Website wordt verplicht in kader WKKGZ

Website verplicht in kader WKKGZ

Op 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, WKKGZ ingegaan.
Uiterlijk 01-01-2017 dient iedere zorgprofessional:
– Aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende geschillencommissie
– Te beschikken over een procedure huiselijk geweld. Een stappenplan hiervoor vind je hier.
– Een gratis klachtenfunctionaris voor haar cliënten beschikbaar te hebben.
– De procedure voor het indienen van een klacht / het benaderen van de klachtenfunctionaris dient bij elke zorgverlener op haar website vermeld te staan.

Hiermee wordt een website indirect verplicht gesteld, voor iedere zorgverlener. Lees hier meer.
We adviseren iedere therapeut informatie informatie over de procedure huiselijk geweld te delen op zijn/haar website te vermelden. Let op: RBCZ-therapeuten zijn verplicht een procedure huiselijk geweld op hun website te vermelden.

Wat moet er nog meer op je website staan vanaf 2017
– Adresgegevens praktijk
– Bereikbaarheid therapeut (telefonisch, per e-mail).
– Registratie gegevens
(KvK nummer, AGB codes, BTW nummers en andere gegevens worden vanwege fraudegevoeligheid geadviseerd niet op je website te plaatsen. Je moet je andere registratiegegevens zoals je lidmaatschapsnummer e.d. wel op je factuur vermelden).
– Informatie / opleidingen die ten grondslag liggen aan het uitvoeren van de genoemde diensten
(bewijs van kennis en kunde en bepalend voor de vakbekwaamheid die de cliënt kan verwachten)
– Klacht- en tuchtrecht voor cliënt (zoals hierboven vernoemd)
– Betaling van diensten (inclusief eventuele vergoeding door marktpartijen en zorgverzekeraars met duidelijke vermelding van de voorwaarden per vergoeding/ verzekeraar). Let op: De verantwoording voor een vergoeding van de behandeling ligt niet bij de therapeut, maar bij de cliënt.
Je tarief hoeft niet vermeld te staan op je website. Het is ieders eigen keuze tarieven wel of niet te publiceren op de website. Je tarief leg je echter wel vast in je informed consent en zeker in je zorgovereenkomst.
Let op: Je website dient vrij te zijn van medische claims.

Website tip 1
Gebruik taal die je klant begrijpt en je doelgroep aanspreekt. Veel therapeuten schrijven uitgebreid over de therapieën die ze beoefenen of over de opleidingen die ze hebben gevolgd.  Hierbij worden vaak vaktermen gebruikt die niet voor iedereen duidelijk zijn. Jouw klant heeft niet jouw vakkennis en zal daarom niet alle vaktermen begrijpen. Een tip is daarom om je woordkeuze goed aan te laten sluiten bij jouw doelgroep. Het verlaagt de drempel voor de websitebezoeker om contact met je op te nemen.

Website tip 2
De meeste mensen zoeken tegenwoordig vanaf hun mobiele telefoon naar informatie. Zorg dat je website responsive is (mobiel vriendelijk).
Vraagstukken voor de tuchtcommissie vallen niet onder WKKGZ. Dit is aan de beroepsvereniging. De VIV heeft hiervoor al jaren een samenwerking met een betrouwbaar juridisch adviseur. RBCZ-therapeuten dienen gebruik te maken van de tuchtregeling van RBCZ, genaamd TZC.
Lees meer informatie over komende veranderingen in onze vorige nieuwsberichten:
Lidmaatschap en veranderingen 2017′
‘Aanvulling lidmaatschap en veranderingen 2017’
‘Wat moet je weten voor 2017’
‘Iedere therapeut een eigen klachtenfunctionaris?’

De data voor 2017

Zien we jullie op (één van) deze momenten?
Zaterdag 11 maart, ALV en gratis nascholing, voor leden, locatie Drakenburg
Vrijdag 12 mei, betaalde nascholing, voor leden én niet-leden, locatie Drakenburg
Zaterdag 07 oktober, ALV en gratis nascholing, voor leden, locatie Drakenburg
Zaterdag 02 december, betaalde nascholing, voor leden én niet-leden, locatie Drakenburg

Aanvulling lidmaatschap en veranderingen 2017

– Update –

Veel zorgverzekeraars hebben hun beleid voor 2017 al online gezet. O.a. het beleid met voorwaarden en vergoedingen van zorgaanbieders Achmea, CZ, Menzis en VGZ staan online. Hieronder vind je een overzicht:

Achmea/Zilveren kruis vind je hier.
CZ vind je hier.
Menzis vind je hier.
Coöperatie VGZ vind je hier. *
Informatie over (erkende) koepelverenigingen als RBCZ, SRBAG/NIBIG e.d. vind je hier en gelden vooralsnog ook voor 2017.
Let op:
Elk VIV lid adviseren we de informatie uit de diverse beleidsvoorwaarden tot zich te nemen.
*Elk VIV lid dat RBCZ lid is, wordt geacht aan het VGZ beleid te voldoen. (indien je dus geen RBCZ lid bent, noch van een andere koepelvereniging, hoef je dus niet aan het VGZ beleid te voldoen.)
De meeste van onze leden hebben zelf geen zorgafspraken gemaakt cq zorgcontracten afgesloten. Dat betekent voor de meeste van onze leden dat de cliënt zelf de factuur (nota) van de behandeling indient bij de zorgverzekeraar. De cliënt blijft ook te allen tijde zelf verantwoordelijk voor juiste informatie over vergoedingen. Verwijs, indien je het niet zeker weet, de cliënt altijd naar zijn/ haar zorgverzekeraar.
 
