Alternatieve geneeswijzen vergoeding:
de mogelijkheden op een rij

Ben jij cliënt van een VIV-therapeut? Dan wil je uiteraard graag weten of de behandeling vergoed wordt vanuit jouw aanvullende verzekering. We zetten de verschillende opties voor je op een rij.

Per 1 januari 2017 komen enkel therapeuten die in het bezit zijn van een MBK/ PsBK-opleiding of daarvoor vrijstelling hebben in aanmerking voor vergoedingen door zorgverzekeraars.
Een aantal verzekeraars vergoeden geen of nagenoeg geen “alternatieve” zorg. En andere verzekeraars vergoeden alleen als de therapeut is opgenomen in een register zoals RBCZ of KAB. (Zoals bijvoorbeeld VGZ en De Friesland). Het is daarom belangrijk om voor de actuele stand van zaken m.b.t. vergoedingen te kijken naar de voorwaarden van de betreffende verzekeraar. Zie onderstaande linkjes van de diverse verzekeraars.

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden voor een vergoeding van alternatieve geneeswijzen bij zorgverzekeraars:

  1. Jouw behandeling komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
  2. Je krijgt alleen een vergoeding als jouw therapeut voldoet aan de opleidingseisen van jouw zorgverzekeraar.
  3. Jouw behandeling krijg je vergoed als jouw therapeut een Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) heeft.

De mogelijkheden uitgelegd:

Geen vergoeding

Je ontvangt professionele en deskundige therapie en/of coaching die je volledig zelf moet betalen. Je krijgt een factuur/nota van je behandelaar.


Vergoeding bij de juiste opleidingseisen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen VIV-leden die náást hun beroepsopleiding beschikken over een diploma Medische Basiskennis/Psychosociale Basiskennis (MBK/PSBK):

De 4 grootste zorgverzekeraars in Nederland zijn de groepen: Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Hieronder vind je waar de groepen uit bestaan en welke vergoedingen zij hanteren.

CZ groep:
CZCZ DirectDelta LloydOhra.

Coöperatie Menzis:
Menzis,  Anderzorg, Hema en PMA

Achmea groep
ZilverenKruis, FBTO, Interpolis, AvéroAchmea, ProLife Zorgverzekeringen, DeFriesland en OZF Zorgverzekeraar.

Coöperatie VGZ (therapeut moet RBCZ en VGZ-Zorggids geregistreerd zijn): 
VGZBewuzt, Promovendum, NationalAcademic, Besured, IZZ, UnivéZEKUR en UMC.

Kijk hier voor het totaaloverzicht van zorgverzekeraars in Nederland


Vergoeding bij RBCZ

De volgende zorgverzekeraars vergoeden uitsluitend therapeuten die geregistreerd zijn bij RBCZ:

Coöperatie VGZ (therapeut moet RBCZ en VGZ-Zorggids geregistreerd te zijn): 
VGZ,  Bewuzt, Promovendum, NationalAcademic, Besured, IZZUnivéZEKUR en UMC.

VIV-therapeuten houden zich bezig met integrale zorg, waaronder natuurlijke geneeswijzen. De zorgwijzer en independer vertellen per zorgverzekeraar welke zorg je precies vergoed krijgt.

De factuureisen

Als je wilt dat jouw behandeling alternatieve geneeswijzen vergoed wordt, is het belangrijk dat de juiste gegevens op de factuur staan. Op de speciale pagina over zorgverzekeraars vind je terug wat er precies op de factuur/nota van jouw behandelaar moet staan, zoals prestatiecode(s). Zorg ervoor dat bij facturen aan CZ óók je behandelwijze bij je prestatiecode vermeld staat.

Voor vergelijkingen kun je gebruik maken van de overzichten ‘Alternatieve geneeswijzen 2019 van Zorgwijzer’ en ‘Vergoedingen alternatieve geneeswijzen 2019’


Disclaimer:
Omdat iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert, kun je bij de zorgverzekeraar navragen of de factuur/nota van je behandeling vergoed wordt. Check daarvoor het vergoedingenoverzicht van jouw zorgverzekeraar en het overzicht waarop erkende beroepsverenigingen en/of therapeuten vermeld staan. Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan jouw afgesloten aanvullende verzekering.