Om de verspreiding van het Corona virus af te remmen heeft de overheid besloten nu óók online consulten te vergoeden van therapeuten die daarvoor in aanmerking komen. Lees hier meer en de voorwaarden.

Vergoeding Aanvullende zorg en vergoeding Alternatieve geneeswijzen: de mogelijkheden op een rij

Ben jij cliënt van een VIV-therapeut? Dan wil je uiteraard graag weten of de behandeling (deels) vergoed wordt vanuit jouw aanvullende verzekering. We zetten de verschillende opties voor je op een rij.

Vergoedingen 2023

In algemene zin blijven alle verzekeraars alternatieve zorg verzekeren via de aanvullende verzekering. Het is niet zo dat alle verzekeraars alle therapieën vergoeden. Er bestaan zo’n 6000 verschillende therapieën. Per verzekeraar en per verzekering verschillen de therapieën die vergoed worden. Het is ook niet zo dat iedere aanvullende verzekering dekking geeft voor alternatieve zorg. Soms dien je een duurdere aanvullende verzekering te nemen om alternatief gedekt te krijgen. De therapeut kan een indicatie geven over de vergoedingen, maar staat nooit garant voor de daadwerkelijke vergoedingen.

Overzicht 2023

  • Voor de merken die alternatieve zorg vergoeden en verbonden zijn aan Achmea, geldt dat de cliënt daar recht op heeft als de therapeut een gekwalificeerde erkenning heeft voor de daarbij gebruikte prestatiecode. Wat vergoed wordt vind je op de website van Zilveren Kruis
  • Bij VGZ en aan haar verbonden merken dient je therapeut in de zorgwijzer vermeld te staan (dit verlangt van de therapeut een registratie bij RBCZ). Zoek op de website van VGZ of je therapeut vergoed wordt.
  • Bij CZ dient bij de vermelding natuurgeneeskunde een nadere specificatie te worden gegeven. Op de website van CZ wordt vermeld welke therapieën door deze verzekeraar voor vergoeding in aanmerking komen.
  • Bij Menzis en haar labels worden de alternatieve therapieën niet nader benoemd. Declareren onder natuurgeneeskunde of psychosociale zorg lijkt dan de aangewezen manier. (NB. Homeopathie wordt uitsluitend vergoed op voorschrift van een arts. Craniosacraal therapie en orthomoleculaire behandelingen worden niet vergoed.
  • Nationale Nederlanden biedt CZ zorgverzekeringen aan en vergoedt de behandelingen van bij VIV aangesloten therapeuten onder de CZ condities.

Bovenstaande geldt enkel en alleen voor door de zorgverzekeraars erkende beroepsverenigingen. De VIV wordt door bovenstaande verzekeringen die vergoeden erkend.

Al deze informatie is openbaar beschikbaar.
Meer informatie vind je ook op de ZORGWIJZER, pagina psychosociale therapie of de ZORGWIJZER, pagina integrale therapie.

Lees hieronder verder voor uitgebreidere informatie.

Toelichting vergoedingen zorgverzekeraars

Prestatiecode 24005 – overige natuurgeneeskunde wordt meer en meer geweerd.

Met name omdat het onvoldoende duidelijk aangeeft welke behandeling precies heeft plaatsgevonden.

Zilveren Kruis: deze code bleef tot 1 juli beschikbaar in 2022.
VGZ: Houdt de code vooralsnog ook nog beschikbaar in 2023.

3 opties

Er zijn 3 verschillende vergoedingsopties van alternatieve geneeswijzen bij zorgverzekeraars van behandelingen door VIV leden:

  1. Jouw behandeling komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
  2. Je krijgt alleen een vergoeding als jouw therapeut voldoet aan de opleidingseisen van jouw zorgverzekeraar.
  3. Jouw behandeling krijgt een vergoeding als jouw therapeut is ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en op basis daarvan in de zorggids vermeld staat.

De vergoedingsmogelijkheden nader uitgelegd:

Vergoedingsoptie zonder zorgverzekeraar

Je ontvangt professionele en deskundige therapie en/of coaching die je volledig zelf moet betalen. Je krijgt een factuur/nota van je behandelaar.

Tegemoetkoming werkgever of aftrekpost belastingdienst

Overleg met je werkgever of er een vergoeding mogelijk is.

Check bij de belastingdienst welke zorgkosten voor jou mogelijk aftrekbaar zijn.


