Vanaf 2020 is het aspirant lidmaatschap omgevormd tot een studentlidmaatschap.
Meer informatie volgt spoedig.