sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Klachten

Klachtenprocedures

 

Hieronder staan diverse klachten beschreven. Klik op het pijltje van de klacht van toepassing en lees de instructies.

Klacht over een VIV-therapeut

Al onze leden zijn deskundige professionals en werken volgens onze praktijkcode. Toch kan het zijn dat je ergens ontevreden over bent of andere verwachtingen had. Spreek hier in eerste instantie de therapeut op aan. Dit kan mondeling of schriftelijk. Kom je er samen niet uit of blijft je ontevredenheid aanhouden, dan kan je een klacht indienen. Een cliënt van een VIV-lid kan een klacht indienen bij de VIV volgens het Klachtenreglement. Wanneer de procedure  klachtenreglement is gevolgd, kan daarna het Klachtenformulier cliënt worden ingevuld. Voor het indienen hiervan, volg je de instructies op het formulier.

Kan de klacht niet worden opgelost middels de klachtfunctionaris, dan komt de klacht voor de Geschillencommissie.

Indien de klacht bestemd blijkt voor de tuchtrechter, dan treedt het Reglement voor Tuchtrecht in werking.

Klacht over VIV toelatingsprocedure

Gebruik voor het indienen van de klacht over de toelating de mail van de VIV met de uitslag van de toelatingsbeoordeling. Een klacht kan tot 21 dagen na datum van deze mail ingediend worden. Wij wijzen er nogmaals op dat correspondentie over en een verweer m.b.t. de uitslag van een toelatingsgesprek  niet mogelijk is. Alleen bezwaren die betrekking hebben op aantoonbare onzorgvuldigheden in de gehanteerde procedures worden in behandeling genomen. Zie aanvraagformulier voor lidmaatschap.

Betreft de klacht een aantoonbare onzorgvuldigheid in de gehanteerde procedure dan zal de klacht in behandeling worden genomen. Binnen  21 dagen na ontvangst van de klacht ontvang je een antwoord.

Klacht over VIV visitatie

Gebruik voor het indienen van de klacht over jouw visitatie de mail van de visiteurs met de visitatierapportage.  Een klacht kan tot 21 dagen na datum van deze mail ingediend worden en binnen  21 dagen na ontvangst van je klacht ontvang je een antwoord.

Klacht over een opleidingsinstituut

Voor een klacht als student van een opleiding benader je in eerste instantie het betreffende opleidingsinstituut en volg je hun (verplicht aanwezige) klachtenprocedure. Op de website van het opleidingsinstituut staat waar u met uw klacht terecht kunt. Wanneer je er samen niet uitkomt onderzoeken wij als vereniging welke hulp wij je kunnen bieden. Daarvoor kan je dit Klachtenformulier opleiding gebruiken. Lees aandachtig de inleiding van dit formulier, zodat je precies weet wat de VIV, juridisch gezien, met een klacht kan doen.

Downloaden (PDF, Onbekend)