sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Klachten

Klachtenprocedures

 

Hieronder staan diverse klachten beschreven. Klik op het pijltje van de klacht van toepassing en lees de instructies.

Klacht over een VIV-therapeut

Een cliënt van een VIV-lid kan een klacht indienen bij de VIV; het Klachtenreglement treedt dan in werking. Is de procedure gevolgd uit het klachtenreglement, dan kan daarna het Klachtenformulier cliënt worden ingevuld. Voor het indienen hiervan, volg de instructies op het formulier.

Kan de klacht niet worden opgelost middels de klachtfunctionaris, dan komt de klacht voor de Geschillencommissie.

Indien de klacht bestemd blijkt voor de tuchtrechter, dan treedt het Reglement voor Tuchtrecht in werking.

Klacht over een toelatingsgesprek

Gebruik voor het indienen van de klacht over het toelatingsgesprek de mail van de VIV met het verslag en de uitslag van het toelatingsgesprek. Een klacht kan tot 21 dagen na datum van deze mail ingediend worden. Wij wijzen er nogmaals op dat correspondentie over en een verweer m.b.t. de uitslag van een toelatingsgesprek  niet mogelijk is. Alleen bezwaren die betrekking hebben op aantoonbare onzorgvuldigheden in de gehanteerde procedures worden in behandeling genomen. Zie aanvraagformulier voor lidmaatschap.

Betreft de klacht een aantoonbare onzorgvuldigheid in de gehanteerde procedure dan zal de klacht in behandeling worden genomen. Binnen  21 dagen na ontvangst van de klacht ontvang je een antwoord.

Klacht over een opleidingsinstituut

Voor een klacht als student van een opleiding is dit Klachtenformulier opleiding te gebruiken. Lees aandachtig de inleiding van dit formulier, zodat je precies weet wat de VIV, juridisch gezien, met een klacht kan doen.

Downloaden (PDF, Onbekend)