Vergoeding bij de juiste opleidingseisen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen VIV-leden die náást hun beroepsopleiding beschikken over een diploma Medische Basiskennis en of Psychosociale Basiskennis (MBK/PSBK)


Vergoeding bij RBCZ

De volgende zorgverzekeraars vergoeden uitsluitend therapeuten die geregistreerd zijn bij RBCZ en vermeld staan in de VGZ-zorggids.

Coöperatie VGZ (therapeut moet RBCZ en VGZ-Zorggids geregistreerd te zijn): 
VGZ,  Promovendum, NationalAcademic, IZZUnivéZEKURUMC.

VIV-therapeuten houden zich bezig met integrale zorg, waaronder natuurlijke geneeswijzen. Vergelijkingssites de zorgwijzer en independer vertellen per zorgverzekeraar welke zorg je precies vergoed krijgt.

De factuureisen

Als je wilt dat de behandeling alternatieve geneeswijzen van jouw VIV therapeut vergoed wordt, is het belangrijk dat de juiste gegevens op de factuur staan. Op de speciale pagina over zorgverzekeraars vind je terug wat er precies op de factuur/nota van jouw behandelaar moet staan, zoals de prestatiecode(s). Zorg ervoor dat bij facturen aan CZ óók de behandelwijze bij je prestatiecode vermeld staat.

Voor vergelijkingen kun je gebruik maken van de overzichten ‘Alternatieve geneeswijzen van Zorgwijzer’ en ‘Vergoedingen alternatieve geneeswijzen’

Kijk hier voor het totaaloverzicht van zorgverzekeraars in Nederland


Vergoedingenoverzicht 2022

Per 2021 géén vergoeding meer

Zorgverzekeraars die per 2021 géén vergoeding meer bieden bij complementaire, psychosociale zorg zijn:
Anderzorg, Amersfoortse (ASR), AZVZ (ZZ), Bewuzt (VGZ), CZ direct (CZ groep), Ditzo (ASR), FBTO, Hema (Menzis), Interpolis (Achmea), Just (CZ), Pro Life (Achmea), Salland (Eno), Zorg en Zekerheid (ZZ), Zorgdirect (Eno)

De 4 grootste zorgverzekeraars in Nederland zijn de groepen: Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Hieronder vind je waar de groepen uit bestaan met een link naar de pagina, of de button daartoe, om te zien welke vergoedingen en voorwaarden zij hanteren.

CZ groep:
CZ,  Delta LloydOhra.

Coöperatie Menzis:
Menzis, Anderzorg en PMA

Achmea groep
ZilverenKruis, FBTO

Coöperatie VGZ (therapeut moet RBCZ en VGZ-Zorggids geregistreerd zijn): 
VGZ, Promovendum (Vergoedingen vanaf 2022 alleen vindbaar via VGZ website), NationalAcademic, IZZUnivéZEKURUMC

Per 2021 géén vergoeding meer

Zorgverzekeraars die per 2021 géén vergoeding meer bieden bij complementaire, psychosociale zorg zijn:
Anderzorg, Amersfoortse (ASR), AZVZ (ZZ), Bewuzt (VGZ), CZ direct (CZ groep), Ditzo (ASR), FBTO, Hema (Menzis), Interpolis (Achmea), Just (CZ), Pro Life (Achmea), Salland (Eno), Zorg en Zekerheid (ZZ), Zorgdirect (Eno)

Sinds 1 januari 2017 komen enkel therapeuten die in het bezit zijn van een MBK (medische basiskennis) en of PsBK-opleiding (psychosociale basiskennis) of daarvoor vrijstelling hebben, in aanmerking voor vergoedingen door zorgverzekeraars.
Let op: de met rood gemerkte opleidingen (ook als deze van vóór 1989 zijn),  vallen onder de vrijstelling van MBK of PSBK.

Een aantal verzekeraars vergoeden geen of nagenoeg geen “alternatieve” zorg. En andere verzekeraars vergoeden alleen als de therapeut is opgenomen in een register zoals RBCZ of KAB. (Zoals bijvoorbeeld VGZ). Het is daarom belangrijk om voor de actuele stand van zaken m.b.t. vergoedingen te kijken naar de voorwaarden van de betreffende verzekeraar.

Disclaimer:
Omdat iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert, kun je bij de zorgverzekeraar navragen of de factuur/nota van je behandeling vergoed wordt. Check daarvoor het vergoedingenoverzicht van jouw zorgverzekeraar en het overzicht waarop erkende beroepsverenigingen en/of therapeuten vermeld staan. Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan jouw afgesloten aanvullende verzekering.