Lees meer over de veranderingen in een vorig nieuwsbericht: ‘Lidmaatschap en veranderingen 2017′.
Ben je als VIV therapeut opzoek naar informatie over de vergoedingen door zorgverzekeraars, check dan dit bericht: vergoedingen 2017.
 

Vergoedingen 2017

Vergoedingen 2017 VIV leden
De toegekende vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2016 vergoeden allemaal ook in 2017 ook weer therapeuten die aangesloten zijn bij de VIV.
Dit geldt enkel voor die therapeuten die in het bezit zijn van een reguliere HBO opleiding (*** zie deze opleidingenlijst ***) en/ of die in het bezit zijn van een CPION/ SNRO geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis en/ of Psychosociale Basiskennis welke voldoet aan de PLATO-eisen.
De volgende verzekeraars eisen naast bovenstaande óók aansluiting bij een koepelvereniging:
– VGZ (met IZA, IZZ, UNIVÉ)
– De Friesland
Bovengenoemde informatie is aangepast op de website. Meer uitgebreide informatie over vergoedingen kun je hier vinden.
Kijk hier terug in een eerder artikel over de wijzigingen (o.a. opleidingseisen en WKKGZ) voor 2017. Een aanvulling hierop volgt.

Je darmen als 2e brein, nascholing Rineke Dijkinga

(H)eerlijk eten en het effect hiervan op onze vitaliteit, dat is waar Rineke Dijkinga op zaterdag 26 november een nascholing over geeft.
Een disbalans in onze darmen zorgt voor een disbalans in ons brein en ons hele welzijn. Klachten van en in ons brein zijn voor mensen het grootste doemscenario, veel meer dan fysieke klachten. En niet zo vreemd, want elke lichaamsfunctie is (mede)afhankelijk van een goed functionerend brein en goed werkende neurotransmitters. Zijn er dingen die we zelf kunnen doen om ons zenuwstelsel optimaal te laten functioneren? Gelukkig wel! Ons brein heeft, ondanks zijn geringe afmeting ten opzicht van de rest van ons lichaam, veel voedingsstoffen nodig. Daarom is optimale voeding zo belangrijk. Het is maar dat je het (w)eet! En dat is waar deze nascholingsdag over gaat
De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven, maar zal zijn patiënten interesseren voor de zorg voor het menselijk lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en de preventie van ziekte ~Thomas Edison~
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en enige voorkennis in het effect van voeding op een integrale leefstijl is aan te raden.
Dat kan o.a. via het eerste boek van Rineke: ‘Weten van (h)eerlijk eten 1
Aanmelden voor deze nascholing? Mail naar info@vivnederland.nl en informeer of er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Onderwerp: Je darmen als 2e brein door Rineke Dijkinga, orthomoleculair specialist.
Locatie: Kameryck in Kamerik
Kosten: €125,=

Over voeding als het vergeten medicijn
Over voeding als het vergeten medicijn

Lidmaatschap en veranderingen 2017

Per 1 januari 2017 zullen de zorgverzekeraars en de overheid een aantal veranderingen doorvoeren;
 • het hebben van MBK/PSBK of gelijkwaardig (vrijstellend) diploma om in aanmerking te komen voor vergoeding door zorgverzekeraars is verplicht, zie deze lijst of check deze pagina om te kijken of je voor vrijstelling in aanmerking komt of een verkort traject kunt doorlopen.
 • voor elke hulpverlener is het verplicht een klachtenfunctionaris in te stellen (wet WKKGZ).
 • elke hulpverlener dient aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende geschillencommissie (wet WKKGZ).

Alles-in-één-lidmaatschap
Bij de VIV is dit goed geregeld en wordt er voor alle aangesloten leden per 01-01-2017 een collectieve bedrijfs-, beroeps- én rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze polis, die voor VIV leden met enorme korting aangeboden wordt, voorziet in alle benodigde juridische ondersteuning die de nieuwe wet eist.
Over de geschillencommissie.
Wetswijzigingen
Per 1 januari 2017 zullen de zorgverzekeraars en de overheid een aantal veranderingen doorvoeren;

 • het hebben van MBK/PSBK of gelijkwaardig (vrijstellend) diploma om in aanmerking te komen voor vergoeding door zorgverzekeraars is verplicht, zie deze lijst of check deze pagina om te kijken of je voor vrijstelling in aanmerking komt of een verkort traject kunt doorlopen.
 • voor elke zorgverlener is het verplicht een klachtenfunctionaris in te stellen (wet WKKGZ).
 • elke zorgverlener dient aangesloten te zijn bij door het rijk erkende geschillencommissie (wet WKKGZ).
 • voor elke zorgverlener is het verplicht om over een website te beschikken (wet WKKGZ, zie ons eerder nieuwsbericht ‘aanvulling lidmaatschap en wijzigingen 2017’)
 • elke zorgverlener wordt geacht kennis te hebben van de wet ‘Bescherming persoonsgegevens’ (wet WKKGZ)

