Wijziging verantwoordelijkheid psychosociale hulp aan kinderen

 
VGZ heeft ons het volgende laten weten:
Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet zijn gemeentes vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen en kan variëren van een simpel advies of een opvoedcursus tot een verblijf bij pleegouders of psychiatrische zorg. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat wij vanaf 1 januari 2015 geen zorg meer vergoeden die valt onder de uitvoering van de Jeugdwet. Hiermee komt ook de vergoeding van psychosociale hulp aan minderjarigen vanuit het budget voor Alternatieve zorg te vervallen.
Coöperatie VGZ zal haar verzekerden over deze wijziging informeren via de reguliere kanalen zodra de nieuwe polisvoorwaarden voor de aanvullende verzekering bekend zijn gemaakt. Omdat wij van mening zijn dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is dat de hulp aan kinderen doorgang kan vinden, vinden wij het belangrijk om de betreffende zorgverleners nu al over dit besluit op de hoogte te stellen, zodat zij de komende periode contacten kunnen leggen met gemeenten hierover. Een aantal van jullie heeft hen reeds geadviseerd dit te doen. Gemeentes zijn vanaf 2015 voorliggend en zij kunnen met elke zorgaanbieder op GGZ/psychosociaal terrein overeenkomsten sluiten. Zij zijn niet gehouden aan de voorbehouden die Zorgverzekeraars wel kennen vanuit de huidige Zorgverzekeringswet. Gemeentes zijn in regiobijeenkomsten geïnformeerd over het zorgaanbod dat nu nog onder de aanvullende verzekeringsvoorwaarden van verschillende Zorgverzekeraars valt.

Ethiek en integriteit in de complementaire zorg

Door Rob Moeke, bestuurslid

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen in het nieuws uit de vastgoedbranche, de politiek en recentelijk zelfs de NMA dat mensen op bepaalde posities op een oneigenlijke manier misbruik maken van hun positie en zichzelf ten koste van de gemeenschap verrijken.

Er is niet altijd gelijk sprake van een overtreding of nog erger “fraude”. Wel kan je dan spreken van “ingaan tegen hoe het bedoeld is”.

Uit een presentatie die ik ooit kreeg bij een grote verzekeraar is mij duidelijk geworden, dat ook in de reguliere zorg zowel verzekerden als hulpverleners de randen van het betamelijke opzoeken en er af en toe over heen gaan. Tegenwoordig beschikt iedere verzekeraar over een afdeling met mensen die daar onderzoek naar doen. Wanneer er iemand heel erg in de fout is gegaan kunnen we dat vaak min of meer geanonimiseerd in de krant lezen. Het is buiten elke twijfel, dat dit zeer schadelijk voor de gehele betreffende beroepsgroep is.

In de complementaire zorg ben je lid van een beroepsvereniging en wordt je kwaliteit geregistreerd bij een beroepsregister. Dat schept verantwoordelijkheden, die nader omschreven zijn in een ethische code en praktijkcode. Dat we daarbij ook integer handelen ten aanzien van onze declaraties beschouwen we als een vanzelfsprekende zaak, maar is meestal niet nader omschreven.

De complementaire zorg onderscheidt zich van de reguliere zorg vooral door de grote betrokkenheid bij de cliënt. Er is veel tijd en aandacht beschikbaar en niet alleen voor het fysieke of geestelijke probleem, maar ook voor de omstandigheden van de cliënt. De verzekeraar vergoedt vaak maar een beperkt bedrag per dag per consult, waardoor de cliënt voor kosten komt te staan die hij/zij liever niet wil betalen. Het komt dan ook wel eens voor dat de suggestie door de cliënt wordt gedaan, om het consult over twee dagen te verdelen, om twee keer de vergoeding van de verzekeraar op te kunnen strijken.

Een goede en integere therapeut gaat daar vanzelfsprekend niet op in, want dan is sprake van valsheid in geschrifte. Het wordt nog bonter als therapeuten naast hun praktijk ook nog een opleiding geven en de opleidingskosten factureren als consulten. Het spreekt voor zich dat fraude grote consequenties heeft voor de therapeut. Voor zowel de beroepsvereniging als het register waar de therapeut bij ingeschreven staat, zal onmiddellijk royement de consequentie zijn naast eventuele strafvervolging door de benadeelde partij.

Koepels en beroepsverenigingen werken volop aan het verbeteren en borgen van de professionaliteit van de aangesloten therapeuten. Zonder allerlei malversaties is het al lastig genoeg om het imago van de complementaire therapeut op te poetsen en te laten stralen.

Wees dus waakzaam en blijf altijd integer handelen, ook als het begrip voor je cliënt de overhand lijkt te krijgen. Je levert dan een bijdrage aan het verder uitbouwen van het vertrouwen door verzekeraars en overheden in ons prachtige vak.

Archief

 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • juni 2019
 • januari 2019
 • november 2018
 • september 2018
 • april 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • april 2016
 • december 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • september 2014
 • juni 2014