De termen PLATO Eindtermen en PLATO Eisen worden op het moment door elkaar gebruikt. We doelen hiermee op de kwaliteitscriteria voor zorgverleners, behandelaars.

VIV leden zijn geschoold bij opleidingen die deze kwaliteitscriteria hanteren en CPION, SNRO-instituut, KTNO en/of Stichting SKB geaccrediteerd zijn. Deze beroepsopleidingen zijn complementair en holistisch van aard én voldoen aan de eisen volgens de PLATO-eindtermen. Hiermee kan je ervan op aan dat jij als zorgverlener geschoold en gekwalificeerd bent conform de kwaliteitseisen. Dit houdt in dat je op HBO-niveau op zowel jouw vakgebied áls in de medische en psychosociale basiskennis voldoet.

PLATO eisen

Wil je voor vergoeding via de zorgverzekeraars in aanmerking te komen? Dan dient zowel je beroepsopleiding als je jaarlijkse na- / bijscholing te voldoen aan de PLATO norm. We doelen hiermee op het up to date houden van je MBK/PsBK kennis.
Met deze norm, de PLATOeisen voldoe je aan de kwaliteitseisen die zich richten op het niveau van de medische en psychosociale basiskennis van jou als zorgverlener en behandelaar. Deze normen, kwaliteitscriteria, zijn opgesteld om de kwaliteit en transparantie binnen de complementaire zorg te waarborgen. 

In het overzicht van de PLATO-eindtermen staat welke medische en psychosociale basiskennis jij als behandelaar moet hebben om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen. Dit betreft kennis op hbo-niveau, bijvoorbeeld over de anatomie van het menselijk lichaam. Maar ook over samenwerking met andere professionals in de gezondheidszorg.

Je vindt hieronder de link naar het volledige overzicht van de PLATO termen en normen.

Eindtermen Medische- en Psychosociale Basiskennis 2018/2019
Voor zorgverleners in de complementaire zorg”