sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Visitatie

Waar moet ik aan denken bij een visitatie?
Tijdens een visitatie worden je praktijkgegevens gecheckt. Klopt het adres? Komt je praktijkvoering overeen met hoe je het op je website zet? Hoe ben je bereikbaar? Is je praktijk gemakkelijk te herkennen aan de buitenzijde en is er voldoende parkeerruimte? Om maar een aantal vragen te noemen. 
Eenmaal op bezoek wordt de gang van de klant gevolgd, van ontvangst, binnenkomst tot einde van de behandeling. Niet doordat de visiteur zelf een behandeling ondergaat, maar doordat de visiteur jouw manier van doen met je bespreekt. Ook onderzoekt de visiteur wat zichtbaar is buiten bij aankomst, in de ontvangstruimte en in je praktijk. Samen ga je een klanttraject doornemen en de visiteur doet dat aan de hand van een ‘checklist’. Deze is opgesteld op basis van VIV praktijkcode, VIV ethische code en de eisen van de zorgverzekeraars.
Vóór aanvang van de visitatie ontvang je een uitgebreide checklist. Hierin zie je op uitgebreide wijze welke punten de visiteur checkt en met je bespreekt.
Hieronder hebben we een korte checklist voor je opgesteld, met punten voor een kwalitatieve praktijk waar bij de visitatie naar gekeken zal worden hoe je hieraan voldoet en of zij hierin tips/verbeterpunten voor je hebben. De visiteurs zijn géén controleurs! Het zijn collega’s die met je meekijken en je van advies voorzien. De reacties van leden die reeds gevisiteerd zijn, zijn enthousiast.

Voor aanvang van het bezoek wordt door de visiteur gekeken naar:
☐ Je website:
1) of deze aan alle eisen voldoet (wkkgz) en
2) of wat je op je website schrijft overeen gaat komen met wat ze in je praktijk zien
3) welke informatie ziet je cliënt voorafgaand aan een afspraak (tarieven, beroepsvereniging, behandelwijze, betalingsvoorwaarden en -afspraken, klacht- en tuchtregeling, verzuimregeling, privacy regels, vergoeding zorgverzekeraars)

Tijdens het bezoek wordt qua ruimte o.a. gekeken naar:
☐ Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de ruimte?;
☐ Hoe is de indeling en inrichting van de ruimte? Wat is aanwezig voor de cliënt?;
☐ Is er een toilet met gelegenheid tot handen wassen?;
☐ Is er een wachtruimte? Zo ja, voldoet deze aan de eisen?;
☐ Is informatie zoals klachtenreglement, tarievenlijst, openingstijden zichtbaar?;
☐ Hoe wordt privacy gewaarborgd? (geluid, zichtbaarheid, opslag gegevens);
☐ Is er een duidelijke afscheiding tussen werk en privé?;
☐ Hoe is de veiligheid van de ruimte (BHV plan);
☐ Hoe borg je veiligheid voor de cliënt (Brandblusser, EHBO doos, zichtbaar opgehangen vluchtroute)

De volgende bescheiden dienen toonbaar te zijn bij een visitatie:
☐ Geldig legitimatiebewijs;
☐ Eén cliëntendossier (waarvan de persoonsgegevens onzichtbaar zijn gemaakt);
☐ Verzekeringspolis;
☐ Diploma: HBO Beroepsopleiding;
☐ Diploma: Beroepsopleiding Complementaire zorg;
☐ Bewijs van na- en bijscholing(en) van het afgelopen jaar;
☐ Een door jezelf opgestelde factuur;
☐ Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Daarnaast wordt gevraagd of je op de hoogte bent van nieuwe regels, zoals:
☐ Kennis van werkwijze meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
☐ Werkwijze bij vervanging / overname van je praktijk;
☐ Registratie geschilleninstantie i.v.m. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). (Als lid van de VIV ben je automatisch aangesloten bij de geschillencommissie de CAM, zorg dat je hiervan op de hoogte bent en je registratie op je website vermeld hebt).
☐ Registatie Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP) (niet verplicht); 
☐ Diploma MBK / PSBK / vrijstelling (niet verplicht)
☐ EHBO-diploma (niet verplicht); 
☐ Registratie geschilleninstantie i.v.m. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). (Als lid van de VIV ben je automatisch aangesloten bij de geschillencommissie de CAM, zorg dat je hiervan op de hoogte bent en je registratie op je website vermeld hebt).

En…..  maken wij je bij deze alvast attent op de wet die volgt omtrent privacy persoonsgegevens die verwacht wordt voor 2018!

Afronding van de visitatie:
Een visiteur stelt een rapport op naar aanleiding van de visitatie en checkt of eventuele verbeterpunten, adviezen opgevolgd worden. Wanneer blijkt dat je aan alle eisen van zowel de wet, als VIV (en indien nodig zorgverzekeraars) voldoet, wordt de visitatie gesloten. Het rapport wordt aan je dossier verbonden. Binnen 5 opvolgende jaren wordt je opnieuw bezocht voor een visitatie.