sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

AGB codes – RBCZ – Balens – WKKGZ – Facturatie

Klik op het onderwerp van je keuze en verkrijg direct meer informatie:

 

1. AGB-codes aanvragen

Voor zorgverzekeraars geldt, dat zij snel kunnen vergoeden indien er een AGB-code vermeld staat op de factuur van de zorgverlener (VIV-lid). Zodra Vektis een zorgverlenersnummer heeft toegekend, wordt dit direct doorgegeven aan de computersystemen van de zorgverzekeraars.

Het werkt zo: als persoon kun je een zorgverlenersnummer (AGB-code) aanvragen, die gekoppeld moet zijn aan een praktijkcode. Dus als je in loondienst bent, moet je de praktijkcode van je werkgever invullen. Ben je zelfstandig therapeut met een eigen praktijk (Vektis spreekt van ‘onderneming’), dan moet je voor je praktijk een code aanvragen en daarnaast een zorgverlenersnummer, die aan de praktijkcode gekoppeld wordt.

Het wijst zich vanzelf als je op hun website kijkt (www.agbcode.nl). De praktijkcode en zorgverleningsnummer kun je via één formulier aanvragen.

Vul bij vraag 1.1 in:

 • Zorgverlenersoort: 90 Genezer
 • Kwalificatie: 9021 Overig (alleen daar kun je voor de VIV kiezen)
 • Soort erkenning: VIV
 • Datum bevoegd: Datum waarop je je diploma hebt behaald

Op dit moment is de VIV alleen te kiezen via de kwalificatie 9021 Overig. We zijn bezig om de VIV ook onder het kopje 9006 Natuurgeneeskunde te laten vallen.

Stuur alléén relevante diploma’s mee, dus alleen van je beroepsopleiding(en). Vektis doet niets met certificaten van nascholingen/workshops/cursussen. Dat wekt alleen maar verwarring. Daarnaast dien je een kopie van jouw VIV-praktijklicentie mee te sturen.

De toegewezen code ontvang je per e-mail. Graag ontvangen wij je code(s), zodra je ze ontvangen hebt. Je kunt het mailtje van Vektis doorsturen naar info@vivnederland.nl.

 

2. RBCZ-registratie

Om door de VGZ-coöperatie vergoed te kunnen worden, dien je in de Kies en Vergelijk op hun website vermeld te zijn. Die vermelding kunnen alleen koepels verzorgen; je hebt dan een registratie bij een van beide koepels nodig:

 

RBCZ-registratie: Per 1 januari 2016 zijn de RBCZ en de VIV een samenwerking aangegaan. Dit houdt in dat VIV-leden, die aan RBCZ-eisen voldoen, zich kunnen aansluiten bij RBCZ. De aanmelding verloopt via VIV en kosten éénmalig € 57,50

Je kunt een RBCZ-registratie aanvragen indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je dient AGB-codes te hebben.
 • Je had in voorgaande jaren via een registratie bij SRBAG een vermelding in de Zorggids (nu Kies en Vergelijk) van VGZ. Dit is de zgn. overgangsregeling (zie hieronder) en deze geldt tot 1-1-2017.
 • Of je hebt een MBK- en/of PsBK-diploma, die geaccrediteerd is door CPION of SNRO.
 • Of je hebt een HBO-vooropleiding in de gezondheidszorg (zie hiervoor deze Code-Basisopleiding.pdf, opleidingen, die vrijstelling geven).

Indien bovenstaande van toepassing is, kun je je aanmelden bij het VIV-secretariaat. Je krijgt dan een format toegestuurd, die je dient in te vullen. Daarmee kan het VIV-secretariaat een RBCZ-registratie voor je aanvragen. De éénmalige aanmeldingskosten van € 57,50 staan los van de RBCZ lidmaatschapskosten.

Nascholing RBCZ: Informeer bij de RBCZ naar hun nascholingregels.

LET OP: dit vervangt niet de verplichte nascholingen voor de VIV en de VIV hanteert haar eigen regels. Je dient altijd aan het einde van het jaar je gevolgde nascholingen bij de VIV op te geven. Je ontvangt aan het einde van ieder verenigingsjaar een link, waarmee je je gevolgde nascholingen kunt opgeven van dat jaar.

 

FAQ:

1. Word ik als VIV-lid automatisch aangemeld bij een koepel? Nee, je dient deze keuze zelf te maken.

2. Als ik geen lid ben van een koepel, word ik dan nog wel vergoed? De afspraken met de overige zorgverzekeraars blijven gewoon staan en gelden voor alle leden.

3. Waar vind ik mijn AGB-codes of hoe weet ik of ik een praktijkcode heb? Kijk eens even bij www.agbcode.nl en gebruik de middelste optie ‘Opzoeken van een AGB-code’. Daar kun je je zorgverlenersnummer en praktijkcode vinden.

