sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Commissies

De VIV heeft -op een aantal specifieke onderwerpen- commissies die het bestuur ondersteunen bij haar werk:

Redactie nieuwsbrieven
Verzorgt de inhoud van het verenigingsorgaan VIVeleVIV.

Toelatingscommissie
Toetst aan de hand van vastgelegde criteria de kwaliteiten van kandidaat-leden middels toelatingsgesprekken.

Commissie Vitaliteit
Deze commissie bewaakt de vitaliteit van de vereniging en haar leden, o.a. door organisatie van nascholingsdagen en het periodiek afleggen van praktijkbezoeken.

Commissie Zorgverzekeraars
Behartigt de belangen van de leden richting zorgverzekeraars en onderhoudt contacten met hen; en volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorgverzekeringen.

Klachtencommissie
Behandelt binnengekomen klachten op basis van het klachtenreglement.

Tuchtcollege
Behandelt tuchtzaken op basis van het tuchtreglement.