Val ik onder de WKKGZ?

Een vraag die ons afgelopen maand veel gesteld is.

We hebben de vraag in behandeling genomen en zijn op onderzoek uit gegaan.
De overheid heeft hiervoor een nieuwe zelftest opgesteld en geeft een aantal specifieke uitzonderingen:

 • Jeugdhulp op basis van de Jeugdwet.
 • WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

Uitsluiting op basis van specifieke handelingen, zoals:

 • Coaching die wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
 • Mindfullness cursussen die worden aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
 • Losmaken van spieren door een (sport)masseur en het geven van ontspanningsmassages.

De opsomming van specifieke handelingen hierboven is onvolledig en geselecteerd op basis van de vragen die het meest bij ons zijn binnengekomen.
Zie hier de zelftest en de volledige uitzonderingenlijst van de overheid.

Meer informatie over de wkkgz vanuit de overheid

WKKGZ- alternatieve zorg
WKKGZ – Veelgestelde vragen door Zorgprofessionals
 

De eisen aan therapeuten voor vergoeding vanaf 1 januari 2017

Wat te ondernemen om in aanmerking te komen voor vergoedingen in 2017?
Dit zijn de eisen van de wet & zorgverzekeraars:
– een afgeronde beroepsopleiding, waarmee je voldoet aan PLATO eisen, inclusief:
* kennis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl)
* kennis procedure datalekken (www.datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
– correct en volledig factureren
– bezit van klachtenfunctionaris en aangesloten bij geschillencommissie (controle hierop vindt plaats door inspectiedienst van de overheid, WKKGZ, www.kwaliteitenklachtenzorg.nl
– jaarlijks voldoen aan nascholingsverplichting
Deze harde eisen voegt VGZ er aan toe:
– in bezit van positief VOG (en ingeleverd bij secretariaat)
– een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
– werken volgens een praktijkcode
– werken met een behandelovereenkomst inclusief informed consent
– 1x per 5 jaar een visitatie
– lid zijn van een beroepsvereniging, inclusief het voldaan hebben van contributie
– lid zijn van een koepelorganisatie, inclusief het voldaan hebben van contributie
En dit zijn de wenselijke aanbevelingen:
– website / brochure met daarin bereikbaarheid, werkwijze, klachtenprocedure en gerelateerde scholing van de dienst die men aanbiedt.
Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht: 
Belasting speelt in het kader van vergoedingen geen rol.
Of jij wel /niet kiest voor belastingplicht is aan jouzelf en wordt niet collectief aangeboden. De therapeut behoudt hierin een eigen rol en keuze. Een collectieve regeling blijkt voor nu niet haalbaar.
 
Vergoedingen 2017
Ben je opzoek naar de vergoedingen voor VIV therapeuten in 2017? Check dit bericht.
 
Disclaimer:
Daar iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert, kunt u bij de zorgverzekeraar informatie opvragen of de nota van uw behandeling door uw verzekering vergoed wordt. Check daarvoor het vergoedingen overzicht en het overzicht waarop erkende beroepsverenigingen en/of therapeuten vermeld staan. Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan de afgesloten aanvullende polis.

Visitatie van jouw praktijk vanaf 2017 verplicht

Binnen de kaders van alle veranderingen valt ook het uitvoeren van visitaties. Elke vijf jaar word je als therapeut bezocht. Door invoering van visitaties (en de visitatiecommissie) voldoen alle VIV-leden aan deze eisen, inclusief de nieuwe eisen van de RBCZ. De hoogte van deze kosten wordt nu beraamd. Verschil zal zitten in een officiële visitatie van een extern bureau en de kosten voor een intercollegiaal uitgevoerde visitatie.
In eerdere ALV’s is hier al over gesproken met als besluit vanaf 2016 over te gaan tot visitaties. In 2017 zullen dan ook de eerste visitaties door erkende visiteurs plaatsvinden.
8 visiteurs gezocht!
Wat wordt er van je verwacht?
– ca 6x per jaar in een tweetal een visitatie verrichten
– een visitatie duurt maximaal 2,5 uur, bij voorkeur inclusief verslaglegging (exclusief reistijd)
– alles volgens vooraf afgestemde procesbeschrijvingen en een visitatie/ visiteursprofiel
Wat word je aan geboden?
– een 2 daagse cursus bijwonen waarin je de do’s en don’ts van het visiteren leert (geaccrediteerd door SNRO, tellen mee als nascholing)
– onkostenvergoeding voor km
– nog door ALV vast te stellen onkostenvergoeding per visitatie
 
