sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

MBK / PsBK

Medische en/of Psychosociale Basiskennis

 

Veel gestelde vragen | klik op deze tekst...

Vraag: wie controleert straks of mijn certificaat voldoet aan de MBK of PsBK-eis? Deze vraag komt van leden, die een opleiding hebben gedaan, die in de vrijstellingslijst van VGZ  staan. Sommigen hebben een opleiding gedaan die ouder is of een andere naam heeft, dan de opleidingen genoemd in deze lijst. Antwoord: Als je een diploma MBK, PSBK of een gecombineerd hebt behaald welke door de SNRO of CPION  is geaccrediteerd én die voldoet aan de PLATO eisen is dat voldoende. Alle eerder behaalde MBK/PsBK diploma’s (vanaf 2005) kunnen omgezet worden in een nieuw geldig diploma via Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg.

Voor alle overige certificaten geldt, dat het momenteel nog niet duidelijk is wie straks gaat controleren of welk register daarbij leidend is.

Vraag: als ik kan kiezen tussen een certificaat, die CPION-geaccrediteerd is of SNRO-geaccrediteerd is, welke kan ik het beste kiezen? Sommige afgestudeerden wordt deze vraag gesteld door hun opleidingsinstituut, daar deze bij beide instituten een accreditatie heeft. Antwoord: wij adviseren om een CPION-geaccrediteerd certificaat te kiezen, daar dit instituut op gelijk niveau staat als de NVAO.

Vraag: gaan de zorgverzekeraars straks eisen, dat je een 4-jarige HBO-opleiding moet hebben gedaan? Antwoord: Deze vraag hebben de zorgverzekeraars teruggegeven aan de complementaire branch. Er is een werkgroep opgericht, die deze vraag gaat beantwoorden. Ook de VIV is prominent vertegenwoordigd in deze werkgroep.

Vraag: word ik uit de VIV gezet als ik geen MBK of PsBK heb? Antwoord: zolang je voldoet aan de eisen van het VIV-lidmaatschap blijf je lid. Een MBK of PsBK is geen lidmaatschapseis. Wij raden zo’n opleiding wel aan, omdat het interessante opleidingen zijn, waar je veel van leert wat je kunt gebruiken in je praktijk. Zo’n opleiding is echter geen verplichting voor een VIV-lidmaatschap.

Een MBK en/of PsBK stelt de zorgverzekeraar echter wel verplicht als je vergoed wilt worden, in ieder geval na 1 januari 2017. De VIV verplicht haar leden niet om vergoed te worden.

NB. Er is een groeiende groep VIV-leden, die een praktijk heeft zonder vergoed te worden. Zij zijn lid vanwege o.a. het professionele keurmerk, de goede en voordelige collectieve verzekeringen, de juridische ondersteuning, het klacht- en tuchtrecht, de klachtenfunctionaris, de geschillencommissie

 

Lees hieronder alles over:

  • Wanneer heb je vrijstelling? Met een lijst van opleidingen, die voldoende zijn als MBK en/of PsBK.


Wanneer vrijstelling voor MBK/ PSBK

U kunt aantonen dat u beschikt over de vereiste medische of psycho-sociale basiskennis door middel van onderstaande punten. Wanneer u beschikt over 1, 2, 3, of 4 hoeft u het diploma MBK of PsBK niet te behalen;

  1. een diploma van een opleiding die voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PsBK en die is geaccrediteerd door CPION of SNRO;
  2. een reguliere NVAO-geaccrediteerde hbo-opleiding in de (para)medische of psychosociale zorg; of zie deze lijst: Opleidingen-Psychosociaal-of-medisch.pdf, die VGZ heeft verstrekt.
  3. een EVC-certificaat dat is gelijkgesteld aan het diploma;
  4. een geldige BIG-registratie, passend bij de sector;
  5. een MBK- of PsBK-diploma of certificaat van behaalde examens van CECZ – Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg *.

*Geschikt voor therapeuten die in of na 2005 een diploma of certificaat medische of psychosociale basiskennis hebben behaald. Zij hoeven niet de verplichte opleiding Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis te volgen op basis van de PLATO-eindtermen. In plaats daarvan kunnen zij hun kennis aantonen door deelname aan het centraal examen van CECZ.