sluit X

U bent niet ingelogd, u kunt hier inloggen

Vergoeding door zorgverzekeraars

Vergoedingen 2017

De volgende zorgverzekeraars hebben toegezegd VIV-leden te vergoeden in 2017:

  • Menzis: Menzis. Het algemene beleid zorginkoop voor 2017 van Menzis vindt u hier. 
  • CZ groep: CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra. Het beleid alternatieve zorg en wijze van declareren voor 2017 van CZ vindt u hier.
  • Achmea groep: Zilveren Kruis, Avéro, FBTO, OZF en Agis. Zilveren kruis vergoedingen vindt u hier. De vergoedingswijzer van Avero Achmea vindt u hier.
  • ONVZ: ONVZ, waaronder ook VvAA en PNOzorg. De vergoedingswijzer van ONVZ vindt u hier.

ViV therapeuten houden zich bezig met integrale zorg.
De zorgwijzer vertelt welke zorg door welke zorgverzekeraar vergoed wordt.


De volgende zorgverzekeraars vergoeden enkel via een RBCZ-registratie (u kunt bij uw behandelend VIV-lid informeren of deze registratie aanwezig is):

Lees hier meer over wat er op de factuur/ nota vermeld dient te worden om in behandeling te worden genomen door de zorgverzekeraar(s): speciale pagina over zorgverzekeraars.
Vergoedingen  2016

De volgende zorgverzekeraars hebben toegezegd VIV-leden te vergoeden in 2016:

Vergoedingen per 2017

Let op: per 1 januari 2017 komen enkel therapeuten die in het bezit zijn van een MBK/ PSBK opleiding of daarvoor vrijstelling hebben in aanmerking voor vergoedingen door zorgverzekeraars. Je kunt hier meer informatie vinden over: opleidingen en opleidingen die vrijstelling geven voor MBK/ PSBK, alsmede erkende MBK/PSBK opleidingen.

Waarom lidmaatschap van een beroepsvereniging zonder vergoeding ook belangrijk is, lees je hier.

Voor je ViV lidmaatschap geldt dat een MBK / PSBK niet verplicht is!

Wil jij dat jouw diensten vergoed worden door de zorgverzekeraars?

Dan zijn dit hun eisen:
– een afgeronde beroepsopleiding, waarmee je voldoet aan PLATO eisen, inclusief:
* kennis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl)
* kennis procedure datalekken (www.datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
– correct en volledig factureren
– bezit van klachtenfunctionaris en aangesloten bij geschillencommissie (controle hierop vindt plaats door inspectiedienst van de overheid, WKKGZ, www.kwaliteitenklachtenzorg.nl
– jaarlijks voldoen aan nascholingsverplichting

Deze harde eisen voegt VGZ er aan toe:
– in bezit van positief VOG (en ingeleverd bij secretariaat)
– een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
– werken volgens een praktijkcode
– werken met een behandelovereenkomst inclusief informed consent
– 1x per 5 jaar een visitatie
– lid zijn van een beroepsvereniging, inclusief het voldaan hebben van contributie
– lid zijn van een koepelorganisatie, inclusief het voldaan hebben van contributie

En dit zijn de wenselijke aanbevelingen:
– website / brochure met daarin bereikbaarheid, werkwijze, klachtenprocedure en gerelateerde scholing van de dienst die men aanbiedt.
Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht: 

Belasting speelt in het kader van vergoedingen geen rol.
Of jij wel /niet kiest voor belastingplicht is aan jouzelf en wordt niet collectief aangeboden. De therapeut behoudt hierin een eigen rol en keuze, dat willen wij niet opleggen.

Disclaimer:
Daar iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert, kunt u bij de zorgverzekeraar informatie opvragen of de nota van uw behandeling door uw verzekering vergoed wordt. Check daarvoor het vergoedingen overzicht en het overzicht waarop erkende beroepsverenigingen en/of therapeuten vermeld staan. Uiteraard ligt de vergoeding en de hoogte van de vergoeding aan de afgesloten aanvullende polis.