VIV streeft naar een situatie waarin de reguliere zorg nauw samenwerkt met onze vitaliteitsprofessionals. Wij menen, dat een cliënt op die manier zijn/haar kwaliteit van leven kan optimaliseren tegen de juiste kosten. Mét persoonlijke aandacht en behoud van de menselijke maat.

Werken met Evicare draagt bij aan deze kwaliteit, niet alleen omdat het een compleet elektronisch cliënten dossier is, maar omdat met Evicare nu ook de effectiviteit van de complementaire zorg van onze leden te meten valt. Daarmee wordt op basis van ervaringen van cliënten zichtbaar welke behandeling het beste werkt.

Practice Based werken

Practice Based werken wordt ook wel werken op basis van Best Practice genoemd. Wikipedia omschrijft Best Practice als volgt:

“Ontbreekt het wetenschappelijk bewijs, dan zal de paramedicus een besluit moeten nemen op grond van de eigen ervaring. Belangrijk hierbij is dat het handelen en de resultaten worden geëvalueerd zodat tijdig kan worden bijgestuurd om het gewenste resultaat te bereiken.”

An apple a day ….

Practice Based of Best Practice bevat een proces van stappen en besluiten die de kwaliteit van zorg borgen:

  • Besluit (PLAN)
  • Handelen (DO)
  • Evalueren (CHECK)
  • Bijsturen (ACT)
    Dit principe staat ook centraal in het INK-model, van het Instituut Nederlandse Kwaliteit.

En dat ziet VIV als een prachtig doel voor alle complementair werkende therapeuten. Inzicht en daardoor erkenning voor de kwalitatieve zorg en resultaten die zij boeken. VIV is hiervoor een samenwerkingsverband aan gegaan met Evicare.

Al onze leden werken nu al volgens een praktijkcode,
waarin het werken met kwaliteitsmetingen en evaluaties zijn opgenomen.

Lees hier verder waarom je voor een VIV therapeut kiest.