Bron: Rijksoverheid, voorschriften zorgaanbieders.
In verband met nieuwe wet – en regelgeving dienen alle zelfstandige zorgverleners in het bezit te zijn van een onafhankelijke geschillencommissie, alsmede een onafhankelijke klachtfunctionaris.
LET OP: Dit geldt voor iedereen, voor alle leden, dus niet alleen voor de zorgverleners die in aanmerking komen voor vergoedingen door zorgverzekeraars.

 1. Alle voordelen van het lidmaatschap op een rij

  Hulp bij standaardiseren van hoogste kwaliteit binnen jouw eigen praktijk, waarmee de VIV als beroepsvereniging voorop loopt in Nederland;

  1. Collectieve beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid– en rechtsbijstandverzekering;
  2. Professioneel en onafhankelijk klachtorgaan dat volledig voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen, Zorg – de WKKGZ);
  3. Professioneel en onafhankelijk tuchtorgaan;
  4. Aangesloten bij een door het rijk erkende geschillencommissie, vrij van eigen risico (voldoet ook volledig aan de WKKGZ);
  5. Onafhankelijke klachtfunctionaris (voldoet volledig aan de WKKGZ);
  6. Twee gratis en 2 betaalbare, erkende nascholingen per jaar;
  7. Maandelijkse nieuwsbrief met actualiteiten uit het werkveld;
  8. KIWA keurmerk;
  9. Belangenbehartiging met overheden en zorgverzekeraars;
  10. Formats standaarddocumenten praktijkvoering (informed consent, intakeformulier, juridische informatie e.d.);
  11. en meer…

Onderwerpen nascholingen najaar 2016 bekend

Met veel plezier presenteren wij de volgende onderwerpen voor de nascholing:
 
8 oktober – ALV + nascholing Karakterstructuren, te Drakenburg in Baarn
Jannie IJzendoorn volgde na het VWO de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk. Daar maakte zij kennis met NLP en raakte zo enthousiast dat ze begon met de opleiding tot Practitioner in NLP. Dat enthousiasme bleef en inmiddels is zij internationaal gecertificeerd NLP trainster, gecertificeerd Familie- en Systemisch werk opleider, geautoriseerd TCC Trainer en werkt zij met Karakterstructuren.
NB: Voor de ALV ontvang je tweede helft augustus de uitnodiging. Inschrijven is vanaf dan ook mogelijk.
 
26 november – nascholing Voeding als vergeten medicatie, te Kameryck in Kamerik
Rineke Dijkinga is orthomoleculair therapeut en zij is auteur van het boek: Weten of (H)eerlijk Eten (deel 1 en 2). Na haar 6 jarige HBO opleiding voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie in Bloemendaal heeft zij de 2 jarige Psycho-neuro-immunologie opleiding gevolgd.
NB: Dit is de betaalde nascholing. De investering voor het bijwonen van deze nascholing is €125,-. Dat is inclusief lunch, materialen en accreditatieaanvraag door de SNRO.
 

Nascholing SNRO geaccrediteerd

In 2016 hebben er wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de accreditatie van opleidingen en nascholingen.
ViV doet dit niet meer zelf, maar heeft dat uitbesteed.
Voor de opleidingen geldt dat eerder door VIV geaccrediteerde opleidingen uiteraard door ons erkend blijven. Deze geldigheid is, zoals bij elke accreditatie, gebonden aan tijd. Voor zowel de bij- en nascholing van bestaande leden als de opleidingen van nieuwe leden geldt dat wij opleidingen van instituten geaccrediteerd door de HBO raad, CPION, SKB en SNRO erkennen.
 

SNRO-keurmerk-hbo-bij-en-nascholing
 
Voor toelating geldt naast een accreditatie van de opleiding een eis van een complementaire opleiding van minimaal 160 contacturen.
Voor nascholing geldt naast een accreditatie een eis van contact tijdens de scholing.
Pure online scholingen zonder het opdoen van ervaring worden niet erkend.
Lees hier de praktijkcode nascholingsreglement.

Iedere therapeut een eigen klachtenfunctionaris?

Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen zorg ingegaan. Het jaar 2016 is voor deze wet een overgangsjaar waarin de zorgverleners zich kunnen voorbereiden op de eisen die geformuleerd zijn in die wet. Vanaf 1 januari 2017 moet echter alles geregeld zijn en aan de eisen worden voldaan.
Een van de zaken die dan geregeld moet zijn is dat iedere hulpverlener over een “klachtenfunctionaris” dient te beschikken.
Uit de inventarisatieformulieren…. lees hier het volledige artikel.

 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • juni 2019
 • januari 2019
 • november 2018
 • september 2018
 • april 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • april 2016
 • december 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • september 2014
 • juni 2014