer:

Eisen zorgverzekeraars om voor vergoeding in aanmerking te komen.:

 • Je hebt een diploma Medische of Psychosociale Basiskennis volgens de PLATO normen
 • Een meerjarige en erkende complementaire beroepsopleiding op HBO niveau
 •  Via Vektis een AGB code aangevraagd
 • Factureert volgens hun normen met de juiste prestatiecode
 • Bent lid van een erkende beroepsvereniging
 • En daarbij…. dien je ook aan onderstaande voorwaarden te voldoen
 • Lid zijn van een koepelorganisatie (zoals RBCZ), inclusief het voldaan hebben van contributie (uitsluitend mbt. VGZ. cs.)

Bovenstaande is een keuze richting de zorgverzekeraars, maar geen eis voor ons lidmaatschap. Onderstaande zaken zijn dat wel en dien je óók aan te voldoen wanneer jij in aanmerking wil komen voor vergoeding door zorgverzekeraars in 2021.

 • Kennis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl)
 • Stappenplan procedure datalekken (www.datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
 • Correct en volledig factureren
 • Kunnen beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aangesloten bij een door het Rijk erkende geschillencommissie (controle hierop vindt plaats door inspectiedienst van de overheid, Wkkgz, www.kwaliteitenklachtenzorg.nl
 • Jaarlijks voldoen aan de nascholingsverplichting
 • In bezit van positief VOG die niet ouder is dn drie maanden(en ingeleverd bij secretariaat VIV)
 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Werken volgens de VIV praktijkcode
 • Werken met een behandelovereenkomst, informed consent
 • Volledig meewerken aan de 5 jaarlijkse visitatie
 • Toegelaten zijn tot de VIV, inclusief het voldaan hebben van de contributie
 • Duidelijke, veilige website

Alle punten in de 2e opsomming zijn ook van toepassing voor (nieuwe) VIV leden die niet voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking (willen) komen.

En de belasting?

Belasting speelt in het kader van vergoedingen geen rol. Of jij wel /niet kiest voor belastingplicht is aan jouzelf en wordt niet collectief aangeboden. De therapeut behoudt hierin een eigen rol en keuze, dat willen wij niet opleggen.

We hebben aanvullende informatie voor je in onze blog btw vrij factureren voor therapeuten.

En verder?

Download hier de brochure van de overheid:
“Meest gestelde Wkkgz vragen door zorgprofessionals”

“Kijk voor actuele vergoedingen per zorgverzekeraar op onze pagina onder cliënten: ‘Vergoeding door zorgverzekeraars

Wat is psychosociale zorg

Psychosociale zorg is een vorm van zorg waarbij de nadruk ligt op de reactie van jou als mens op je omgeving. Welk gedrag vertoon je bij welke (re)actie vanuit de mensen in jouw omgeving? Welke psychische flexibilieit heb je beschikbaar bij onverwachte momenten? Hoe is je verwerking van ingrijpende gebeurtenissen? Steeds weer wordt gekeken naar de wisselwerking tussen jouw gedrag als mens in reactie op jouw omgeving.

Psychosociaal consult

Coaching

Veel van onze coaches hebben zich doorontwikkeld tot psychosociaal therapeut en zijn wanneer ze voor vergoeding in aanmerking komen geregistreerd in een register. Hiermee worden hun consulten vaak vergoed door zorgverzekeraars. Coaching wordt door zorgverzekeraars niet als behandelvorm van pyschosociale zorg gezien en om die reden niet als psychosociaal consult aangemerkt en dus ook niet vergoed.

Psychosociale zorg gaat uit van een beperking, een probleem of een klacht die je belemmert in je dagelijkse gedragingen. Bij onze coaches kan je uiteraard ook met stress, beperkingen en klachten terecht. Zij bieden begeleiding die je helpt om je op positieve zin te veranderen. Je hoeft voor coaching niet persé een klacht te hebben. Een coach behandelt je niet, maar gaat uit van je geestelijke vermogens om tot inzicht te komen over je eigen gedrag. In tegenstelling tot bij psychosociale zorg gaat het bij coaching niet over klachtbehandelingen, ziekte en genezen, maar met name over het vergroten van je draagkracht en vitaliteit.

Je hoeft dus niet ziek te zijn of een klacht te hebben om een coach te bezoeken. En wij van VIV en onze VIV leden vinden dat dit altijd geldt, ook voor het bezoeken van een psychosociale therapeuten een masseur, acupuncturist, reflexoloog of homeopaat hoef je niet ziek te zijn. Sterker nog, bezoek eens wat vaker een VIV therapeut bij jou in de buurt!

Wandelcoaching en psychosociale zorg

Een psychosociaal consult hoeft niet altijd binnen op een stoel of vanachter een tafel plaats te vinden. Juist niet, want beweging is belangrijk! Heb je er al eens aan gedacht om een therapeut of coach op te zoeken die met jou de natuur in gaat? Je laat lopen tijdens het denken en praten en daarmee een nieuwe dimensie toevoegt aan jullie gesprek samen? Het is bewezen dat buitenlucht en activiteiten in de natuur een positieve bijdragen leveren aan het brein, je creativiteit, de gezondheid en je algemene vitaliteit.

Tussendoor kan je zitten, stilstaan, notities maken en reflecteren. Je coach of therapeut kan je inzichten vergroten en je helpen stappen te zetten. En bij wandelcoaching kan dat letterlijk én figuurlijk. Onze lichaamsgerichte coaches en therapeuten kunnen je daar alles over vertellen, maar het je vooral laten voelen en ervaren. Ze brengen je weer in verbinding met jouw kern, je ware essentie, vanuit een holistische visie.

Psychosociale zorg als consult
Gesprekken tijdens coaching of een psychosociaal consult kunnen ook buiten plaatsvinden.
Archief

 • oktober 2021
 • september 2021
 • juli 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • juni 2019
 • januari 2019
 • november 2018
 • september 2018
 • april 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • april 2016
 • december 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • september 2014
 • juni 2014