sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Meer over zorgverzekeraars

Meer informatie over zorgverzekeraars

Voor alle zorgverzekeraars geldt dat op de factuur in elk geval de volgende gegevens genoemd moeten worden, naast de algemene gegevens van behandelaar en cliënt:

  • AGB-code zorgverlener en AGB-code praktijk
  • Beroepsvereniging(en), dus bij lidmaatschap VIV én RBCZ allebei vermelden inclusief lidmaatschapsnummer

 

Prestatiecodes

Een enkele zorgverzekeraar (de Achmeagroep, waaronder ook Zilveren Kruis) maakt al gebruik van zogenaamde prestatiecodes. De verwachting is dat deze codes ingevoerd gaan worden bij alle zorgverzekeraars.  Bij omschrijving van de behandeling/ het consult maak je gebruik van een prestatiecode. Voor de VIV is dit één (!) van de twee die hieronder genoemd worden. Kies degene die jouw behandeling/ consult het beste omschrijft;

Prestatiecode 24504 – behandeling “overige psychosociale therapie”

Prestatiecode 24005 – behandeling “overige natuurgeneeskunde” – “algemeen natuurgeneeskunde”

De lijst met prestatiecodes is landelijk. Voor iedere behandeling dient de daarvoor bestemde prestatiecode te worden gebruikt.

Voor Zilveren Kruis, Achmea zijn de volgende prestatiecodes door VIV aangemerkt voor vergoeding:
24504, 24005, 24012, 24516, 24002

Voorbeeldnota

Zilveren Kruis heeft een voorbeeldnota gemaakt met de gegevens, die relevant zijn om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Deze voorbeeldnota en de lijst met prestatiecodes is te vinden op hun downloadpagina.

 

Let op! Of een behandeling wordt vergoed, is afhankelijk van de polisvoorwaarden en het pakket dat de verzekerde heeft gekozen. De toelating is dus geen garantie voor de verzekerde dat de behandeling altijd wordt vergoed. Op de website van de zorgverzekeraar is veelal een lijst beschikbaar met daarop de geldende vergoedingen. Daarnaast is er veelal ook een lijst beschikbaar welke zorgverleners (en/ of beroepsverenigingen) door de zorgverzekeraar worden erkend. 

Klik op de verzekeraar van je keuze en lees direct meer over de vergoedingen:

1. Achmea

Hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, Agis, ProLife, OZF.

 

Zie ook het artikel over Medische Basiskennis elders op de website.  

 

2. CZ-groep

Hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars:

CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra.

Vanaf 2018 dient de therapeut een MBK en/of PSK volgens de PLATO-eisen te hebben. Zie ook het artikel over Medische Basiskennis elders op de website.

 

3. Menzis

Hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars:

Menzis, Azivo, AnderZorg.

Vanaf 2014: Zij vergoeden alleen VIV-leden, die voldoen aan hun eisen. Je moet een AGB-code hebben. De lijst van VIV-leden staat op de openbare pagina Zorgverzekeraars en wordt regelmatig ververst.

Zie ook het artikel over Medische Basiskennis elders op de website.

 

4. ONVZ, VvAA, PNOzorg

2015: De VIV is opgenomen in de lijst van erkende beroepsorganisaties onder het kopje ‘alternatieve geneeswijzen.

Vanaf 2017 dient de therapeut een MBK en/of PSK volgens de PLATO-eisen te hebben. Zie ook het artikel over Medische Basiskennis elders op de website.

 

5. Coöperatie VGZ

Hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars:

VGZ, Plus Zorgverzekering van VGZ, IZZ, IZA, Univé Zorg, ZEKUR, IZA Cura, UMC, Cares Gouda.

Vanaf 2016 Deze groep vergoedt uitsluitend VIV-leden, die in de zorggids van VGZ staan. Hierin kom je indien je een RBCZ-registratie hebt en voldoet aan de MBK en/of PSK volgens de PLATO-eisen.

Zie ook het artikel over Medische Basiskennis elders op de website. Nieuwe leden moeten meteen al voldoen aan die nieuwe eisen en leden, die eind 2010 in de overgangsregeling vielen moeten reeds begonnen zijn met een MBK of PSK en moeten het diploma behaald hebben voor 1-1-2017.

2016: De samenwerking tussen coöperatie VGZ en de SRBAG liep af per 31 december 2015. Dat betekent dat leden aangesloten de SRBAG niet langer op vergoedingen kunnen rekenen van zorgverzekeraars die aangesloten zijn bij de coöperatie VGZ. Daarom is de VIV per 1 januari 2016 aangesloten bij de RBCZ.

 

Via RBCZ-registratie

De volgende zorgverzekeraars vergoeden uitsluitend via VIV lidmaatschap in combinatie met een RBCZ-registratie:

Coöperatie VGZ, De Friesland, De Goudse, Kiemer.

Nog geen RBCZ registratie? Indien je in aanmerking wilt komen voor een RBCZ registratie dien je te beschikken over een (erkende) therapeutische opleiding op HBO niveau, al dan niet aangevuld met een geaccrediteerd MBK diploma en/ of PsBK diploma.  

Een overzicht van alle vergoedingen voor VIV leden op een rijtje? Check: de vergoedingenpagina.

Lees ook onze pagina over de MBK en PsBK.
Daarin staat informatie over de eisen van de zorgverzekeraars als je na 1 januari 2017 vergoed wilt (blijven) worden. Je vindt daar ook een ‘beslisboom’ van de RBCZ; wanneer voldoe je aan die nieuwe eis?
Tevens is daar een lijst te vinden van opleidingen, die als voldoende MBK of PsBK zijn aangemerkt.