Nieuwsbrieven: overzicht vanaf 2018
Praktijkvoering & visitaties: updates en berichten over wet & regelgeving
Actualiteiten: Wat speelt er in het complementaire werkveld
Bestuur: Waar het bestuur zich mee bezig houdt

Terugblik 2018

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwsbrieven van 2018
Klik op  ‘Nieuwsbrief – maand-‘ om de betreffende nieuwsbrief nogmaals in te zien.

Nieuwsbrief januari: met o.a. Kind en gescheiden ouders, hoe ga je daar mee om?
Nieuwsbrief maart: met o.a. Omgaan met veiligheid, een brandblusser en vluchtroute in jouw praktijk.
Nieuwsbrief mei: met o.a. de AVG, Veranderingen & trends en Werken met een Informed Consent. Alsook een wissel in de bestuurswacht: Lilian Dekkers kiest voor een andere uitdaging en Léonne Meijs is vanaf nu onze secretaris en vormt samen met Rob Moeke (voorzitter) en Renie Rieffe (penningmeester) het dagelijks bestuur van onze vereniging. 
Nieuwsbrief juni: met o.a. Klachtrecht in de zorg, AVG & procedure datalek en visiteur Herniz Brink stelt zich voor
Nieuwsbrief juli: met o.a. uitslag Inventarisatie enquête en de Actiepunten uit de ALV van 26 mei 2018
Nieuwsbrief september: met o.a. – Preventieve gezondheidszorg in basispakket, Nascholingen ook door eigen leden en Veilig Incidenten melden (VIM) en visiteur Ria Kerstens stelt zich voor
Nieuwsbrief oktober: met o.a. Veranderingen en Kwaliteitsontwikkelingen, Meldcode huiselijk geweld, Waarneemregeling, Gebruik Informed Consent verplicht! En Léonne Meijs als visiteur aan het woord
Nieuwsbrief november: met o.a. Veranderingen zorgverzekeraars CZ en Achmea, Een AVG casus, procedure VIM – Veilig Incident melden, BTW ontheffing hoe zit dat nou?, Het voorstellen van visiteur Maud van der Struyck en de data voor 2019 – SAVE THOSE DATES! –

Eind 2018 zijn we trots op:
* De leden die in 2017 tot visiteur zijn opgeleid, zijn gestart met hun visitaties middels collegiale toetsing. Het stond al langer op de kaart, maar in 2018 heeft het vorm gekregen.
* Keuze dat KIWA certificering in maart niet is verlengd, maar de werkwijze wel voortgezet wordt! Het handboek blijft KIWA conform gehandhaafd en is aangevuld met de wijzigingen die plaats gevonden hebben: WKKGZ, AVG, klachtenprocedure, aansluiting CAM-Coop, digitalisering toelatingen, visitaties en toelatingsvisitaties. Het handboek! Het is een aanwinst voor onze vereniging, dat bleek al uit de KIWA certificeringsprocedure. Het bijhouden is een enorme klus. Het secretariaat en bestuur hebben in 2018 veel uren en inspanningen hiertoe verricht en zijn trots dat “Het Handboek” weer volledig up to date 2019 in gaat.
* Nieuwe coördinator Sytze Wierda bij de Denk Tank.
* Project digitaliseren van toelatingen dat in 2017 door de Hogeschool opgestart is. Dit initiatief heeft in 2018 feedback en vorm gekregen en geresulteerd tot een vernieuwde, versnelde toelatingsprocedure waarbij het persoonlijk contact gehandhaafd blijft middels een toelatingsvisitatie. Feedback is positief en leden geven aan zich nu nog steeds welkom te voelen en daarbij nu ondersteund in hun praktijkvoering om deze aan onze kwaliteitseisen te laten voldoen.
* Het adequaat doorvoeren van Wetsveranderingen en bijkomende (veranderende) procedures in alle praktijken! Denk o.a. aan AVG, melding VIM procedure, aanpassingen Informed Consent, waarneemregeling, vertrouwenspersonen klachtprocedure.
* Het secretariaat (SecretariaatsBuro B.V.) onder leiding van Pascale Jongejans. Dagelijks staan Maaike en Melissa voor de leden en belangstellenden klaar en houden zij de lijntjes tussen leden en de vereniging zo kort mogelijk.
* Feedback en communicatie van en voor leden. Onder andere op de website welke is meegenomen in de marketingplannen die in 2018 gesmeed zijn en begin 2019 in een vernieuwde website zullen resulteren. 
* Daarnaast komt er een nieuwe flyer welke voor iedereen beschikbaar zal zijn (digitaal en gedrukt).
* Ons 19-jarig bestaan en vieren we in 2019 ons 20-jarig bestaan waar de eerste voorbereidingen al voor gedaan zijn!