Nieuwsbrieven: overzicht vanaf 2018 tot heden
Praktijkvoering & visitaties: updates en berichten over wet & regelgeving
Actualiteiten: Wat speelt er in het complementaire werkveld
Bestuur: Waar het bestuur zich mee bezig houdt

CORONA CRISIS

Speciale VIV Marketing Editie
Deze editie is in samenwerking met een communicatie bureau opgesteld n.a.v. ons 20-jarig bestaan in 2019. We zijn inmiddels een paar jaren verder en een update hiervan met aanpassingen en nieuwe tips volgt voorjaar 2022

2022
Nieuwsbrief juni: vacatures binnen bestuur, commissies en ruimte vrijwilligers. Rookmelders uit de visitatiechecklist. Nieuwe klachtfunctionaris Gretha Braakhekke en ook even voorstellen van Inge Molin (TC), Wtza update inzake deel 5 Verzekeringen en professionele administratie, nascholing 7 oktober van Jos Dolstra over ‘pijn’
Nieuwsbrief mei: nascholing ACT door Jaantje Thiadens, Wtza update deel 4: meldcode en VIM, vooruitblik 2022 en 2023
Nieuwsbrief maart: inventarisatie enquete leden, Wtza update deel 3: WGBO, gebruik juiste VIV logo, ledenwerving, blog muziektherapie VIV Lid Monica Wagner
Nieuwsbrief februari: wekelijks online VIV vragenuurtje leden, frequente online VIV kennismaking voor nieuwe leden / belangstellenden, Wtza update deel 2: Wkkgz en Praktijk en Opleidingsplan, nascholing 12 maart, Vacatures en Hulp gevraagd!
Nieuwsbrief januari: vergoedingen zorgverzekeraars 2022, ondernemerstips & tools, Wtza update deel 1: AVG, Gratis incasso via Medicas , VIV vacatures en data 2022.

2021
Nieuwsbrief december: beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Wtza, impressie nascholing emotieve therapie en eindejaarschecklist
Nieuwsbrief oktober: rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022, Wtza, impressie nascholing TRE, brandmelders, terugverdienactie lidmaatschapsgeld, Marketing VIV & boek ‘Succesvolle ondernemers in de complementaire zorg’
Nieuwsbrief september: kwalificatiecodes Vektis, 7 stappen AVG, data 2022, marketing filmpje VIV ‘in the picture
Nieuwsbrief juli: Vektis, Wtza, VIV Intervisie groepen, visitatiecommissie en leesvoer ACT, door Jaantje Thiadens en Sergio van der Pluijm
Nieuwsbrief juni: Wkkgz, juiste naam VIV en VIV-logo, AGB codes & VOG, zichtbaarheid, leesvoer tip secretaris Léonne Meijs: Liefdevolle vriendelijkheid Sharon Salzberg.
Nieuwsbrief mei: Verplichte vermeldingen op je website, veiligheid, save the date 2022, visiteurs Maud en Herniz aan het woord, systemisch corona experiment Lydia de Wit, Leesvoer Het verhaal van Keo door Rob van der Niet
Nieuwsbrief maart: Wtza, protocol PR52, Balens, de juridische kant van therapeut zijn door Josta van der Wiele, Leesvoer tip van Ellen Roderkerke ‘In 10 stappen uit je burn-out’
Nieuwsbrief februari: Zilveren Kruis, TOG, prestatiecode massagetherapie, visitatie en visiteurs in beeld, Leesvoer TIP bestuur De logica van Geluk door Mo Gawdat – making 10 miljn people happy!
Nieuwsbrief januari: Nieuwe vertrouwenspersoon Monique Voulon, VIV Downloads, update prestatiecodes, visitatie elke 5 jaar, klachtenreglement, data 2021, intervisie, Leesvoer Prachtig Lastig, van Carla van Wensen

2020
Nieuwsbrief december: met o.a. terugblik ALV en Nascholing, Secretaris Léonne aan het woord, vooruitblik op 2021
Nieuwsbrief oktober: met o.a. actualiteiten, voorstellen nieuws bestuurslid en succesvolle therapeuten
Nieuwsbrief september: met o.a. Corona protocol en nascholing 3 oktober 2020
Nieuwsbrief juli: met o.a. actualiteiten, visitatiecommissie en leesvoer
Nieuwsbrief juni: met o.a. nascholing Levensfasen en transities, verdien lidmaatschapskorting, beeldbellen, blog Corona en jouw immuunsysteem
Nieuwsbrief mei: met o.a. actualiteiten CAMcoop, Evicare, RBCZ en Zilveren Kruis,
update ALV 9 mei (online)
Nieuwsbrief april: met o.a. maatregelen Corona crisis, update ALV 9 mei, (online)
nascholingen, visitaties
Extra nieuwsbrief maart: Corona nieuws
Nieuwsbrief januari: met o.a. update EviCare, VIV nascholing Levensfasen en transities

