Nascholingsdag over vergeving, datum 15-09-2014

Léonne Meijs, deelnemer en VIV lid schrijft:

Vergeven, dat is het thema waar we afgelopen nascholingsdag mee aan de slag gingen. Het was Willem Glaudemans die ons deze dag meenam op een ontdekkingsreis die startte in een vijver van misvattingen over vergeven. Wat is vergeven niet en hoe ga je er als begeleider mee om wanneer een van de misvattingen over vergeven toch als de juiste overtuiging als vergeving door je cliënt bij jou gedeponeerd wordt?

Een oefening met overtuigingen waarvan één of meerdere overtuigingen bij ieder van ons resoneerde. Met sommige (misvattende) overtuigingen over vergeven voelde we ons niet of minder verbonden en bij andere (misvattende) overtuigingen kon het gevoel van “Maar dat is toch ook zo?” ontstaan. Ook al wisten we rationeel wel beter.

Met dat gevoel wilde Willem met ieder van ons aan de slag.

 • Gevoelens uit momenten waar we ons bijvoorbeeld eenzaam, gekwetst, verlaten of vernederd hebben gevoeld.
 • Momenten uit het verleden die we door de ander zo graag anders ingevuld hadden gezien en waar we nu nog met weemoed aan terug kunnen denken.
 • Momenten waar ons innerlijke verlangen niet vervuld werd en waarvan we de pijn van de leegte hierin nu nog steeds kunnen voelen als we hieraan terugdenken.

Vergeven heeft altijd met het verleden te maken en dat laat Willem ons in beeld en taal ervaren. Niet alleen door de oefening die we samen op deze dag doen, maar ook door de manier waarop hij ons toespreekt.

Een dag waarna mensen meer straalden en onder de indruk waren van de inzichten die het hen had opgeleverd. Kortom, een schitterende dag!
Voor meer informatie over de spreker kun je bij www.willemglaudemans.nl kijken.

Evaluatie nascholingsdag ‘Vergeving’

Op 15 september jl. heeft Willem Glaudemans de VIV-nascholingsdag verzorgd. Er waren 196 VIV-leden aanwezig en 156 mensen hebben het evaluatieformulier ingevuld. Het overgrote deel van de leden kwam voor het nascholingsonderwerp.

Locatie.
Drakenburg is met een dikke acht gewaardeerd. Velen waren te spreken over de prachtige locatie gelegen in het bos. Het was een warme dag en veel mensen hebben het binnen als te warm ervaren. De deuren konden niet open, vanwege de airco, maar die redde het niet helemaal om de zaal te verkoelen. Het biologisch lunchbuffet, voor het overgrote deel vegetarisch, was weer fantastisch. Drakenburg had het zo opgesteld, dat er van 4 kanten van het buffet gepakt kon worden. Dit is niet door iedereen begrepen, waardoor velen het als chaotisch ervaren hebben.

Organisatie van de dag.
Eerder in een nieuwsbrief hebben we laten weten, dat we geen uitnodigingen meer sturen voor een VIV-nascholing. Vooral met de nieuwe website staat de aankondiging op de home-pagina, waardoor dit duidelijk genoeg is. Het nieuwe nieuwsbulletin wordt automatisch naar alle leden en belangstellenden gestuurd. Ook daar wordt de nascholing apart genoemd en omschreven. Onderaan iedere nieuwsbulletin staat altijd een up to date agenda, waar de aankomende en geplande activiteiten staan vermeld.
We waren met een grote groep en dat is altijd een uitdaging met de planning van ontvangst (er zijn altijd mensen, die later komen binnenstappen), de pauzes en aan het einde van de dag met het aftekenen van de presentielijst. Deze dag was ruim op tijd afgelopen, dus iedereen had de tijd om de evaluaties in te vullen en om zich af te melden.

De nascholing door Willem Glaudemans.
Op een enkeling na, was iedereen razend enthousiast over het onderwerp. Willem kreeg alle lof hoe hij met veel humor deze nascholing verzorgde. Velen vonden het praktisch toepasbare heel fijn; je kon er meteen zelf iets mee, maar ook het geleerde meenemen om te gebruiken in je eigen praktijk

Enkele losse kreten.
Fantastische dag! Bedankt voor deze mooie dag! TOP! Fijn om hier te zijn. Fijne, inspirerende, energieke dag! Superdag! Smaakt naar meer!

Suggesties nascholingsdagen.
We hebben ruim 30 ideeën voor een nascholing ontvangen. Fijn, dat iedereen meedenkt hierover. Echter, niet alle nascholingsideeën zijn geschikt voor een grote groep. En, niet te vergeten, we hebben de in de loop van de afgelopen jaren al heel veel nascholingsonderwerpen gehad.
We houden de lijst echter bij de hand voor het uitzoeken van nascholingen voor de aankomende jaren. Je bent altijd uitgenodigd om ons te mailen indien je een mooi nascholingsonderwerp of spreker hebt gezien. We bewaren alle suggesties en kijken ieder jaar welke nascholing in het thema van dat jaar past. Als dat zo is, dan nemen we contact met je op.

