Wat zijn de landelijke eisen met betrekking tot rook- & brandmelders in een praktijk? Hoe borg ik de veiligheid van zowel mijn client als mezelf?

Wanneer is mijn praktijk een veilige ruimte?


Het antwoord daarop voor je fysieke praktijk is niet eenduidig te vinden. Uitgangspunt voor jou als praktijkvoerder is, dat je verplicht bent om te zorgen voor een veilige en gezonde ontvangstruimte. Dit is inclusief een goede ventilatie en het kunnen borgen van privacy. Maar is hiermee voldoende duidelijk wat de manier is waarop dat moet gebeuren? Zo hebben wij als VIV óók het dringende advies gekregen onze leden een brandblusser en rookmelder te adviseren in hun praktijkruimte. En dat advies hebben wij overgenomen. Alle VIV leden borgen hiermee extra veiligheid voor hun cliënten en zichzelf.

Brandblussers en rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen.

In een bedrijfsverzamelgebouw waar meer dan 50 mensen werken gelden nog strengere eisen. Er moet er een brandmeldingsinstallatie zijn en er moet een gebruiksvergunning aangevraagd zijn bij de gemeente. De brandweer controleert dit soort gebouwen. Dit zijn bovendien eisen, die gesteld worden aan de verhuurder c.q. eigenaar van het gebouw.

Alle VIV therapeuten hebben een brandblusser in hun praktijk paraat en dragen daarmee een extra steentje bij aan ieders veiligheid.

Het bouwbesluit 2012 is nog steeds van kracht.
Zie hier de brochure van het ministerie.

Veilig gevoel

Daarnaast weten onze leden, therapeuten en coaches, hoe belangrijk het is om naast de fysieke veiligheid, óók emotionele veiligheid te bieden. Zij creëren en borgen die veiligheid, net zoals dat ook voor jou als therapeut van toepassing is.

Wetgeving en veiligheid

Andere zaken die betrekking hebben op veiligheid, vind je terug in o.a. onze FAQ, met antwoorden op vragen over bijvoorbeeld:

Lees hier meer over de aanvullende actualiteiten eind 2021 in onze blog over de laatste actualiteiten