Lees hier meer over het hoe en waarom van visitaties.
 

Website wordt verplicht in kader WKKGZ

Website verplicht in kader WKKGZ

Op 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, WKKGZ ingegaan.
Uiterlijk 01-01-2017 dient iedere zorgprofessional:
– Aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende geschillencommissie
– Te beschikken over een procedure huiselijk geweld. Een stappenplan hiervoor vind je hier.
– Een gratis klachtenfunctionaris voor haar cliënten beschikbaar te hebben.
– De procedure voor het indienen van een klacht / het benaderen van de klachtenfunctionaris dient bij elke zorgverlener op haar website vermeld te staan.

Hiermee wordt een website indirect verplicht gesteld, voor iedere zorgverlener. Lees hier meer.
We adviseren iedere therapeut informatie over de procedure huiselijk geweld te delen op zijn/haar website te vermelden. Let op: RBCZ-therapeuten zijn verplicht een procedure huiselijk geweld op hun website te vermelden.

Wat moet er nog meer op je website staan vanaf 2017
– Adresgegevens praktijk
– Bereikbaarheid therapeut (telefonisch, per e-mail).
– Registratie gegevens
(KvK nummer, AGB codes, BTW nummers en andere gegevens worden vanwege fraudegevoeligheid geadviseerd niet op je website te plaatsen. Je moet je andere registratiegegevens zoals je lidmaatschapsnummer e.d. wel op je factuur vermelden).
– Informatie / opleidingen die ten grondslag liggen aan het uitvoeren van de genoemde diensten
(bewijs van kennis en kunde en bepalend voor de vakbekwaamheid die de cliënt kan verwachten)
– Klacht- en tuchtrecht voor cliënt (zoals hierboven vernoemd)
– Betaling van diensten (inclusief eventuele vergoeding door marktpartijen en zorgverzekeraars met duidelijke vermelding van de voorwaarden per vergoeding/ verzekeraar). Let op: De verantwoording voor een vergoeding van de behandeling ligt niet bij de therapeut, maar bij de cliënt.
Je tarief hoeft niet vermeld te staan op je website. Het is ieders eigen keuze tarieven wel of niet te publiceren op de website. Je tarief leg je echter wel vast in je informed consent en zeker in je zorgovereenkomst.
Let op: Je website dient vrij te zijn van medische claims.

Website tip 1
Gebruik taal die je klant begrijpt en je doelgroep aanspreekt. Veel therapeuten schrijven uitgebreid over de therapieën die ze beoefenen of over de opleidingen die ze hebben gevolgd.  Hierbij worden vaak vaktermen gebruikt die niet voor iedereen duidelijk zijn. Jouw klant heeft niet jouw vakkennis en zal daarom niet alle vaktermen begrijpen. Een tip is daarom om je woordkeuze goed aan te laten sluiten bij jouw doelgroep. Het verlaagt de drempel voor de websitebezoeker om contact met je op te nemen.

