sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Aanmelden en opzeggen

Aanvraagprocedure

 

  1. Klik hier om je direct aan te melden.
  2. U dient dit formulier online in te vullen en de VOG verklaring per post toe te zenden.
  3. Zodra het volledig ingevulde formulier ontvangen is door het secretariaat ontvangt u een factuur voor de aanvraagkosten.
  4. Indien de aanvraagkosten alsmede het ondertekende aanvraagformulier met de onderstaande gevraagde stukken is ontvangen door het secretariaat wordt u uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.
  5. Indien dit formulier niet geheel en zoals gevraagd is ingevuld, wordt het formulier geretourneerd met de vraag om de ontbrekende gegevens alsnog aan te vullen

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Postbus 279
1400 AG BUSSUM
Tel.: 035 69 54 105

E-mail: info@vivnederland.nl

 

Contributie & verzekeringspremie 2017

2018 – Contributie

De contributie bedraagt in 2017 € 335,- per kalenderjaar. Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt de contributie naar rato (per kwartaal) berekend.

2018 – Collectieve verzekering, Geschillencommissie en klachtfunctionaris

Voor het VIV-lidmaatschap is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. VIV heeft een collectieve verzekering afgesloten bij BALENS voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en de dekking voor de geschillencommissie. Tenzij je al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, wordt de premie gefactureerd naast de jaarlijkse contributie voor je VIV-lidmaatschap. Op jaarbasis bedraagt de verzekeringspremie € 86,- (premie 2018), de aansluiting bij geschillencommissie bedraagt € 15,00 en aansluiting bij de klachtfunctionaris (via de RBCZ) kost € 5,00. Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt enkel de verzekeringspremie naar rato (per kwartaal) berekend.

 

 

Opzegprocedure

Wil je geen gebruik meer maken van al het collectief voordeel of de gratis nascholingen en toch opzeggen?

  • Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail of per aantekende post). De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Dat betekent dat de opzegging uiterlijk 1 december ontvangen moet zijn.
  • Het lidmaatschap wordt na een tijdige opzegging per 31 december beëindigd.
  • Wordt ná 1 december dit jaar opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op dit jaar. Over het nieuwe lidmaatschapsjaar is dan ook weer contributie verschuldigd.
  • De opzegging is pas definitief wanneer het secretariaat de opzegging heeft bevestigd.
  • Restitutie bij tussentijdse opzegging en per directe ingang van die tussentijdse opzegging is niet mogelijk.