Onze vereniging is in 1999 ontstaan vanuit de bundeling van krachten. Een groepje mensen die kansen zag en de vrijheid namen om een keuze te maken.

Natuurgeneeskunde, vitaliteit en kwaliteit van leven stonden neutraal bij de oprichting. De cursisten van de opleidingen van Roy Martina voelde zich op de een of andere manier zoekende, voelden zich buitengesloten of konden geen aansluiting vinden in het bestaande aanbod. Ze dachten echter in kansen en mogelijkheden, verenigden zichzelf en creëerden hun eigen mogelijkheden.

Hoe bijzonder is dat dit ook nu, maar nu heel uitvergroot, zeer en zeer actueel is. Het onderliggende gedachtegoed hield zich bezig met dat wat in het onderbewuste van de mens leeft en wat tot uiting komt in ons gedrag. De basis lag in de ‘mind body connection’ en de holistische visie dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat klachten vaak een symptoom zijn van dat wat op een dieper niveau in de mens aanwezig en nog ongezien aanwezig is.

De VIV is een multidisciplinaire vereniging met meerdere disciplines in huis die door de zorg onderverdeeld zijn in medisch sociaal en psychisch sociaal. En natuurlijk doen wij weer ons best om helder te krijgen wie dan in welk hokje past. Want ook dat is een kracht van veel van onze leden en van de alternatieve zorg in het algemeen, de flexibiliteit en het denken in mogelijkheden.

En dat moet ook wel als je uitgangspunt is dat alles beschikbaar is, toch? Daar ligt ook onze valkuil om erbij te willen horen en ons aan te passen, elkaar niet meer te waarderen op de verschillen en de win-win mogelijkheden uit het oog te verliezen. Elk mens wil een winnaar zijn en kunnen stralen op zijn eigen podium en dat doet ie als lichaam en geest met elkaar in balans zijn.

Wij als vitaliteitsprofessionals van de VIV ondersteunen en inspireren daarbij vanuit een holistische visie. Vanuit de kracht en de mogelijkheid van het zelfhelend vermogen van de mens. Het zelfhelend vermogen dat aangaat en versterkt wordt wanneer die mens zich niet alleen verbindt met zijn natuur maar ook met dé natuur.

Als visiteur heb ik veel leden mogen bezoeken en hun praktijk gezien. Eén van de vragen die wij stellen is “Hoe ben je tot de start van jouw praktijk gekomen?”

Weet jij het nog? Weet jij nog wat het zaadje was waarmee jij jouw praktijk tot leven hebt gebracht?

Hoe verschillend de antwoorden soms ook zijn, de overeenkomst is altijd een passie voor het menselijk leven. Voor het vergroten van het aanwezige menselijke potentieel, de keuzevrijheid in het leven, weer durven vertrouwen op eigen innerlijke kracht en de altijd aanwezige liefde.

De mensen van die eerste lichting zijn nu boven de 60 en sommigen al boven de 70. Ik heb afgelopen jaar gezien hoe zij met pijn in hun hart een lidmaatschap opzeggen met toelichtingen van dankbaarheid, herinneringen en aanvaringen. Ze zijn hartverwarmend om te lezen en het doet me wat als iemand zegt dat ze op 71 jarige leeftijd de praktijk, vanwege gezondheidsredenen, niet verder voort kan zetten conform de eisen die de VIV nu stelt.

Mensen die vanaf 1999 lid zijn en hun praktijk sluiten, omdat ze met pensioen gaan en dat is een grote groep geweest wat nu resulteert in een hoger aantal afmeldingen.

Dit uiteraard in combinatie met mensen die naast hun praktijk en de sluiting door corona maatregelen een bijbaan hebben gevonden en dit jaar besloten hebben daar hun hoofd inkomen uit te halen en de praktijk te sluiten.

Onze vereniging is één van de weinige, zo niet de enige complementaire beroepsvereniging van vitaliteit professionals waar mensen lid kunnen worden zónder een diploma medische basiskennis of psychosociale basiskennis.

Er is één jaar geweest waarin we daarvan af moesten wijken, onder druk, en dachten zorgverzekeraars het bij ons voor het zeggen te krijgen. Dit was van korte duur, want we gingen alle moeilijke gesprekken aan over het belang van keuzevrijheid en onze overtuigingen dat je ook zonder diploma medische of psychosociale basiskennis goede kwaliteit en professionaliteit kan leveren en neerzetten.

Waar gaan we naar toe, wat is de toekomst waar we op vooruitblikken? Onze vereniging is gebundeld vanuit de overtuiging dat je samen meer kan bereiken dan alleen. Vanuit de overtuiging dat de kracht in jezelf ligt. Wij als vereniging geloven dat ook en wij als bestuur geloven dat ook en geloven in jullie en jullie kwaliteiten.

Onze vereniging staat voor het bundelen van krachten en het waarderen van elkaars verschillen. Weten dat wanneer we samen werken we meer bereiken en er voor iedereen een win-win situatie te behalen is. We vermenigvuldigen door te delen. Doen dat bijvoorbeeld door vanuit onze eigen passie voor ons vak hierover te behandelen, te praten, te delen en een toekomst neer te zetten waarin dit een vaste plek krijgt.

Een eigen plek die ondersteund wordt door wat we nu wetenschap noemen, waarbij dat mensen zijn die zich net als ons ook bezighouden met vitaliteit, levenskracht en kwaliteit van leven.

Wetenschappers die tegelijkertijd ook de natuurgeneeskunde omarmen en gezondheid vanuit een holistische visie benaderen. Die zowel het lichamelijke, als emotionele, als mentale, als spirituele, als het relationeel een plaats geven.

Dat alles er mag zijn vanuit een open en respectvolle houding naar zowel zichzelf als de ander, maar ook naar de aarde, het universum en al wat daarin leeft en zich daarin beweegt.

Tenslotte is alles energie en zijn we samen een onderdeel van die energie. Misschien hebben we wel wat extra voeding nodig voor die eenheid. In ieder geval wel saamhorigheid om de cirkel rond te maken en opnieuw de cyclus op te starten.

Met elkaar en voor elkaar en de mensen die ons bezoeken en via hun contact met ons en onze behandelmethoden weer heel kunnen worden. Maken we de ander weer wat heler, maken we onszelf weer wat meer heel, kunnen we samen makkelijker stralen en maken we de aarde weer wat mooier.

20 jaar ervaring in het ontzorgen van therapeuten
20 jaar ervaring in het ontzorgen van therapeuten