4. Wat wordt verstaan onder 3 jaar therapiespecifieke opleiding? Hieronder wordt verstaan de beroepsopleidingen, waarmee je lid bent geworden van de VIV en dat kan (een combinatie) zijn van 3 losse opleidingen van 1 jaar of een opleiding, die 3 jaar geduurd heeft. Het gaat niet om diverse nascholingen en cursussen/workshops bij elkaar opgeteld. De beroepsopleidingen moeten afgerond zijn met een examen en een diploma.

5. Moeten die 10 cliëntgebonden uren betaalde uren zijn? Het gaat erom, dat je 10 uur in je praktijk met cliënten werkt, of je die betaald krijgt of niet maakt  niet uit.

6. Heeft het zin mij aan te sluiten bij een koepel als ik niet aan de VGZ-eis voldoe? Dan heeft aansluiting bij een koepel geen extra meerwaarde.

 

3. Inhoud VIV verzekering bij Balens

Aansprakelijkheid De VIV collectiviteitsverzekering is afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Balens; zij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van professionals in de gezondheidszorg. De verzekering bevat een aansprakelijkheid voor het beroep (deze is verplicht bij een VIV-lidmaatschap), een stuk bedrijfsaansprakelijkheid en tevens een stuk rechtsbijstand. Met deze verzekering voldoen VIVleden aan de nieuwe wettelijke eisen.

 • Beroepsaansprakelijkheid. Dit is de aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van uw beroep. Bij fouten kan worden gedacht aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, onjuiste advisering en dergelijke, bij werkzaamheden die direct verband houden met de beroepsuitoefening (behandeling).
 • Bedrijfsaansprakelijkheid. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft u nodig om het algemene aansprakelijkheidsrisico te dekken, dat niet direct te maken heeft met de behandeling van uw patiënt. Het van de trap vallen door een loszittende trede of het in elkaar zakken van uw behandeltafel zijn daar eventuele voorbeelden van.
 • Productaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid als gevolg van de verkoop van producten aan patiënten en niet-patiënten.
 • Juridische bijstand is ongelimiteerd gedekt, let wel dat deze betrekking heeft op de beroepsaansprakelijkheid dus niet privé of puur zakelijk, dus bijvoorbeeld incasso, huur problemen e.d. vallen hier niet onder.

Polisvoorwaarden De voorwaarden van deze verzekering staan op de downloadpagina van onze website. Iedereen ontvangt een individuele polis per e-mail.  De premie bedraagt € 86 op jaarbasis (2017).

Verzekerde bedragen De verzekerde bedragen zijn:

 • € 1.000.000 per aanspraak met ongelimiteerd aantal claims per jaar.
 • Geen eigen risico.
 • Volledige dekking voor de Wkkgz

Verzekerde werkzaamheden Alle werkzaamheden die genoemd worden onder categorie 1 t/m 3, zie overzicht van dekking. Daarbij geldt als aanvullende voorwaarde: VIV-leden, therapeuten, die voldoen aan de voorgeschreven opleidingseisen. Indien in de loop van de tijd opleidingen en methodieken worden toegevoegd aan de werkzaamheden van het VIV-lid, dan zijn deze methodieken ook meeverzekerd, zolang ze voldoen aan de normen van de VIV.

Dekking

Zie pagina 4 in het overzicht van dekkingen.

Let op! Indien je de volgende werkzaamheden uitvoert, neem dan contact op met Balens.   >> Manuele therapie / manuele therapie bij dieren/  Micro Needling / Derma Roll/ Chiropractie Osteopathie/ Colonhydrotherapie/ Fysiotherapie / Fysiotherapie bij dieren/ Paardentherapieën.

WKKGZ

De eventuele gevolgen van deze wet worden door onze polis volledig gedekt, d.w.z. ongelimiteerde rechtsbijstand en ook de eventuele schadevergoeding van maximaal €25.000, – is door onze polis gedekt. Er is nog steeds een zeer slechte bekendheid met deze nieuwe wet die van toepassing is op alle therapeuten in Nederland sinds 1 januari 2016. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kwaliteitenklachtenzorg.nl. Daar vindt u ook de tekst van de volledige wet.

Indien je een vraag hebt over deze verzekering, lees dan hier de VEELGESTELDE VRAGEN. Staat je vraag er niet bij, dan kun je deze direct stellen aan Balens via 0800 022 0932 of e-mail info@balensverzekeringen.nl.

 

4. WKKGZ - Geschillencommissie via de VIV

Geschillencommissie en coöperatie

Om voor alle aangesloten leden de eisen die de wet WKKGZ met zich meebrengt kwalitatief én zo voordelig mogelijk te realiseren, is in de ALV van oktober gestemd voor aansluiting bij een coöperatie, de zogenoemde coöperatie CAM (Complementary Alternative Medicine).

Dit heeft geenszins tot doel de VIV te laten opgaan in een groter geheel; wij behouden dus volledig onze eigen identiteit en als vereniging onze entiteit. Het is als het ware een samenwerkingsverband waarin de VIV participeert. Het enige wat namelijk verandert zijn de inkoopaantallen.

Omdat bij de coöperatie meerdere beroepsorganisaties (bijvoorbeeld de BATC, SBLP, BER, Care for Women) zijn aangesloten verandert het collectief van grootte. Op die manier kunnen kwalitatieve diensten voor relatief weinig middelen worden ingekocht. Zo is ook de geschillencommissie voor de coöperatie aangekocht.