Top 3 klachten in de praktijk van VIV-leden

Het bestuur heeft VIV-leden onlangs gevraagd naar de top 3 van meest voorkomende klachten in je praktijk. Het is voor de VIV belangrijk dat we aan de buitenwereld (cliënten, zorgverzekeraars) laten zien op welke terreinen we experts zijn.
De enquête, waar bijna 75% (!) van de VIV’ers heeft deelgenomen, laat de top 3 aan meest voorkomende klachten zien:

 1. burn-out
 2. depressiviteit
 3. gedragsstoornissen (vooral kinderen)

We zullen deze uitkomst in een kort en bondig artikel uiteraard iets verder nuanceren (burn-out kent natuurlijk veel verschillende symptomen). Via de VIV-website is het dan voor iedereen beschikbaar en verder zullen we het ook gebruiken in onze communicatie naar zorgverzekeraars.

Marketing is belangrijk. Ook voor je eigen praktijk is het belangrijk om een soort top 3 te hebben, die duidelijk op je website te zien is. Marketing is belangrijk en potentiële cliënten zoeken (google-en) steeds vaker op hun klachten, het type behandeling doet er veel minder toe. Anders gezegd: ze willen van hun klachten af en ‘hoe’ doet er niet zo toe, als het maar helpt.

Over marketing gesproken, uit onze VIV-zomerenquête bleek dat 80% van de VIV-leden aan PR doet en 20% kennelijk niet! Dit top 4 PR-lijstje brengt je misschien op nieuwe gedachten om marketing…ehh PR te doen:

 1.    32 % gebruikt internet (website, blogs, sociale media, meepraten op forums, etc.)
 2.    29 % legt brochures neer op publieke plekken en wachtkamers
 3.    24 % plaatst advertenties en schrijft artikelen in (lokale) kranten en magazines
 4.    14 % geeft (gratis) lezingen

Samenstelling. Uit diezelfde zomerenquête bleek dat het met de samenwerking wisselend gesteld is. Bijna 70% van ons werkt samen of verwijst actief naar complementair werkende collega’s.
De samenwerking neemt af als het gaat om professionals uit het reguliere circuit. 35% van ons werkt af en toe samen met huisarts, psycholoog, fysiotherapeut, osteopaat of tandarts.

Als bestuur denken we dat vooral de samenwerking met het reguliere circuit een belangrijke stap kan zijn om meer mensen via onze praktijken te kunnen ondersteunen. Wij, als VIV’ers, hebben veel expertise; cliënten zijn zeer geïnteresseerd, alleen de verwijzingen vinden te weinig plaats. Om die reden hebben we een van de komende scholingsdagen een arts uitgenodigd die veel kennis, ervaring en passie heeft op het gebied van Integrative Medicine. IM is het veld waar regulier en complementair nadrukkelijk samenwerken. Zij weet veel over hoe therapeuten zich moeten presenteren aan regulier werkende artsen om succesvol te zijn; welke onderwerpen hoog op de agenda staan en welke taal we moeten spreken. Ergo, hoe pakken we onze marketing aan als we communiceren met het reguliere circuit. .

Wijziging verantwoordelijkheid psychosociale hulp aan kinderen

 
VGZ heeft ons het volgende laten weten:
Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet zijn gemeentes vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen en kan variëren van een simpel advies of een opvoedcursus tot een verblijf bij pleegouders of psychiatrische zorg. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat wij vanaf 1 januari 2015 geen zorg meer vergoeden die valt onder de uitvoering van de Jeugdwet. Hiermee komt ook de vergoeding van psychosociale hulp aan minderjarigen vanuit het budget voor Alternatieve zorg te vervallen.
Coöperatie VGZ zal haar verzekerden over deze wijziging informeren via de reguliere kanalen zodra de nieuwe polisvoorwaarden voor de aanvullende verzekering bekend zijn gemaakt. Omdat wij van mening zijn dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is dat de hulp aan kinderen doorgang kan vinden, vinden wij het belangrijk om de betreffende zorgverleners nu al over dit besluit op de hoogte te stellen, zodat zij de komende periode contacten kunnen leggen met gemeenten hierover. Een aantal van jullie heeft hen reeds geadviseerd dit te doen. Gemeentes zijn vanaf 2015 voorliggend en zij kunnen met elke zorgaanbieder op GGZ/psychosociaal terrein overeenkomsten sluiten. Zij zijn niet gehouden aan de voorbehouden die Zorgverzekeraars wel kennen vanuit de huidige Zorgverzekeringswet. Gemeentes zijn in regiobijeenkomsten geïnformeerd over het zorgaanbod dat nu nog onder de aanvullende verzekeringsvoorwaarden van verschillende Zorgverzekeraars valt.

 • oktober 2021
 • september 2021
 • juli 2021
 • mei 2021
 • april 2021
 • maart 2021
 • februari 2021
 • januari 2021
 • november 2020
 • oktober 2020
 • juni 2020
 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • december 2019
 • november 2019
 • oktober 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • juni 2019
 • januari 2019
 • november 2018
 • september 2018
 • april 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augustus 2016
 • juli 2016
 • juni 2016
 • april 2016
 • december 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • september 2014
 • juni 2014