2019
Nieuwsbrief december: met o.a. actualiteiten uit de ALV, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, eindejaarscheck en EviCare
Nieuwsbrief oktober: met o.a. wijzigingen WGBO, en actualiteiten BTW
Nieuwsbrief september: met o.a. hoe om te gaan met je nascholingen, marketingtips en bedrijfsaansprakelijkheid
Nieuwsbrief juli: met o.a. herijking PLATO-termen, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een heuse wedstrijd!
Nieuwsbrief juni: met o.a. terugblik 20-jarig bestaan VIV, meldplicht nieuwe zorgverleners, vrijstelling BTW en marketingtips
Nieuwsbrief mei: met o.a. vieren 20-jarig jubileum, aansprakelijkheid, eisen zorgverzekeraars, intervisie (rectificatie), trends & inspiratie
Nieuwsbrief maart: met o.a. verplichte inventarisatie-enquête, prestatiecode zorgverzekeraars, KTNO, nascholingseisen, bereikbaarheid secretariaat en intervisiemogelijkheden
Nieuwsbrief februari: met o.a. VIV branding, Practice Based werken, vernieuwde website, 20 jarig bestaan, herhaling Algemene Voorwaarden
Nieuwsbrief januari: met o.a. intervisiegroepen, Practice Based versus Evidence Based, vernieuwde meldcode, data 2019


Terugblik 2018

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwsbrieven van 2018
Klik op  ‘Nieuwsbrief – maand-‘ om de betreffende nieuwsbrief nogmaals in te zien.

Nieuwsbrief januari: met o.a. Kind en gescheiden ouders, hoe ga je daar mee om?
Nieuwsbrief maart: met o.a. Omgaan met veiligheid, een brandblusser en vluchtroute in jouw praktijk.
Nieuwsbrief mei: met o.a. de AVG, Veranderingen & trends en Werken met een Informed Consent. Alsook een wissel in de bestuurswacht: Lilian Dekkers kiest voor een andere uitdaging en Léonne Meijs is vanaf nu onze secretaris en vormt samen met Rob Moeke (voorzitter) en Renie Rieffe (penningmeester) het dagelijks bestuur van onze vereniging. 
Nieuwsbrief juni: met o.a. Klachtrecht in de zorg, AVG & procedure datalek en visiteur Herniz Brink stelt zich voor
Nieuwsbrief juli: met o.a. uitslag Inventarisatie enquête en de Actiepunten uit de ALV van 26 mei 2018
Nieuwsbrief september: met o.a. – Preventieve gezondheidszorg in basispakket, Nascholingen ook door eigen leden en Veilig Incidenten melden (VIM) en visiteur Ria Kerstens stelt zich voor
Nieuwsbrief oktober: met o.a. Veranderingen en Kwaliteitsontwikkelingen, Meldcode huiselijk geweld, Waarneemregeling, Gebruik Informed Consent verplicht! En Léonne Meijs als visiteur aan het woord
Nieuwsbrief november: met o.a. Veranderingen zorgverzekeraars CZ en Achmea, Een AVG casus, procedure VIM – Veilig Incident melden, BTW ontheffing hoe zit dat nou?, Het voorstellen van visiteur Maud van der Struyck en de data voor 2019 – SAVE THOSE DATES! –

Eind 2018 zijn we trots op:
* De leden die in 2017 tot visiteur zijn opgeleid, zijn gestart met hun visitaties middels collegiale toetsing. Het stond al langer op de kaart, maar in 2018 heeft het vorm gekregen.
* Keuze dat KIWA certificering in maart niet is verlengd, maar de werkwijze wel voortgezet wordt! Het handboek blijft KIWA conform gehandhaafd en is aangevuld met de wijzigingen die plaats gevonden hebben: WKKGZ, AVG, klachtenprocedure, aansluiting CAM-Coop, digitalisering toelatingen, visitaties en toelatingsvisitaties. Het handboek! Het is een aanwinst voor onze vereniging, dat bleek al uit de KIWA certificeringsprocedure. Het bijhouden is een enorme klus. Het secretariaat en bestuur hebben in 2018 veel uren en inspanningen hiertoe verricht en zijn trots dat “Het Handboek” weer volledig up to date 2019 in gaat.
* Nieuwe coördinator Sytze Wierda bij de Denk Tank.
* Project digitaliseren van toelatingen dat in 2017 door de Hogeschool opgestart is. Dit initiatief heeft in 2018 feedback en vorm gekregen en geresulteerd tot een vernieuwde, versnelde toelatingsprocedure waarbij het persoonlijk contact gehandhaafd blijft middels een toelatingsvisitatie. Feedback is positief en leden geven aan zich nu nog steeds welkom te voelen en daarbij nu ondersteund in hun praktijkvoering om deze aan onze kwaliteitseisen te laten voldoen.
* Het adequaat doorvoeren van Wetsveranderingen en bijkomende (veranderende) procedures in alle praktijken! Denk o.a. aan AVG, melding VIM procedure, aanpassingen Informed Consent, waarneemregeling, vertrouwenspersonen klachtprocedure.
* Het secretariaat (SecretariaatsBuro B.V.) onder leiding van Pascale Jongejans. Dagelijks staan Maaike en Melissa voor de leden en belangstellenden klaar en houden zij de lijntjes tussen leden en de vereniging zo kort mogelijk.
* Feedback en communicatie van en voor leden. Onder andere op de website welke is meegenomen in de marketingplannen die in 2018 gesmeed zijn en begin 2019 in een vernieuwde website zullen resulteren. 
* Daarnaast komt er een nieuwe flyer welke voor iedereen beschikbaar zal zijn (digitaal en gedrukt).
* Ons 19-jarig bestaan en vieren we in 2019 ons 20-jarig bestaan waar de eerste voorbereidingen al voor gedaan zijn!