Logo Geschillencommissie

Wat moet worden vermeld op je (praktijk)website?

Op je website kun je vermelden dat je als VIV lid, mits aan betaling is voldaan, de beschikking hebt over aansluiting bij een geschillencommissie:

Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de volgende tekst:

“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”

Je kunt dan deze download erbij vermelden: Reglement Geschillencommissie.

Dit alles kun je plaatsen op de pagina waar je ook de klachtenregeling, meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling en je Algemene Voorwaarden hebt geplaatst.

 

5. Factuurgegevens

Hieronder vind je de gegevens, die op je factuur dienen te staan.

Volgens de Belastingdienst:

 • Naam en adres van je eigen praktijk
 • Kamer van Koophandelnummer
 • Je BTW-nummer
 • Factuurnummer (uniek volgnummer)
 • Factuurdatum
 • Naam en adres van je cliënt
 • Omschrijving van je dienst (zie verderop voor meer uitleg)
 • Tarief + (indien zakelijk) BTW tarief (zie verderop voor meer uitleg)

Indien je cliënten je factuur ter vergoeding willen aanbieden aan hun zorgverzekeraar:

 • VIV-registratienummer met eventueel het VIV-logo
 • AGB-codes (zorgverlenersnummer en praktijkcode)
 • SRBAG-registratienummer (indien van toepassing)
 • Naam en geboortedatum van je cliënt

Omschrijving van je dienst: Met ‘behandeling’ of ‘consult’ nemen de meeste zorgverzekeraars geen genoegen meer. Als je een AGB-code hebt onder de subcategorie ‘natuurgeneeskunde’, dan kun je ‘natuurgeneeskundig consult’ als omschrijving hanteren.

Coaching wordt niet verzekerd door zorgverzekeraars. Vergoeding komt alleen in aanmerking wanneer het ‘psychosociale hulpverlening’ of een ‘psychosociaal consult’ betreft.

Zorg in ieder geval, dat de informatie op je website en je factuur overeenkomen met elkaar en ook matchen met je AGB-code.

Prestatiecodes

Een enkele zorgverzekeraar (de Achmeagroep, waaronder ook Zilveren Kruis) maakt al gebruik van zogenaamde prestatiecodes. De verwachting is dat deze codes ingevoerd gaan worden bij alle zorgverzekeraars.  Bij omschrijving van de behandeling/ het consult maak je gebruik van een prestatiecode. Voor de VIV is dit één (!) van de twee die hieronder genoemd worden. Kies degene die jouw behandeling/ consult het beste omschrijft;

Prestatiecode 24504 – behandeling “overige psychosociale therapie”

Prestatiecode 24005 – behandeling “overige natuurgeneeskunde” – “algemeen natuurgeneeskunde”

De lijst met prestatiecodes is landelijk. Voor iedere behandeling dient de daarvoor bestemde prestatiecode te worden gebruikt.

Voor Zilveren Kruis, Achmea zijn de volgende prestatiecodes door VIV aangemerkt voor vergoeding: 24504, 24005, 24012, 24516, 24002

Voorbeeldnota

Zilveren Kruis heeft een voorbeeldnota gemaakt met de gegevens, die relevant zijn om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Deze voorbeeldnota en de lijst met prestatiecodes is te vinden op hun downloadpagina.

BTW wel of niet vermelden: Stuur je een factuur naar een zakelijke cliënt, dan dien je de BTW te specificeren; voor een particuliere cliënt volstaat het totaal bedrag. Uiteraard dien je wel de BTW over het volledige bedrag in je boekhouding op te nemen en af te dragen aan de Belastingdienst.

 

6. Gratis licentie incassobureau MediCas

De VIV geeft al jaren hun incasso’s uit handen aan MediCas; een incassobureau in de (para) medische sector.

MediCas biedt VIV-leden een gratis contact aan, t.w.v. € 149,00. Indien een cliënt jouw factuur niet betaalt, nadat je enige malen hierom gemaand hebt, kun je deze factuur ter incasso aanbieden aan MediCas, die dan het bedrag voor jou kosteloos incasseert. Bovenop jouw factuurbedrag berekenen ze incassokosten door aan jouw cliënt. Zodra jouw cliënt betaald heeft, storten ze het oorspronkelijke factuurbedrag naar jouw rekening. Als jouw cliënt niet betaalt, dan kunnen ze een gerechtelijke procedure starten.

Download hier de MediCas informatiebrochure

Download hier de licentieovereenkomst. Of vul dit hier direct online in. De samenwerking tussen jou en MediCas volstaat met het invullen en insturen van deze licentieovereenkomst naar MediCas. Dit gaat verder buiten de VIV om. Daarna kun je onbeperkt incasso’s aanbieden aan MediCas, wat voor jou dus kosteloos is.

Mocht je nog een vraag hebben, dan kun je contact opnemen met Niels van Haastrecht, telefoon 076 520 5292 of per e-mail: niels@medicas.nl.