Website tip 2
De meeste mensen zoeken tegenwoordig vanaf hun mobiele telefoon naar informatie. Zorg dat je website responsive is (mobiel vriendelijk).
Vraagstukken voor de tuchtcommissie vallen niet onder WKKGZ. Dit is aan de beroepsvereniging. De VIV heeft hiervoor al jaren een samenwerking met een betrouwbaar juridisch adviseur. RBCZ-therapeuten dienen gebruik te maken van de tuchtregeling van RBCZ, genaamd TZC.
Lees meer informatie over komende veranderingen in onze vorige nieuwsberichten:
Lidmaatschap en veranderingen 2017′
‘Aanvulling lidmaatschap en veranderingen 2017’
‘Wat moet je weten voor 2017’
‘Iedere therapeut een eigen klachtenfunctionaris?’

De data voor 2017

Zien we jullie op (één van) deze momenten?
Zaterdag 11 maart, ALV en gratis nascholing, voor leden, locatie Drakenburg
Vrijdag 12 mei, betaalde nascholing, voor leden én niet-leden, locatie Drakenburg
Zaterdag 07 oktober, ALV en gratis nascholing, voor leden, locatie Drakenburg
Zaterdag 02 december, betaalde nascholing, voor leden én niet-leden, locatie Drakenburg

Aanvulling lidmaatschap en veranderingen 2017

– Update –

Veel zorgverzekeraars hebben hun beleid voor 2017 al online gezet. O.a. het beleid met voorwaarden en vergoedingen van zorgaanbieders Achmea, CZ, Menzis en VGZ staan online. Hieronder vind je een overzicht:

Achmea/Zilveren kruis vind je hier.
CZ vind je hier.
Menzis vind je hier.
Coöperatie VGZ vind je hier. *
Informatie over (erkende) koepelverenigingen als RBCZ, SRBAG/NIBIG e.d. vind je hier en gelden vooralsnog ook voor 2017.
Let op:
Elk VIV lid adviseren we de informatie uit de diverse beleidsvoorwaarden tot zich te nemen.
*Elk VIV lid dat RBCZ lid is, wordt geacht aan het VGZ beleid te voldoen. (indien je dus geen RBCZ lid bent, noch van een andere koepelvereniging, hoef je dus niet aan het VGZ beleid te voldoen.)
De meeste van onze leden hebben zelf geen zorgafspraken gemaakt cq zorgcontracten afgesloten. Dat betekent voor de meeste van onze leden dat de cliënt zelf de factuur (nota) van de behandeling indient bij de zorgverzekeraar. De cliënt blijft ook te allen tijde zelf verantwoordelijk voor juiste informatie over vergoedingen. Verwijs, indien je het niet zeker weet, de cliënt altijd naar zijn/ haar zorgverzekeraar.
 
Lees meer over de veranderingen in een vorig nieuwsbericht: ‘Lidmaatschap en veranderingen 2017′.
Ben je als VIV therapeut opzoek naar informatie over de vergoedingen door zorgverzekeraars, check dan dit bericht: vergoedingen 2017.
 

Vergoedingen 2017

Vergoedingen 2017 VIV leden
De toegekende vergoedingen van zorgverzekeraars voor 2016 vergoeden allemaal ook in 2017 ook weer therapeuten die aangesloten zijn bij de VIV.
Dit geldt enkel voor die therapeuten die in het bezit zijn van een reguliere HBO opleiding (*** zie deze opleidingenlijst ***) en/ of die in het bezit zijn van een CPION/ SNRO geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis en/ of Psychosociale Basiskennis welke voldoet aan de PLATO-eisen.
De volgende verzekeraars eisen naast bovenstaande óók aansluiting bij een koepelvereniging:
– VGZ (met IZA, IZZ, UNIVÉ)
– De Friesland
Bovengenoemde informatie is aangepast op de website. Meer uitgebreide informatie over vergoedingen kun je hier vinden.
Kijk hier terug in een eerder artikel over de wijzigingen (o.a. opleidingseisen en WKKGZ) voor 2017. Een aanvulling hierop volgt.

 • oktober 2021
 • september 2021
 • juli 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • juni 2019
 • januari 2019
 • november 2018
 • september 2018
 • april 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • april 2016
 • december 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • september 2014
 • juni 2014