Website wordt verplicht in kader WKKGZ

Website verplicht in kader WKKGZ

Op 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, WKKGZ ingegaan.
Uiterlijk 01-01-2017 dient iedere zorgprofessional:
– Aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende geschillencommissie
– Te beschikken over een procedure huiselijk geweld. Een stappenplan hiervoor vind je hier.
– Een gratis klachtenfunctionaris voor haar cliënten beschikbaar te hebben.
– De procedure voor het indienen van een klacht / het benaderen van de klachtenfunctionaris dient bij elke zorgverlener op haar website vermeld te staan.

Hiermee wordt een website indirect verplicht gesteld, voor iedere zorgverlener. Lees hier meer.
We adviseren iedere therapeut informatie informatie over de procedure huiselijk geweld te delen op zijn/haar website te vermelden. Let op: RBCZ-therapeuten zijn verplicht een procedure huiselijk geweld op hun website te vermelden.

Wat moet er nog meer op je website staan vanaf 2017
– Adresgegevens praktijk
– Bereikbaarheid therapeut (telefonisch, per e-mail).
– Registratie gegevens
(KvK nummer, AGB codes, BTW nummers en andere gegevens worden vanwege fraudegevoeligheid geadviseerd niet op je website te plaatsen. Je moet je andere registratiegegevens zoals je lidmaatschapsnummer e.d. wel op je factuur vermelden).
– Informatie / opleidingen die ten grondslag liggen aan het uitvoeren van de genoemde diensten
(bewijs van kennis en kunde en bepalend voor de vakbekwaamheid die de cliënt kan verwachten)
– Klacht- en tuchtrecht voor cliënt (zoals hierboven vernoemd)
– Betaling van diensten (inclusief eventuele vergoeding door marktpartijen en zorgverzekeraars met duidelijke vermelding van de voorwaarden per vergoeding/ verzekeraar). Let op: De verantwoording voor een vergoeding van de behandeling ligt niet bij de therapeut, maar bij de cliënt.
Je tarief hoeft niet vermeld te staan op je website. Het is ieders eigen keuze tarieven wel of niet te publiceren op de website. Je tarief leg je echter wel vast in je informed consent en zeker in je zorgovereenkomst.
Let op: Je website dient vrij te zijn van medische claims.

Website tip 1
Gebruik taal die je klant begrijpt en je doelgroep aanspreekt. Veel therapeuten schrijven uitgebreid over de therapieën die ze beoefenen of over de opleidingen die ze hebben gevolgd.  Hierbij worden vaak vaktermen gebruikt die niet voor iedereen duidelijk zijn. Jouw klant heeft niet jouw vakkennis en zal daarom niet alle vaktermen begrijpen. Een tip is daarom om je woordkeuze goed aan te laten sluiten bij jouw doelgroep. Het verlaagt de drempel voor de websitebezoeker om contact met je op te nemen.

Website tip 2
De meeste mensen zoeken tegenwoordig vanaf hun mobiele telefoon naar informatie. Zorg dat je website responsive is (mobiel vriendelijk).
Vraagstukken voor de tuchtcommissie vallen niet onder WKKGZ. Dit is aan de beroepsvereniging. De VIV heeft hiervoor al jaren een samenwerking met een betrouwbaar juridisch adviseur. RBCZ-therapeuten dienen gebruik te maken van de tuchtregeling van RBCZ, genaamd TZC.
Lees meer informatie over komende veranderingen in onze vorige nieuwsberichten:
Lidmaatschap en veranderingen 2017′
‘Aanvulling lidmaatschap en veranderingen 2017’
‘Wat moet je weten voor 2017’
‘Iedere therapeut een eigen klachtenfunctionaris?’